Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Środki dezynfekujące dla jednostek pomocy społecznej oraz OSP z naszego regionu

Środki dezynfekujące dla jednostek pomocy społecznej oraz OSP z naszego regionu

Środki dezynfekujące dla jednostek pomocy społecznej oraz OSP z naszego regionu

W dniu 24 czerwca 2020 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się przekazanie środków ochrony osobistej otrzymanych od Wojewody Małopolskiego z przeznaczeniem dla Domów Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, dziennych domów Senior+, klubów Senior+, żłobków oraz dla Jednostki Wspierającej Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej.

Natomiast Ochotnicze Straże Pożarne z terenu powiatu dąbrowskiego otrzymały drugą partię 13 zestawów sprzętu do dezynfekcji, środki odkażające oraz zabezpieczające do walki z epidemią koronawirusa, które będą stanowić ich wyposażenie. Wcześniej pakiety otrzymało 10 jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Środki na ten cel udało się pozyskać z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 i Pakietu Medycznego – Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

W przekazaniu poszczególnym jednostkom pakietów do walki z koronawirusem udział wzięli między innymi: Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski, Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, Wicestarosta Krzysztof Bryk, Prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Dąbrowie Tarnowskiej druh Ryszard Pikul oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej st. bryg. Krzysztof Kolarczyk.

Gospodarz powiatu podziękował obecnym kierownikom i dyrektorom jednostek sektora pomocy społecznej jak i przedstawicielom Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego regionu za ofiarną pracę w czasie pandemii i wyraził nadzieję, że dzięki przekazywanym środkom poziom bezpieczeństwa sanitarnego w ich placówkach oraz jednostkach będzie nadal utrzymywał się na wysokim poziomie.

W ramach przekazanej transzy do jednostek z terenu Powiatu Dąbrowskiego łącznie zostało rozdysponowanych: 2 700 zł maseczek, 2 000 rękawiczek, 90 sztuk pięciolitrowych płynów do dezynfekcji powierzchni, 43 sztuki pięciolitrowych płynów do dezynfekcji rąk oraz 92 sztuki przyłbic.

Wsparcie to spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem przez zainteresowane jednostki. Ich funkcjonowanie w dobie pandemii wiązało się i nadal wiąże ze zwiększonymi nakładami finansowymi spowodowanymi zaostrzonymi wytycznymi służb sanitarnych. Wytyczne te mają na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa sanitarnego zarówno dla ich personelu jak i dla osób z nich korzystających. Przekazane środki pozwolą na zabezpieczenie statutowej działalności jednostek i wykorzystanie zaoszczędzonych środków finansowych na inne bieżące potrzeby.

W dniu 24 czerwca 2020 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się przekazanie środków ochrony osobistej otrzymanych od Wojewody Małopolskiego z przeznaczeniem dla Domów Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, dziennych domów Senior+, klubów Senior+, żłobków oraz dla Jednostki Wspierającej Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej. Natomiast Ochotnicze Straże Pożarne z terenu powiatu dąbrowskiego otrzymały drugą partię 13 zestawów sprzętu do dezynfekcji, środki odkażające oraz zabezpieczające do walki z epidemią koronawirusa, które będą stanowić ich wyposażenie. Wcześniej pakiety otrzymało 10 jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Środki na ten cel udało się pozyskać z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 i Pakietu Medycznego – Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. W przekazaniu poszczególnym jednostkom pakietów do walki z koronawirusem udział wzięli między innymi: Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski, Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, Wicestarosta Krzysztof Bryk, Prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Dąbrowie Tarnowskiej druh Ryszard Pikul oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej st. bryg. Krzysztof Kolarczyk. Gospodarz powiatu podziękował obecnym kierownikom i dyrektorom jednostek sektora pomocy społecznej jak i przedstawicielom Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego regionu za ofiarną pracę w czasie pandemii i wyraził nadzieję, że dzięki przekazywanym środkom poziom bezpieczeństwa sanitarnego w ich placówkach oraz jednostkach będzie nadal utrzymywał się na wysokim poziomie. W ramach przekazanej transzy do jednostek z terenu Powiatu Dąbrowskiego łącznie zostało rozdysponowanych: 2 700 zł maseczek, 2 000 rękawiczek, 90 sztuk pięciolitrowych płynów do dezynfekcji powierzchni, 43 sztuki pięciolitrowych płynów do dezynfekcji rąk oraz 92 sztuki przyłbic. Wsparcie to spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem przez zainteresowane jednostki. Ich funkcjonowanie w dobie pandemii wiązało się i nadal wiąże ze zwiększonymi nakładami finansowymi spowodowanymi zaostrzonymi wytycznymi służb sanitarnych. Wytyczne te mają na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa sanitarnego zarówno dla ich personelu jak i dla osób z nich korzystających. Przekazane środki pozwolą na zabezpieczenie statutowej działalności jednostek i wykorzystanie zaoszczędzonych środków finansowych na inne bieżące potrzeby.