Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Zapraszamy do udziału w sondzie

Zapraszamy do udziału w sondzie

Zapraszamy do udziału w sondzie

Gospodarze gmin skupionych w Stowarzyszeniu Samorządów Powiatu Dąbrowskiego w ubiegłym roku przystąpili do projektu „Centrum Wsparcia Doradczego – pilotaż”. Projekt ten realizowany jest przez Związek Miast Polskich oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Celem projektu jest wzmocnienie sprawności działania samorządów gmin oraz inicjowanie kompleksowych, partnerskich przedsięwzięć wpływających na rozwój powiatu.

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy zostały określone kierunki rozwoju Powiatu Dąbrowskiego oraz wstępnie nakreślone cele strategiczne. Zapraszamy Państwa - mieszkańców, liderów lokalnych, przedsiębiorców oraz wszystkie osoby zainteresowane do refleksji i odpowiedzi na pytanie: w jakim kierunku powinny rozwijać się gminy Powiatu Dąbrowskiego?

Prosimy Państwa o wypełnienie sondy na temat proponowanych celów rozwoju obszaru partnerstwa. Odpowiedzi można udzielić w terminie do 6 czerwca 2021 roku. Wyrażone opinie weźmiemy pod uwagę podczas dalszych etapów prac nad planowaniem rozwoju gmin i całego obszaru partnerstwa.

Link do sondy:

Z góry dziękujemy za udział w naszej sondzie!

Gospodarze gmin skupionych w Stowarzyszeniu Samorządów Powiatu Dąbrowskiego w ubiegłym roku przystąpili do projektu „Centrum Wsparcia Doradczego – pilotaż”. Projekt ten realizowany jest przez Związek Miast Polskich oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Celem projektu jest wzmocnienie sprawności działania samorządów gmin oraz inicjowanie kompleksowych, partnerskich przedsięwzięć wpływających na rozwój powiatu. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy zostały określone kierunki rozwoju Powiatu Dąbrowskiego oraz wstępnie nakreślone cele strategiczne. Zapraszamy Państwa - mieszkańców, liderów lokalnych, przedsiębiorców oraz wszystkie osoby zainteresowane do refleksji i odpowiedzi na pytanie: w jakim kierunku powinny rozwijać się gminy Powiatu Dąbrowskiego? Prosimy Państwa o wypełnienie sondy na temat proponowanych celów rozwoju obszaru partnerstwa. Odpowiedzi można udzielić w terminie do 6 czerwca 2021 roku. Wyrażone opinie weźmiemy pod uwagę podczas dalszych etapów prac nad planowaniem rozwoju gmin i całego obszaru partnerstwa. Link do sondy: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiaojQi---A2bA0zncdU6oRfPj9p0C8sl8rmYHId51zwYxcA/viewform?usp=pp_url" Z góry dziękujemy za udział w naszej sondzie!