Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Święto Policji w Powiecie Dąbrowskim

Święto Policji w Powiecie Dąbrowskim

Święto Policji w Powiecie Dąbrowskim

Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarniowskiej zorganizowała uroczyste spotkanie z okazji Święta Policji w Muzeum Drogownictwa w Szczucinie. 
W spotkaniu wzięli udział m.in. zastępca komendanta wojewódzkiego policji insp. Tadeusz Ciuruś, wicestarosta dąbrowski Kazimierz Tęczar, przewodniczący rady powiatu Andrzej Kita i zastępca burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Marek Minorczyk. Zasłużeni funkcjonariusze policji odebrali odznaczenia, awansowano 19 stróży prawa z dąbrowskiej Komendy Powiatowej Policji. Do stopnia podinspektora awansowany został dotychczasowy nadkomisarz Andrzej Kupiec. Nominacja na stopień nadkomisarza wręczono komisarzom: Markowi Banasiowi, Andrzejowi Wcisło, Mirosławowi Zielińskiemu, Maciejowi Kisielce. Na komisarza awansował podkom. Marek Węgiel. Ponadto Brązowym Krzyżem Zasługi uhonorowano podinsp. Antoniego Bałuta i asp. sztab. Zdzisława Merchuta. Srebrną Odznakę „Zasłużony Policjant” przyznano nadkom. Bogdanowi Machalskiemu i asp. sztab. w stanie spoczynku Stanisławowi Kotowi. Brązową wyróżniono aspirantów sztabowych Mirosława Hoszwę i Józefa Kostrzewę. Specjalny list gratulacyjny w imieniu rady powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej odczytali i wręczyli: przewodniczący rady Andrzej Kita i przewodniczący komisji bezpieczeństwa Ryszard Pikul. Gratulacje i życzenia policjantom złożył również wicestarosta Kazimierz Tęczar, który dodatkowo podziękował komendantowi wojewódzkiemu policji za wprowadzenie do planu inwestycyjnego modernizacji budynku komendy powiatowej policji w Dąbrowie Tarnowskiej (fotografia przedstawia projekt nowego obiektu), przekazując na ręce obecnego na uroczystości z-cy komendanta wojewódzkiego insp. Tadeusza Ciurusia symboliczny ryngraf z herbem powiatu. 

Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarniowskiej zorganizowała uroczyste spotkanie z okazji Święta Policji w Muzeum Drogownictwa w Szczucinie.  W spotkaniu wzięli udział m.in. zastępca komendanta wojewódzkiego policji insp. Tadeusz Ciuruś, wicestarosta dąbrowski Kazimierz Tęczar, przewodniczący rady powiatu Andrzej Kita i zastępca burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Marek Minorczyk. Zasłużeni funkcjonariusze policji odebrali odznaczenia, awansowano 19 stróży prawa z dąbrowskiej Komendy Powiatowej Policji. Do stopnia podinspektora awansowany został dotychczasowy nadkomisarz Andrzej Kupiec. Nominacja na stopień nadkomisarza wręczono komisarzom: Markowi Banasiowi, Andrzejowi Wcisło, Mirosławowi Zielińskiemu, Maciejowi Kisielce. Na komisarza awansował podkom. Marek Węgiel. Ponadto Brązowym Krzyżem Zasługi uhonorowano podinsp. Antoniego Bałuta i asp. sztab. Zdzisława Merchuta. Srebrną Odznakę „Zasłużony Policjant” przyznano nadkom. Bogdanowi Machalskiemu i asp. sztab. w stanie spoczynku Stanisławowi Kotowi. Brązową wyróżniono aspirantów sztabowych Mirosława Hoszwę i Józefa Kostrzewę. Specjalny list gratulacyjny w imieniu rady powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej odczytali i wręczyli: przewodniczący rady Andrzej Kita i przewodniczący komisji bezpieczeństwa Ryszard Pikul. Gratulacje i życzenia policjantom złożył również wicestarosta Kazimierz Tęczar, który dodatkowo podziękował komendantowi wojewódzkiemu policji za wprowadzenie do planu inwestycyjnego modernizacji budynku komendy powiatowej policji w Dąbrowie Tarnowskiej (fotografia przedstawia projekt nowego obiektu), przekazując na ręce obecnego na uroczystości z-cy komendanta wojewódzkiego insp. Tadeusza Ciurusia symboliczny ryngraf z herbem powiatu.