Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Spotkanie uczniów ZSP w Brniu z Prodziekanem Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prof. dr hab. inż. Sławomirem Kurpaską

Spotkanie uczniów ZSP w Brniu z Prodziekanem Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prof. dr hab. inż. Sławomirem Kurpaską

Spotkanie uczniów ZSP w Brniu z Prodziekanem Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prof. dr hab. inż. Sławomirem Kurpaską

W dniu 7 kwietnia 2011 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu odbyło się spotkanie uczniów klas IV technikum z prof. dr hab.inż. Sławomirem Kurpaską z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, który odwiedził szkołę w Brniu odpowiadając na zaproszenie Dyrektora Szkoły Jarosława Boryczki.

W spotkaniu uczestniczyli: Wicestarosta Powiatu Dąbrowskiego Robert Pantera, Dyrektor Szkoły Jarosław Boryczka, nauczyciele klas czwartych technikum: Beata Kuchta, Janina Karkut, Katarzyna Matusik Kapuściak oraz uczniowie klas czwartych technikum.

Profesor Sławomir Kurpaska, urodził się w miejscowości Samocice w gminie Bolesław, gdzie do dziś znajduje się jego dom rodzinny. Brat Józef Kurpaska prowadzi w Samocicach gospodarstwo rolne.
Sławomir Kurpaska ukończył szkołę podstawową Samocicach. Kontynuował naukę w szkole średniej w Zbylitowskiej Górze. Po ukończeniu szkoły rozpoczął studia na Akademii Rolniczej w Krakowie i z tą uczelnią jego współpraca trwa do dziś.

W trakcie spotkania prof. Kurpaska przedstawił młodzieży przebieg swojej kariery naukowej, która pokazuje że wytrwała praca, ambicja oraz posiadane pasje każdemu mogą przynieść sukces.
Prodziekan zaprezentował również ofertę edukacyjną swojej uczelni a szczególnie zachęcał młodzież do podjęcia studiów na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki, gdzie sprawuje funkcję Prodziekana Wydziału.

Wicestarosta Robert Pantera i Dyrektor Szkoły Jarosław Boryczka podziękowali serdecznie niecodziennemu gościowi za udział w spotkaniu z młodzieżą przekazując na jego ręce okolicznościowy bukiet kwiatów oraz materiały promocyjne Powiatu Dąbrowskiego.

Dyrektor Jarosław Boryczka złożył ustną deklarację o chęci nawiązania ściślejszej współpracy między ZSP w Brniu a Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, która mogłaby polegać na wymianie młodzieży, organizacji obozów naukowych studentów UR na terenie powiatu dąbrowskiego, czy też realizacji wspólnych projektów badawczych i naukowych.

W dniu 7 kwietnia 2011 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu odbyło się spotkanie uczniów klas IV technikum z prof. dr hab.inż. Sławomirem Kurpaską z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, który odwiedził szkołę w Brniu odpowiadając na zaproszenie Dyrektora Szkoły Jarosława Boryczki. W spotkaniu uczestniczyli: Wicestarosta Powiatu Dąbrowskiego Robert Pantera, Dyrektor Szkoły Jarosław Boryczka, nauczyciele klas czwartych technikum: Beata Kuchta, Janina Karkut, Katarzyna Matusik Kapuściak oraz uczniowie klas czwartych technikum. Profesor Sławomir Kurpaska, urodził się w miejscowości Samocice w gminie Bolesław, gdzie do dziś znajduje się jego dom rodzinny. Brat Józef Kurpaska prowadzi w Samocicach gospodarstwo rolne.Sławomir Kurpaska ukończył szkołę podstawową Samocicach. Kontynuował naukę w szkole średniej w Zbylitowskiej Górze. Po ukończeniu szkoły rozpoczął studia na Akademii Rolniczej w Krakowie i z tą uczelnią jego współpraca trwa do dziś. W trakcie spotkania prof. Kurpaska przedstawił młodzieży przebieg swojej kariery naukowej, która pokazuje że wytrwała praca, ambicja oraz posiadane pasje każdemu mogą przynieść sukces.Prodziekan zaprezentował również ofertę edukacyjną swojej uczelni a szczególnie zachęcał młodzież do podjęcia studiów na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki, gdzie sprawuje funkcję Prodziekana Wydziału. Wicestarosta Robert Pantera i Dyrektor Szkoły Jarosław Boryczka podziękowali serdecznie niecodziennemu gościowi za udział w spotkaniu z młodzieżą przekazując na jego ręce okolicznościowy bukiet kwiatów oraz materiały promocyjne Powiatu Dąbrowskiego. Dyrektor Jarosław Boryczka złożył ustną deklarację o chęci nawiązania ściślejszej współpracy między ZSP w Brniu a Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, która mogłaby polegać na wymianie młodzieży, organizacji obozów naukowych studentów UR na terenie powiatu dąbrowskiego, czy też realizacji wspólnych projektów badawczych i naukowych.