Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Warsztaty Kompetencji Społecznych w Zakopanem

Warsztaty Kompetencji Społecznych w Zakopanem

Warsztaty Kompetencji Społecznych w Zakopanem

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, jako realizator na terenie Powiatu Dąbrowskiego projektu pn. „Dobra Przyszłość” – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” - projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - w dniach 26-28 sierpnia 2011 roku zorganizowało w formie wyjazdowej Warsztaty Kompetencji Społecznych. Warsztaty odbyły się  w ośrodku „Hyrny” w Zakopanem i miały na celu świadczenie poradnictwa specjalistycznego, interwencji kryzysowej, mediacji rodzinnej oraz udzielenie informacji o prawach i uprawnieniach służących przywracaniu samodzielności życiowej, w tym powrotu na rynek pracy i aktywizację zawodową Uczestników Projektu, którymi w roku 2011 są osoby nieaktywne zawodowo, zagrożone wykluczeniem społecznym z problemami w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, członkowie rodzin w kryzysie oraz członkowie rodzin zastępczych jak również osoby nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym również zagrożone wykluczeniem społecznym. W Warsztatach uczestniczyły zarówno całe rodziny Uczestników Projektu, jak i pojedyncze osoby.

Każdego dnia, wszyscy dorośli uczestnicy Warsztatów brali udział w zajęciach prowadzonych przez prawnika i psychologa. Zajęcia dotyczyły takich zagadnień jak obowiązujące przepisy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów, interwencja kryzysowa, mediacja rodzinna w tym opis procesu diagnozowania, profilaktyki i terapii osób które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. Ponadto w trakcie Warsztatów poruszano temat szeroko rozumianych problemów funkcjonowania rodziny, w tym problemów wychowawczych w rodzinach naturalnych i zastępczych oraz problemów opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapii rodzinnej.  Udział w zajęciach nie polegał jedynie na biernym słuchaniu wykładu ale również aktywizował Uczestników do pracy zarówno indywidualnej jak i grupowej.

W czasie, kiedy opiekunowie uczestniczyli w Warsztatach, dzieci i młodzież spędzała czas pod okiem zatrudnionych w ramach projektu opiekunów. Do dyspozycji było boisko, siłownia, kryty basen, bilard, świetlica, sprzęt sportowy.

W stosunku do wszystkich Uczestników Warsztatów zastosowano instrument aktywności zdrowotnej w postaci zajęć rehabilitacyjnych przy wykorzystaniu wód termalnych. Zajęcia te miały na celu usprawnienie kondycji, poprawę komfortu psychofizycznego i samopoczucia Uczestników Projektu i osób z ich otoczenia.

Wśród pozostałych atrakcji z których skorzystali Uczestnicy wyjazdu był grill w trakcie którego przygrywała tradycyjna góralska kapela, wyjazd koleją linowo – terenową na Gubałówkę skąd można było podziwiać panoramę całych polskich Tatr, Zakopanego oraz Podhala, Pienin, Gorców, Beskidu Żywieckiego jak i ich słowackiej części, oraz spacer pod Wielką Krokiew im. Stanisława Marusarza – największą skocznią narciarską w Polsce.

Warsztaty zakończyły się oficjalnym rozdaniem pamiątkowych dyplomów dla dzieci oraz zaświadczeń o ukończeniu warsztatów przez dorosłych uczestników projektu.

Atrakcyjność udziału w Warsztatach Kompetencji Społecznych podkreślał fakt, iż były one bezpłatne dla wszystkich uczestników.

Sfinansowanie Warsztatów tj. pokrycie kosztów transportu, noclegu, posiłków, biletów wstępu, zatrudnienia prawnika i psychologa było możliwe dzięki finansowaniu projektu pn. „Dobra Przyszłość” przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż w roku 2012 organizowany będzie kolejny nabór osób chętnych do udziału w projekcie. Z udziału w projekcie, zgodnie z dokumentami i wytycznymi POKL oraz umową z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, może skorzystać każdy mieszkaniec Powiatu Dąbrowskiego, który jest:

a)    osobą nieaktywną zawodowo, zagrożoną wykluczeniem społecznym z uwagi na opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym,

b)    osobą nieaktywną zawodowo, zagrożoną wykluczeniem społecznym z problemami w sprawach opiekuńczo – wychowawczych lub z rodzin w kryzysie w tym członkowie rodzin zastępczych.

W ramach projektu przewidziane jest między innymi wsparcie rehabilitanta, logopedy, psychologa, pedagoga, pedagoga specjalnego, doradcy zawodowego, udział w grupie wsparcia, warsztatach kompetencji społecznych, zespole ćwiczeń usprawniających psychoruchowo a wszystko to nieodpłatnie w ramach środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

 Realizator projektu zachęca wszystkie osoby, które są zainteresowane udziałem w projekcie do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, tel. 14 642-44-15, mail pcprdt@interia.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, jako realizator na terenie Powiatu Dąbrowskiego projektu pn. „Dobra Przyszłość” – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” - projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - w dniach 26-28 sierpnia 2011 roku zorganizowało w formie wyjazdowej Warsztaty Kompetencji Społecznych. Warsztaty odbyły się  w ośrodku „Hyrny” w Zakopanem i miały na celu świadczenie poradnictwa specjalistycznego, interwencji kryzysowej, mediacji rodzinnej oraz udzielenie informacji o prawach i uprawnieniach służących przywracaniu samodzielności życiowej, w tym powrotu na rynek pracy i aktywizację zawodową Uczestników Projektu, którymi w roku 2011 są osoby nieaktywne zawodowo, zagrożone wykluczeniem społecznym z problemami w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, członkowie rodzin w kryzysie oraz członkowie rodzin zastępczych jak również osoby nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym również zagrożone wykluczeniem społecznym. W Warsztatach uczestniczyły zarówno całe rodziny Uczestników Projektu, jak i pojedyncze osoby. Każdego dnia, wszyscy dorośli uczestnicy Warsztatów brali udział w zajęciach prowadzonych przez prawnika i psychologa. Zajęcia dotyczyły takich zagadnień jak obowiązujące przepisy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów, interwencja kryzysowa, mediacja rodzinna w tym opis procesu diagnozowania, profilaktyki i terapii osób które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. Ponadto w trakcie Warsztatów poruszano temat szeroko rozumianych problemów funkcjonowania rodziny, w tym problemów wychowawczych w rodzinach naturalnych i zastępczych oraz problemów opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapii rodzinnej.  Udział w zajęciach nie polegał jedynie na biernym słuchaniu wykładu ale również aktywizował Uczestników do pracy zarówno indywidualnej jak i grupowej. W czasie, kiedy opiekunowie uczestniczyli w Warsztatach, dzieci i młodzież spędzała czas pod okiem zatrudnionych w ramach projektu opiekunów. Do dyspozycji było boisko, siłownia, kryty basen, bilard, świetlica, sprzęt sportowy. W stosunku do wszystkich Uczestników Warsztatów zastosowano instrument aktywności zdrowotnej w postaci zajęć rehabilitacyjnych przy wykorzystaniu wód termalnych. Zajęcia te miały na celu usprawnienie kondycji, poprawę komfortu psychofizycznego i samopoczucia Uczestników Projektu i osób z ich otoczenia. Wśród pozostałych atrakcji z których skorzystali Uczestnicy wyjazdu był grill w trakcie którego przygrywała tradycyjna góralska kapela, wyjazd koleją linowo – terenową na Gubałówkę skąd można było podziwiać panoramę całych polskich Tatr, Zakopanego oraz Podhala, Pienin, Gorców, Beskidu Żywieckiego jak i ich słowackiej części, oraz spacer pod Wielką Krokiew im. Stanisława Marusarza – największą skocznią narciarską w Polsce. Warsztaty zakończyły się oficjalnym rozdaniem pamiątkowych dyplomów dla dzieci oraz zaświadczeń o ukończeniu warsztatów przez dorosłych uczestników projektu. Atrakcyjność udziału w Warsztatach Kompetencji Społecznych podkreślał fakt, iż były one bezpłatne dla wszystkich uczestników. Sfinansowanie Warsztatów tj. pokrycie kosztów transportu, noclegu, posiłków, biletów wstępu, zatrudnienia prawnika i psychologa było możliwe dzięki finansowaniu projektu pn. „Dobra Przyszłość” przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż w roku 2012 organizowany będzie kolejny nabór osób chętnych do udziału w projekcie. Z udziału w projekcie, zgodnie z dokumentami i wytycznymi POKL oraz umową z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, może skorzystać każdy mieszkaniec Powiatu Dąbrowskiego, który jest: a)    osobą nieaktywną zawodowo, zagrożoną wykluczeniem społecznym z uwagi na opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym, b)    osobą nieaktywną zawodowo, zagrożoną wykluczeniem społecznym z problemami w sprawach opiekuńczo – wychowawczych lub z rodzin w kryzysie w tym członkowie rodzin zastępczych. W ramach projektu przewidziane jest między innymi wsparcie rehabilitanta, logopedy, psychologa, pedagoga, pedagoga specjalnego, doradcy zawodowego, udział w grupie wsparcia, warsztatach kompetencji społecznych, zespole ćwiczeń usprawniających psychoruchowo a wszystko to nieodpłatnie w ramach środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.    Realizator projektu zachęca wszystkie osoby, które są zainteresowane udziałem w projekcie do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, tel. 14 642-44-15, mail pcprdt@interia.pl