Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Światowy Dzień Zdrowia i Dzień Pracownika Służby Zdrowia

Światowy Dzień Zdrowia i Dzień Pracownika Służby Zdrowia

Światowy Dzień Zdrowia i Dzień Pracownika Służby Zdrowia

W dniu 7 kwietnia, w rocznicę powstania w 1948 roku Światowej Organizacji Zdrowia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. Każdego roku motyw przewodni Światowego Dnia Zdrowia poświęcony jest innej tematyce, która podkreśla priorytetowy obszar problemów w obszarze zdrowia publicznego na świecie. Tegoroczne obchody przebiegają pod hasłem: „Razem na rzecz sprawiedliwszego, zdrowszego świata”.

„Zdrowie jest podstawowym prawem człowieka. Każda osoba zasługuje na zdrowe życie bez względu na wiek, płeć, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, sytuację ekonomiczną czy zatrudnienie. Postęp w pokonywaniu dysproporcji zdrowotnych jest powolny na całym świecie, w tym w regionie, w którym znajduje się wiele krajów przeżywamy sytuacje kryzysowe i konflikty i mamy największą liczbę przesiedleńców na świecie ”- powiedział dr Ahmed Al-Mandhari, dyrektor regionalny WHO na wschodni region Morza Śródziemnego, wzywając jednocześnie do podejmowania działań na rzecz walki z nierównościami.

Nierówności zdrowotne istniały zawsze. Do ich powstania przyczynia się wiele czynników między innymi takich jak ubóstwo, bezrobocie, złe warunki mieszkaniowe, brak lub słabe wykształcenie, złe warunki pracy, ograniczony lub brak dostępu do czystej wody i powietrza, żywności, bezpiecznego środowiska i usług zdrowotnych, nierówności płci, wojny i konflikty, a ostatnio pandemia COVID-19. Wszystkie te czynniki mają wpływ na stan zdrowia. Wszystkie mogą prowadzić do niepotrzebnego cierpienia, choroby, niepełnosprawności i przedwczesnej śmierci. Jak zauważono pandemia mocno uderzyła we wszystkie kraje, ale jej skutki najsilniej odczuły te społeczności, które żyją w trudnych warunkach i mają utrudniony dostęp do wysokiej jakości usług opieki zdrowotnej. Tym samym pandemia dodatkowo pogłębiła istniejące dysproporcje i nierówności wywierając nieproporcjonalny wpływ na ludzi, którzy już znajdują się w niekorzystnej sytuacji społecznej, ekonomicznej lub geograficznej.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wzywa przywódców do monitorowania nierówności zdrowotnych i zajmowania się ich podstawowymi przyczynami, aby zapewnić każdemu dostęp do warunków życia i pracy sprzyjających zdrowiu i wysokiej jakości usług zdrowotnych tam, gdzie ich potrzebują. Apeluje również o inwestowanie w podstawową opiekę zdrowotną.

Obchodom Światowego Dnia Zdrowia towarzyszą obchody Dnia Pracownika Służby Zdrowia. Polscy pracownicy służby zdrowia świętują również w liturgiczne święto św. Łukasza Ewangelisty, które przypada na dzień 18 października.

Samorząd Powiatu Dąbrowskiego składa pracownikom służby zdrowia wyrazy uznania i wdzięczności.

W dniu 7 kwietnia, w rocznicę powstania w 1948 roku Światowej Organizacji Zdrowia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. Każdego roku motyw przewodni Światowego Dnia Zdrowia poświęcony jest innej tematyce, która podkreśla priorytetowy obszar problemów w obszarze zdrowia publicznego na świecie. Tegoroczne obchody przebiegają pod hasłem: „Razem na rzecz sprawiedliwszego, zdrowszego świata”. „Zdrowie jest podstawowym prawem człowieka. Każda osoba zasługuje na zdrowe życie bez względu na wiek, płeć, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, sytuację ekonomiczną czy zatrudnienie. Postęp w pokonywaniu dysproporcji zdrowotnych jest powolny na całym świecie, w tym w regionie, w którym znajduje się wiele krajów przeżywamy sytuacje kryzysowe i konflikty i mamy największą liczbę przesiedleńców na świecie ”- powiedział dr Ahmed Al-Mandhari, dyrektor regionalny WHO na wschodni region Morza Śródziemnego, wzywając jednocześnie do podejmowania działań na rzecz walki z nierównościami. Nierówności zdrowotne istniały zawsze. Do ich powstania przyczynia się wiele czynników między innymi takich jak ubóstwo, bezrobocie, złe warunki mieszkaniowe, brak lub słabe wykształcenie, złe warunki pracy, ograniczony lub brak dostępu do czystej wody i powietrza, żywności, bezpiecznego środowiska i usług zdrowotnych, nierówności płci, wojny i konflikty, a ostatnio pandemia COVID-19. Wszystkie te czynniki mają wpływ na stan zdrowia. Wszystkie mogą prowadzić do niepotrzebnego cierpienia, choroby, niepełnosprawności i przedwczesnej śmierci. Jak zauważono pandemia mocno uderzyła we wszystkie kraje, ale jej skutki najsilniej odczuły te społeczności, które żyją w trudnych warunkach i mają utrudniony dostęp do wysokiej jakości usług opieki zdrowotnej. Tym samym pandemia dodatkowo pogłębiła istniejące dysproporcje i nierówności wywierając nieproporcjonalny wpływ na ludzi, którzy już znajdują się w niekorzystnej sytuacji społecznej, ekonomicznej lub geograficznej. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wzywa przywódców do monitorowania nierówności zdrowotnych i zajmowania się ich podstawowymi przyczynami, aby zapewnić każdemu dostęp do warunków życia i pracy sprzyjających zdrowiu i wysokiej jakości usług zdrowotnych tam, gdzie ich potrzebują. Apeluje również o inwestowanie w podstawową opiekę zdrowotną. Obchodom Światowego Dnia Zdrowia towarzyszą obchody Dnia Pracownika Służby Zdrowia. Polscy pracownicy służby zdrowia świętują również w liturgiczne święto św. Łukasza Ewangelisty, które przypada na dzień 18 października. Samorząd Powiatu Dąbrowskiego składa pracownikom służby zdrowia wyrazy uznania i wdzięczności.