Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI 2011 - "Las całkiem blisko nas"

ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI 2011 - "Las całkiem blisko nas"

Światowy Dzień Ziemi jest jednym z bardziej znaczących wydarzeń poświęconych intensyfikacji tworzenia zintegrowanego, globalnego systemu działań na rzecz ochrony środowiska oraz wzrotu świadomości ekologicznej. Tegoroczne obchody Dnia Ziemi związane są z Międzynarodowym Rokiem Lasów, ogłoszonym przez Organizację Narodów Zjednoczonych, dlatego też hasło roku 2011 brzmi: " Las całkiem blisko nas".

Ponad miliard osób rokrocznie uczestniczy w wydarzeniach organizowanych w ramach obchodów Dnia Ziemi w 192 krajach. Początki obchodów Dnia Ziemi na świecie sięgają roku 1970, kiedy to aktywiści z nurtów proekologicznych postanowili nazwać organizowane 22 kwietnia akcje "Dniem Ziemi" a wypromował je Gaylord Nelson, amerykański senator wspierający ochronę środowiska.

Od 1990 roku Dzień Ziemi obchodzony jest również w Polsce, a od 1994 roku ogólnopolskie obchody Dnia Ziemi organizuje Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej.
Patronat nad świętem sprawują m.in.: Prezes Rady Ministrów, Minister Środowiska, Dyrektor Lasów Państwowych, burmistrzowie i władze miast. Lasy Państwowe od 10 lat są partnerem podczas realizacji obchodów Dnia Ziemi w Polsce.

Obchody Światowego Dnia Ziemi związane z lasami ma mocne uzasadnienie w Polsce, gdyż lasy stanowią prawie 30 % powierzchni naszego kraju.
Działania związane z ochroną naturalnych zasobów leśnych, ochroną przyrody na terenach leśnych oraz kształtowaniem krajoobrazu kulturowego, stanowiącego efekt zmian zagospodarowania i zainwestowania terenów mają wpływ na stan środowiska naszego kraju.

Lasy to częste miejsca wypoczynku, rekreacji a także edukacji, prowadzonej na terenach Leśnych Kompleksów Promocyjnych, dlatego też ważne jest wspieranie działań edukacyjnych, ochronnych, kontrolujących podejmowanych przez leśników, oraz naszą odpowiednią rekcję i zapobieganie niewłaściwym zachowaniom w lasach np. wywozom śmieci do lasu, zapruszaniem ognia.

"Warto pamiętać o roli historycznej lasu, las to miejsce które przez tysiąclecia żywiło, odziewało, dostarczało opału i budulca – długo był fundamentem gospodarki".
Podczas tegorocznych obchodów Światowego Dnia Ziemi organizatorzy chcą odkryć, poznać i ocalić Polskie lasy razem z nami.

Światowy Dzień Ziemi jest jednym z bardziej znaczących wydarzeń poświęconych intensyfikacji tworzenia zintegrowanego, globalnego systemu działań na rzecz ochrony środowiska oraz wzrotu świadomości ekologicznej. Tegoroczne obchody Dnia Ziemi związane są z Międzynarodowym Rokiem Lasów, ogłoszonym przez Organizację Narodów Zjednoczonych, dlatego też hasło roku 2011 brzmi: " Las całkiem blisko nas". Ponad miliard osób rokrocznie uczestniczy w wydarzeniach organizowanych w ramach obchodów Dnia Ziemi w 192 krajach. Początki obchodów Dnia Ziemi na świecie sięgają roku 1970, kiedy to aktywiści z nurtów proekologicznych postanowili nazwać organizowane 22 kwietnia akcje "Dniem Ziemi" a wypromował je Gaylord Nelson, amerykański senator wspierający ochronę środowiska. Od 1990 roku Dzień Ziemi obchodzony jest również w Polsce, a od 1994 roku ogólnopolskie obchody Dnia Ziemi organizuje Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej.Patronat nad świętem sprawują m.in.: Prezes Rady Ministrów, Minister Środowiska, Dyrektor Lasów Państwowych, burmistrzowie i władze miast. Lasy Państwowe od 10 lat są partnerem podczas realizacji obchodów Dnia Ziemi w Polsce. Obchody Światowego Dnia Ziemi związane z lasami ma mocne uzasadnienie w Polsce, gdyż lasy stanowią prawie 30 % powierzchni naszego kraju.Działania związane z ochroną naturalnych zasobów leśnych, ochroną przyrody na terenach leśnych oraz kształtowaniem krajoobrazu kulturowego, stanowiącego efekt zmian zagospodarowania i zainwestowania terenów mają wpływ na stan środowiska naszego kraju. Lasy to częste miejsca wypoczynku, rekreacji a także edukacji, prowadzonej na terenach Leśnych Kompleksów Promocyjnych, dlatego też ważne jest wspieranie działań edukacyjnych, ochronnych, kontrolujących podejmowanych przez leśników, oraz naszą odpowiednią rekcję i zapobieganie niewłaściwym zachowaniom w lasach np. wywozom śmieci do lasu, zapruszaniem ognia. "Warto pamiętać o roli historycznej lasu, las to miejsce które przez tysiąclecia żywiło, odziewało, dostarczało opału i budulca – długo był fundamentem gospodarki".Podczas tegorocznych obchodów Światowego Dnia Ziemi organizatorzy chcą odkryć, poznać i ocalić Polskie lasy razem z nami.