Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy zaprasza na Dzień Otwarty

Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy zaprasza na Dzień Otwarty

Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy zaprasza na Dzień Otwarty

Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy rozpoczął działalność 1 grudnia 2012 r. Jest placówką typu A i B, przeznaczoną dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz upośledzonych umysłowo, z możliwością świadczenia usług dla 34 osób.

Swoim obszarem obejmuje uczestników z całego Powiatu Dąbrowskiego. Zadaniem Domu jest przede wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia uczestników. Poprzez swoją działalność służy wsparciem społecznym pozwalającym zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe uczestników, uczy samodzielności, wiary we własne możliwości, umożliwia integrację społeczną.

Podstawowym celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest podnoszenie jakości życia codziennego oraz zapewnienie oparcia społecznego osobom mającym trudności
z kształtowaniem swoich relacji ze środowiskiem.

Uczestnikom ŚDS zapewnia się wielopłaszczyznową rehabilitację dostosowaną do indywidualnych potrzeb obejmującą:
• trening funkcjonowania w życiu codziennym,
• trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
• trening umiejętności spędzania wolnego czasu,
• terapię ruchową,
• poradnictwo psychologiczne,
• pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,
• niezbędną opiekę,
• formy terapii przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia pracy.

Treningi odbywają się w pracowniach:
• kulinarnej i gospodarstwa domowego
• komputerowo-multimedialnej
• teatralno-muzycznej
• dobrego stylu i zaradności życiowej
• rękodzieła i plastyki
• rehabilitacyjnej i aktywności ruchowej
• umiejętności społecznych (psycholog i pracownik socjalny)

Nasz Dom zapewnia dwa posiłki dziennie przygotowane przez Uczestników w ramach treningu kulinarnego w pracowni Kulinarnej i Gospodarstwa Domowego. Naszych Podopiecznych dowozimy na zajęcia z miejsca zamieszkania do Placówki pod opieką Terapeuty.

W Naszym Domu każdy czuje się bezpiecznie, znajduje przyjaciół i może liczyć na fachową pomoc.

Poniżej prezentacja przedsawiająca Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy

files/aktualnosci/2016/05_maj/18_Dzien_Otwarty_w_SDS_w_Olesnicy/prezen.jpg

ŚDS Oleśnica

Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy rozpoczął działalność 1 grudnia 2012 r. Jest placówką typu A i B, przeznaczoną dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz upośledzonych umysłowo, z możliwością świadczenia usług dla 34 osób. Swoim obszarem obejmuje uczestników z całego Powiatu Dąbrowskiego. Zadaniem Domu jest przede wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia uczestników. Poprzez swoją działalność służy wsparciem społecznym pozwalającym zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe uczestników, uczy samodzielności, wiary we własne możliwości, umożliwia integrację społeczną. Podstawowym celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest podnoszenie jakości życia codziennego oraz zapewnienie oparcia społecznego osobom mającym trudnościz kształtowaniem swoich relacji ze środowiskiem. Uczestnikom ŚDS zapewnia się wielopłaszczyznową rehabilitację dostosowaną do indywidualnych potrzeb obejmującą:• trening funkcjonowania w życiu codziennym,• trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,• trening umiejętności spędzania wolnego czasu,• terapię ruchową,• poradnictwo psychologiczne,• pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,• niezbędną opiekę,• formy terapii przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia pracy. Treningi odbywają się w pracowniach:• kulinarnej i gospodarstwa domowego• komputerowo-multimedialnej• teatralno-muzycznej• dobrego stylu i zaradności życiowej• rękodzieła i plastyki• rehabilitacyjnej i aktywności ruchowej• umiejętności społecznych (psycholog i pracownik socjalny) Nasz Dom zapewnia dwa posiłki dziennie przygotowane przez Uczestników w ramach treningu kulinarnego w pracowni Kulinarnej i Gospodarstwa Domowego. Naszych Podopiecznych dowozimy na zajęcia z miejsca zamieszkania do Placówki pod opieką Terapeuty. W Naszym Domu każdy czuje się bezpiecznie, znajduje przyjaciół i może liczyć na fachową pomoc. Poniżej prezentacja przedsawiająca Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy ŚDS Oleśnica