Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Świąteczny konkurs fotograficzny

Świąteczny konkurs fotograficzny

Świąteczny konkurs fotograficzny

Centrum Polonii - Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu ogłasza konkurs fotograficzny o tematyce świątecznej.

Konkurs odbywa się w 2 kategoriach tematycznych:

1) Świąteczna Choinka

Zakres obejmuje  zdjęcia choinek, świątecznych wystrojów domów, ulic i placów w nastrojowym oświetleniu.

2) Obyczajowość i tradycje świąteczne

W ramach tego tematu uczestnicy mogą nadsyłać zdjęcia szopek bożonarodzeniowych (w tym znajdujące się w kościołach), kolędników, zdjęcia z pasterek i stołu wigilijnego.

Regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Polonii - Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu, z siedzibą 33-210 Olesno, Breń 1 (zwane dalej "Organizatorem").

2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym "Regulaminem").

3. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich grup wiekowych.

4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora konkursu, oraz członkowie ich rodzin.

5. Nadsyłane prace muszę być terytorialnie związane z Powiślem Dąbrowskim (gminy Powiatu Dąbrowskiego oraz gminy Wietrzychowice i Żabno) oraz muszą być wykonane po terminie ogłoszenia konkursu. Jest to warunek konieczny do oceny prac.

5. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, jak też miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w wydawnictwach i na stronach internetowych Organizatora.

6. W przypadku prac przedstawiających osoby, uczestnik powinien nadesłać pisemną zgodę tych osób na wykorzystanie ich wizerunku.

7.  Każdy uczestnik konkursu  może nadesłać maksymalnie 10 zdjęć.

8.  Na konkurs można nadsyłać pojedyncze fotografie bądź cykl zdjęć.

9. Do prac należy dołączyć imię i nazwisko autora oraz tytuł zdjęcia. Każde przesłane zdjęcie powinno zawierać także miejsce wykonania. Dodatkowo w przypadku zdjęć przedstawiających szopki bożonarodzeniowe, kolędników oraz obrzędy bożonarodzeniowe wskazany również krótki opis wydarzenia (dzień, miejscowość lub wydarzenie.

10. Zdjęcia należy nadsyłać w formacie .jpg

11. Minimalny rozmiar każdego zdjęcia: 2000 pikseli dłuższy bok.

12. Zdjęcia mogą być poprawione pod względem kolorystyki i kontrastu, wszelkie pozostałe ingerencje, np. fotomontaż są niedopuszczalne.

13. Zgłoszenia oraz prace należy nadsyłać w formie elektronicznej na adres: biuro@centrumpolonii.pl

14. Termin nadsyłania prac mija z dniem 9 stycznia 2015r. Prace nadesłane po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

15. Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające od tematu lub wadliwe technicznie.

16. Oceny prac dokonuje jury złożone z pracowników Centrum Polonii - Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu.

17. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do 16 lutego 2015 r., wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora

18. Najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz ukażą się na wystawie pokonkursowej Organizatora.

19. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

Centrum Polonii - Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu ogłasza konkurs fotograficzny o tematyce świątecznej. Konkurs odbywa się w 2 kategoriach tematycznych: 1) Świąteczna Choinka Zakres obejmuje  zdjęcia choinek, świątecznych wystrojów domów, ulic i placów w nastrojowym oświetleniu. 2) Obyczajowość i tradycje świąteczne W ramach tego tematu uczestnicy mogą nadsyłać zdjęcia szopek bożonarodzeniowych (w tym znajdujące się w kościołach), kolędników, zdjęcia z pasterek i stołu wigilijnego. Regulamin konkursu: 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Polonii - Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu, z siedzibą 33-210 Olesno, Breń 1 (zwane dalej "Organizatorem"). 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym "Regulaminem"). 3. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich grup wiekowych. 4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora konkursu, oraz członkowie ich rodzin. 5. Nadsyłane prace muszę być terytorialnie związane z Powiślem Dąbrowskim (gminy Powiatu Dąbrowskiego oraz gminy Wietrzychowice i Żabno) oraz muszą być wykonane po terminie ogłoszenia konkursu. Jest to warunek konieczny do oceny prac. 5. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, jak też miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w wydawnictwach i na stronach internetowych Organizatora. 6. W przypadku prac przedstawiających osoby, uczestnik powinien nadesłać pisemną zgodę tych osób na wykorzystanie ich wizerunku. 7.  Każdy uczestnik konkursu  może nadesłać maksymalnie 10 zdjęć. 8.  Na konkurs można nadsyłać pojedyncze fotografie bądź cykl zdjęć. 9. Do prac należy dołączyć imię i nazwisko autora oraz tytuł zdjęcia. Każde przesłane zdjęcie powinno zawierać także miejsce wykonania. Dodatkowo w przypadku zdjęć przedstawiających szopki bożonarodzeniowe, kolędników oraz obrzędy bożonarodzeniowe wskazany również krótki opis wydarzenia (dzień, miejscowość lub wydarzenie. 10. Zdjęcia należy nadsyłać w formacie .jpg 11. Minimalny rozmiar każdego zdjęcia: 2000 pikseli dłuższy bok. 12. Zdjęcia mogą być poprawione pod względem kolorystyki i kontrastu, wszelkie pozostałe ingerencje, np. fotomontaż są niedopuszczalne. 13. Zgłoszenia oraz prace należy nadsyłać w formie elektronicznej na adres: biuro@centrumpolonii.pl 14. Termin nadsyłania prac mija z dniem 9 stycznia 2015r. Prace nadesłane po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie. 15. Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające od tematu lub wadliwe technicznie. 16. Oceny prac dokonuje jury złożone z pracowników Centrum Polonii - Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu. 17. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do 16 lutego 2015 r., wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora 18. Najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz ukażą się na wystawie pokonkursowej Organizatora. 19. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.