Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Święty Mikołaj w Placówce Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży z powiatu dąbrowskiego

Święty Mikołaj w Placówce Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży z powiatu dąbrowskiego

Święty Mikołaj w Placówce Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży z powiatu dąbrowskiego

6 grudnia 2022 roku w siedzibie Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży z Terenu Powiatu Dąbrowskiego odbyły się Mikołajki. Wydarzenie zostało zorganizowane dla wychowanków z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 i nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej oraz dzieci i młodzieży z naszego powiatu, które uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez tą placówkę.

W spotkaniu uczestniczyli Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, Wicestarosta Krzysztof Bryk, Sekretarz Powiatu dr Anna Mikos, Dyrektor Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu Jarosław Boryczka, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej Agnieszka Anioł-Głuszek wraz z Zastępcą Marią Smolichą, Dyrektor Centrum Polonii-Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu Małgorzata Bułat oraz Marzena Gubernat kierownik projektu pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Dąbrowskiego”.

Mikołajki były pełne atrakcji dla wszystkich uczestników. Towarzyszyła im świąteczna i radosna atmosfera. Nie zabrakło upominków ufundowanych przez organizatorów, a także tańców, śpiewów karaoke i poczęstunku.  

Projekt pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży z Terenu Powiatu Dąbrowskiego” przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i szkół licealnych z terenu naszego. Realizowany jest przez Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu i współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, realizowany w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. Usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Zajęcia są bezpłatne i odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00 – 19:00. Zapewnione są również wyżywienie. W ramach zajęć w uczestnicy mogą brać udział w:

  • zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe w procesie uczenia się - kompetencja porozumiewania się w języku ojczystym, języku obcym, kompetencji matematycznych i informatycznych,
  • zajęciach rozwijających kompetencje społeczne, obywatelskie, w tym wyjazdowe warsztaty połączone z edukacją ekologiczną na terenie parku narodowego, wyjazdowe warsztaty wiedzy o społeczeństwie w Warszawie,
  • warsztatach w zakresie kreatywnego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów
  • warsztatach dla osób zainteresowanych rozwojem osobistym, osób chcących zwiększyć swoją efektywność osobistą, chcących rozwijać swoje kompetencje społeczne,
  • warsztatach z zarządzania budżetem domowym i bycia świadomym konsumentem,
  • warsztatach z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego i zdrowego żywienia,
  • warsztatach z zakresu arteterapii, muzykoterapii, socjoterapii.
6 grudnia 2022 roku w siedzibie Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży z Terenu Powiatu Dąbrowskiego odbyły się Mikołajki. Wydarzenie zostało zorganizowane dla wychowanków z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 i nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej oraz dzieci i młodzieży z naszego powiatu, które uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez tą placówkę. W spotkaniu uczestniczyli Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, Wicestarosta Krzysztof Bryk, Sekretarz Powiatu dr Anna Mikos, Dyrektor Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu Jarosław Boryczka, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej Agnieszka Anioł-Głuszek wraz z Zastępcą Marią Smolichą, Dyrektor Centrum Polonii-Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu Małgorzata Bułat oraz Marzena Gubernat kierownik projektu pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Dąbrowskiego”. Mikołajki były pełne atrakcji dla wszystkich uczestników. Towarzyszyła im świąteczna i radosna atmosfera. Nie zabrakło upominków ufundowanych przez organizatorów, a także tańców, śpiewów karaoke i poczęstunku.   Projekt pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży z Terenu Powiatu Dąbrowskiego” przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i szkół licealnych z terenu naszego. Realizowany jest przez Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu i współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, realizowany w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. Usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej. fot. Centrum Polonii - Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu Zajęcia są bezpłatne i odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00 – 19:00. Zapewnione są również wyżywienie. W ramach zajęć w uczestnicy mogą brać udział w: zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe w procesie uczenia się - kompetencja porozumiewania się w języku ojczystym, języku obcym, kompetencji matematycznych i informatycznych, zajęciach rozwijających kompetencje społeczne, obywatelskie, w tym wyjazdowe warsztaty połączone z edukacją ekologiczną na terenie parku narodowego, wyjazdowe warsztaty wiedzy o społeczeństwie w Warszawie, warsztatach w zakresie kreatywnego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów warsztatach dla osób zainteresowanych rozwojem osobistym, osób chcących zwiększyć swoją efektywność osobistą, chcących rozwijać swoje kompetencje społeczne, warsztatach z zarządzania budżetem domowym i bycia świadomym konsumentem, warsztatach z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego i zdrowego żywienia, warsztatach z zakresu arteterapii, muzykoterapii, socjoterapii.