Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. 21. edycja Konkursu EKOLAURY 2022

21. edycja Konkursu EKOLAURY 2022

21. edycja Konkursu EKOLAURY 2022

W związku z dużym zainteresowaniem tegorocznej edycji Konkursu „Ekolaury PIE 2022” Rada Polskiej Izby Ekologii podjęła decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków do 16 sierpnia br.

Konkurs ma zasięg ogólnopolski, skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów, uczelni oraz instytutów, które przyczyniły się do znacznej poprawy stanu środowiska.

Zapraszamy do zgłaszania przedsięwzięć, zrealizowanych do końca 2021 r., w kategoriach:

 • Gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi,
 • Gospodarka odpadami, gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zrównoważona gospodarka zasobami mineralnymi,
 • Ochrona powietrza atmosferycznego,
 • Ochrona i adaptacja do zmian klimatu,
 • Edukacja ekologiczna,
 • Ochrona powierzchni ziemi, rewitalizacja terenów zdegradowanych,
 • Ochrona przyrody, zwiększanie bioróżnorodności i rozwój terenów zielonych,
 • Odnawialne źródła energii,
 • Gmina, powiat, związek komunalny przyjazne środowisku,
 • Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska, klimatu i gospodarki wodnej,
 • Zrównoważony transport - NOWA,
 • Technologie i produkty dla zrównoważonego rozwoju - NOWA.

 

Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie wniosku konkursowego na adres biura PIE (40-009 Katowice, ul Warszawska 3) - z dopiskiem "Ekolaury 2022" lub przesłać w formacie *pdf na adres pie@pie.pl wniosek podpisany elektronicznie (kwalifikowany podpis elektroniczny, profil zaufany) - do dnia 16 sierpnia 2022 r.

 

źródło: www.pie.pl/eko-dzialania/ekolaury

W związku z dużym zainteresowaniem tegorocznej edycji Konkursu „Ekolaury PIE 2022” Rada Polskiej Izby Ekologii podjęła decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków do 16 sierpnia br.Konkurs ma zasięg ogólnopolski, skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów, uczelni oraz instytutów, które przyczyniły się do znacznej poprawy stanu środowiska.Zapraszamy do zgłaszania przedsięwzięć, zrealizowanych do końca 2021 r., w kategoriach: Gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi, Gospodarka odpadami, gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zrównoważona gospodarka zasobami mineralnymi, Ochrona powietrza atmosferycznego, Ochrona i adaptacja do zmian klimatu, Edukacja ekologiczna, Ochrona powierzchni ziemi, rewitalizacja terenów zdegradowanych, Ochrona przyrody, zwiększanie bioróżnorodności i rozwój terenów zielonych, Odnawialne źródła energii, Gmina, powiat, związek komunalny przyjazne środowisku, Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska, klimatu i gospodarki wodnej, Zrównoważony transport - NOWA, Technologie i produkty dla zrównoważonego rozwoju - NOWA.   Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie wniosku konkursowego na adres biura PIE (40-009 Katowice, ul Warszawska 3) - z dopiskiem "Ekolaury 2022" lub przesłać w formacie *pdf na adres pie@pie.pl wniosek podpisany elektronicznie (kwalifikowany podpis elektroniczny, profil zaufany) - do dnia 16 sierpnia 2022 r.   źródło: www.pie.pl/eko-dzialania/ekolaury Pliki do pobrania Pobierz plik Formularz zgłoszenia.PDF Pobierz plik Regulamin.pdf