Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Święto Rodzicielstwa Zastępczego w Powiecie Dąbrowskim

Święto Rodzicielstwa Zastępczego w Powiecie Dąbrowskim

Święto Rodzicielstwa Zastępczego w Powiecie Dąbrowskim

26 maja przed siedzibą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, w którym uczestniczyły rodziny zastępcze z terenu naszego powiatu, a także Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, Wicestarosta Krzysztof Bryk oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agnieszka Anioł-Głuszek wraz z pracownikami.

30 maja w Polsce obchodzony jest jako Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. To święto wszystkich osób, które otwarły serca i przyjęły pod swój rodzinny dach dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej. Ten szczególny czas jest doskonałym momentem, aby złożyć wyrazy wdzięczności oraz uznania za troskę, zaangażowanie i ofiarność wszystkich rodzin zastępczych.  To właśnie ich miłość i wrażliwość są gwarantem, że dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej mają poczucie bezpieczeństwa oraz warunki do prawidłowego rozwoju i szczęśliwego dzieciństwa. Rodziny zastępcze oprócz okolicznościowych życzeń dostały drobne upominki, które zostały przygotowane przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kupieninie oraz Starostwo Powiatowe.

W Powiecie Dąbrowskim obecnie funkcjonują 22 rodziny zastępcze w których opiekę i wychowanie znalazło 30 dzieci (najmłodsze ma 3 latka). Rodziny zastępcze dzielą się na te spokrewnione z dzieckiem (tworzą ją dziadkowie i rodzeństwo dziecka), niezawodowe (tworzą ją osoby niespokrewnione z dzieckiem lub krewni nie będący wstępnymi lub zstępnymi dziecka) oraz zawodowe (w tym: pełniące funkcję pogotowia rodzinnego, specjalistyczne).

Spotkanie odbyło się w warunkach plenerowych z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej zaprasza do kontaktu wszystkie zainteresowane osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Poszukujemy osób z otwartym sercem, odpowiedzialnych i gotowych do opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej.

Kto może zostać rodziną zastępczą?

Rodzicami zastępczymi mogą być małżeństwa lub osoby samotne, które:

  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została im ograniczona ani zawieszona, wypełniają obowiązek alimentacyjny, nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych, są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  • przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  • zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe, umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego, społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
  • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę posiada stałe źródło dochodu,
  • posiadają predyspozycje i odpowiednie motywacje do pełnienia pieczy zastępczej.

Rodziny zastępcze otrzymują miesięczne świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie w wysokości (kwota obowiązująca od 1.06.2021r.):

  • Rodziny spokrewnione: 746 zł
  • Rodziny niezawodowe, zawodowe: 1.131zł
  • Dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka: 227zł

Rodzina zastępcza może liczyć na wszechstronną pomoc oraz wsparcie pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej w wypełnianiu swoich funkcji, zapewniamy specjalistyczne wsparcie psychologiczne, prawne a także pomoc koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, który wykonuje bezpośrednią pracę z rodziną w jej miejscu zamieszkania.

Więcej informacji: www.pcprdt.pl /zakładka piecza zastępcza/ oraz w siedzibie PCPR ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, tel. 14 642 44 15.

26 maja przed siedzibą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, w którym uczestniczyły rodziny zastępcze z terenu naszego powiatu, a także Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, Wicestarosta Krzysztof Bryk oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agnieszka Anioł-Głuszek wraz z pracownikami. 30 maja w Polsce obchodzony jest jako Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. To święto wszystkich osób, które otwarły serca i przyjęły pod swój rodzinny dach dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej. Ten szczególny czas jest doskonałym momentem, aby złożyć wyrazy wdzięczności oraz uznania za troskę, zaangażowanie i ofiarność wszystkich rodzin zastępczych.  To właśnie ich miłość i wrażliwość są gwarantem, że dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej mają poczucie bezpieczeństwa oraz warunki do prawidłowego rozwoju i szczęśliwego dzieciństwa. Rodziny zastępcze oprócz okolicznościowych życzeń dostały drobne upominki, które zostały przygotowane przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kupieninie oraz Starostwo Powiatowe. W Powiecie Dąbrowskim obecnie funkcjonują 22 rodziny zastępcze w których opiekę i wychowanie znalazło 30 dzieci (najmłodsze ma 3 latka). Rodziny zastępcze dzielą się na te spokrewnione z dzieckiem (tworzą ją dziadkowie i rodzeństwo dziecka), niezawodowe (tworzą ją osoby niespokrewnione z dzieckiem lub krewni nie będący wstępnymi lub zstępnymi dziecka) oraz zawodowe (w tym: pełniące funkcję pogotowia rodzinnego, specjalistyczne). Spotkanie odbyło się w warunkach plenerowych z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego. Poniżej materiał wideo Telewizji Tarnowska.tv ze spotkania: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej zaprasza do kontaktu wszystkie zainteresowane osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Poszukujemy osób z otwartym sercem, odpowiedzialnych i gotowych do opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej. Kto może zostać rodziną zastępczą? Rodzicami zastępczymi mogą być małżeństwa lub osoby samotne, które: dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została im ograniczona ani zawieszona, wypełniają obowiązek alimentacyjny, nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych, są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe, umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego, społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego, nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę posiada stałe źródło dochodu, posiadają predyspozycje i odpowiednie motywacje do pełnienia pieczy zastępczej. Rodziny zastępcze otrzymują miesięczne świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie w wysokości (kwota obowiązująca od 1.06.2021r.): Rodziny spokrewnione: 746 zł Rodziny niezawodowe, zawodowe: 1.131zł Dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka: 227zł Rodzina zastępcza może liczyć na wszechstronną pomoc oraz wsparcie pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej w wypełnianiu swoich funkcji, zapewniamy specjalistyczne wsparcie psychologiczne, prawne a także pomoc koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, który wykonuje bezpośrednią pracę z rodziną w jej miejscu zamieszkania. Więcej informacji: www.pcprdt.pl /zakładka piecza zastępcza/ oraz w siedzibie PCPR ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, tel. 14 642 44 15.