Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. 11 Rada Społeczna ZOZ omawia sprawy szpitala

11 Rada Społeczna ZOZ omawia sprawy szpitala

11 Rada Społeczna ZOZ omawia sprawy szpitala

W dniu 3 lutego br. w dąbrowskim szpitalu odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej.
Obradom w zastępstwie Tadeusza Kwiatkowskiego Starosty Dąbrowskiego przewodniczył Robert Pantera – Wicestarosta.
W spotkaniu oprócz członków Rady Społecznej uczestniczyli również Teresa Kopczyńska – Dyrektor szpitala, Łukasz Węgrzyn - Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych, Alicja Kiełbania – pełniąca obowiązki Głównej Księgowej, Anna Gierszewska Kierownik ZOL oraz przedstawicielki związków zawodowych działających w szpitalu Bożena Kolarczyk – Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Barbara Dziedzic – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej oraz pracownicy szpitala.

Rada Społeczna ZOZ pozytywnie zaopiniowała plan zakupu aparatury i sprzętu medycznego na 2014 rok jak również plan remontowo-inwestycyjny szpitala na bieżący rok, którego budżet wynosi blisko 10 mln zł. W planie inwestycji znajduje się remont traktu porodowego, oddziału położniczo-ginekologicznego i oddziału noworodków. Na przeprowadzenie tych inwestycji szpital planuje pozyskać dotacje zewnętrzne m.in. z budżetu powiatu na remont traktu porodowego w wysokości 1,5 mln zł oraz funduszy norweskich na remont oddziału ginekologicznego i noworodków.

Członkowie Rady Społecznej zapoznali się również ze sprawozdaniem z wykonanych w 2013 roku inwestycji, których łączna wartość wyniosła ponad 458 tys. zł. Za środki te szpital wykonał m.in. modernizację podjazdu dla niepełnosprawnych (zdanie dofinansowane ze środków PFRON), remont windy w budynku holu głównego ZOZ (dotacja powiatu dąbrowskiego w wysokości 96 tys. zł), remont szatni, malowanie oddziałów. W 2013 roku zakończono również remont szpitalnej kuchni, który rozpoczęty został jeszcze w 2012 roku.

Pozytywnie zaopiniowano również zmiany w regulaminie organizacyjnym szpitala. Zmiany dotyczą zmiany nazwy Oddziału Wewnętrznego na Oddział Wewnętrzny i Geriatrii, wyodrębnienia gabinetów diagnostyczno – zabiegowych, zaktualizowania wysokości opłat za udzielane świadczenia zdrowotne.

Głównym przedmiotem dyskusji była kwestia funkcjonowania Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego i listu otwartego związków zawodowych działających w szpitalu.

Kierownik ZOL-u Anna Gierszewska przedstawiła wyniki dokonanej analizy ewentualnego przekształcenia tej placówki w spółkę ze stu procentowym udziałem samorządu powiatowego. Sprawa ta stoi jeszcze pod znakiem zapytania. Wymaga głębszej analizy, gdyż tego typu placówki nie są instytucjami dochodowymi a ich działalność powinna się przynajmniej bilansować. Placówki te zapewniają opiekę ludziom najsłabszym, zdanym na pomoc innym. Należy tutaj wziąć wiele kwestii pod uwagę m.in. to, że pacjentami dąbrowskiego ZOL-u, ze względu na specyfikę naszego regionu, są przede wszystkim osoby z niskimi dochodami a ZOL działający w strukturach ZOZ nie ma możliwości pobierania dodatkowych opłat.

W przedstawionej analizie brano pod uwagę również dwie lokalizacje ZOL-u. Wariant pierwszy zakładał, iż ZOL funkcjonuje w dotychczas zajmowanych pomieszczeniach pawilonu zakaźnego. Wariant drugi zakłada, że ZOL zostanie przeniesiony do pawilonu płucnego.
Członkowie Rady Społecznej zgodnie stwierdzili, że Zakład Opiekuńczo-Leczniczy na terenie powiatu dąbrowskiego powinien istnieć, bez względu na formę prowadzenia jego działalności. Działalność tej placówki jest bardzo ważna biorąc pod uwagę konieczność zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych i społecznych mieszkańców Powiśla Dąbrowskiego, którzy ze względu na wiek i stan zdrowia wymagają fachowej opieki.

Drugą ważną kwestią poruszoną na posiedzeniu była sprawa listu otwartego związków zawodowych działających w szpitalu.
Odnosząc się do zarzutów postawionych w liście otwartym Dyrektor szpitala Teresa Kopczyńska poinformowała, że pomimo trudności finansowych szpital zabezpiecza potrzeby pacjentów i realizację ich podstawowego prawa do opieki zdrowotnej.
Dyrektor odniosła się także do sprawy zatrudnienia doktora Witold Bołtucia. Poinformowała, że doktor Bołtuć rozważał możliwość podjęcia pracy w innym szpitalu, ale ostatecznie pozostał w Dąbrowie Tarnowskiej, nadal pracuje i jest Ordynatorem oddziału.
Teresa Kopczyńska ustosunkowała się również do pozostałych kwestii zawartych w liście tj. podwyżek, opóźnień w wypłatach należnych świadczeń pracowniczych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz prac związanych z opracowaniem Regulaminu Pracy, zaznaczając, że sprawy te są przedmiotem sporu zbiorowego, jaki toczy się pomiędzy Dyrekcją ZOZ i związkami zawodowymi. Poinformowała również o ustaleniach ze spotkania związków zawodowych i Dyrekcji ZOZ z udziałem mediatora, jakie miało miejsce pod koniec miesiąca stycznia br.

Postulaty związków zawodowych poparli wszyscy członkowie Rady Społecznej a także Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Bolesław Łączyński, który zaoferował również swoje wsparcie w zakresie realizowanych przez szpital inwestycji finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na spotkaniu ustalono, że aktualna sytuacja szpitala omówiona będzie w szerszym gronie z udziałem wszystkich wójtów, burmistrzów, Dyrekcji szpitala, Członków Zarządu Powiatu Dąbrowskiego a także przedstawicieli Związków Zawodowych działających w szpitalu.

W dniu 3 lutego br. w dąbrowskim szpitalu odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej.Obradom w zastępstwie Tadeusza Kwiatkowskiego Starosty Dąbrowskiego przewodniczył Robert Pantera – Wicestarosta.W spotkaniu oprócz członków Rady Społecznej uczestniczyli również Teresa Kopczyńska – Dyrektor szpitala, Łukasz Węgrzyn - Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych, Alicja Kiełbania – pełniąca obowiązki Głównej Księgowej, Anna Gierszewska Kierownik ZOL oraz przedstawicielki związków zawodowych działających w szpitalu Bożena Kolarczyk – Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Barbara Dziedzic – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej oraz pracownicy szpitala. Rada Społeczna ZOZ pozytywnie zaopiniowała plan zakupu aparatury i sprzętu medycznego na 2014 rok jak również plan remontowo-inwestycyjny szpitala na bieżący rok, którego budżet wynosi blisko 10 mln zł. W planie inwestycji znajduje się remont traktu porodowego, oddziału położniczo-ginekologicznego i oddziału noworodków. Na przeprowadzenie tych inwestycji szpital planuje pozyskać dotacje zewnętrzne m.in. z budżetu powiatu na remont traktu porodowego w wysokości 1,5 mln zł oraz funduszy norweskich na remont oddziału ginekologicznego i noworodków. Członkowie Rady Społecznej zapoznali się również ze sprawozdaniem z wykonanych w 2013 roku inwestycji, których łączna wartość wyniosła ponad 458 tys. zł. Za środki te szpital wykonał m.in. modernizację podjazdu dla niepełnosprawnych (zdanie dofinansowane ze środków PFRON), remont windy w budynku holu głównego ZOZ (dotacja powiatu dąbrowskiego w wysokości 96 tys. zł), remont szatni, malowanie oddziałów. W 2013 roku zakończono również remont szpitalnej kuchni, który rozpoczęty został jeszcze w 2012 roku. Pozytywnie zaopiniowano również zmiany w regulaminie organizacyjnym szpitala. Zmiany dotyczą zmiany nazwy Oddziału Wewnętrznego na Oddział Wewnętrzny i Geriatrii, wyodrębnienia gabinetów diagnostyczno – zabiegowych, zaktualizowania wysokości opłat za udzielane świadczenia zdrowotne. Głównym przedmiotem dyskusji była kwestia funkcjonowania Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego i listu otwartego związków zawodowych działających w szpitalu. Kierownik ZOL-u Anna Gierszewska przedstawiła wyniki dokonanej analizy ewentualnego przekształcenia tej placówki w spółkę ze stu procentowym udziałem samorządu powiatowego. Sprawa ta stoi jeszcze pod znakiem zapytania. Wymaga głębszej analizy, gdyż tego typu placówki nie są instytucjami dochodowymi a ich działalność powinna się przynajmniej bilansować. Placówki te zapewniają opiekę ludziom najsłabszym, zdanym na pomoc innym. Należy tutaj wziąć wiele kwestii pod uwagę m.in. to, że pacjentami dąbrowskiego ZOL-u, ze względu na specyfikę naszego regionu, są przede wszystkim osoby z niskimi dochodami a ZOL działający w strukturach ZOZ nie ma możliwości pobierania dodatkowych opłat. W przedstawionej analizie brano pod uwagę również dwie lokalizacje ZOL-u. Wariant pierwszy zakładał, iż ZOL funkcjonuje w dotychczas zajmowanych pomieszczeniach pawilonu zakaźnego. Wariant drugi zakłada, że ZOL zostanie przeniesiony do pawilonu płucnego.Członkowie Rady Społecznej zgodnie stwierdzili, że Zakład Opiekuńczo-Leczniczy na terenie powiatu dąbrowskiego powinien istnieć, bez względu na formę prowadzenia jego działalności. Działalność tej placówki jest bardzo ważna biorąc pod uwagę konieczność zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych i społecznych mieszkańców Powiśla Dąbrowskiego, którzy ze względu na wiek i stan zdrowia wymagają fachowej opieki. Drugą ważną kwestią poruszoną na posiedzeniu była sprawa listu otwartego związków zawodowych działających w szpitalu.Odnosząc się do zarzutów postawionych w liście otwartym Dyrektor szpitala Teresa Kopczyńska poinformowała, że pomimo trudności finansowych szpital zabezpiecza potrzeby pacjentów i realizację ich podstawowego prawa do opieki zdrowotnej.Dyrektor odniosła się także do sprawy zatrudnienia doktora Witold Bołtucia. Poinformowała, że doktor Bołtuć rozważał możliwość podjęcia pracy w innym szpitalu, ale ostatecznie pozostał w Dąbrowie Tarnowskiej, nadal pracuje i jest Ordynatorem oddziału.Teresa Kopczyńska ustosunkowała się również do pozostałych kwestii zawartych w liście tj. podwyżek, opóźnień w wypłatach należnych świadczeń pracowniczych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz prac związanych z opracowaniem Regulaminu Pracy, zaznaczając, że sprawy te są przedmiotem sporu zbiorowego, jaki toczy się pomiędzy Dyrekcją ZOZ i związkami zawodowymi. Poinformowała również o ustaleniach ze spotkania związków zawodowych i Dyrekcji ZOZ z udziałem mediatora, jakie miało miejsce pod koniec miesiąca stycznia br. Postulaty związków zawodowych poparli wszyscy członkowie Rady Społecznej a także Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Bolesław Łączyński, który zaoferował również swoje wsparcie w zakresie realizowanych przez szpital inwestycji finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na spotkaniu ustalono, że aktualna sytuacja szpitala omówiona będzie w szerszym gronie z udziałem wszystkich wójtów, burmistrzów, Dyrekcji szpitala, Członków Zarządu Powiatu Dąbrowskiego a także przedstawicieli Związków Zawodowych działających w szpitalu.