Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. 22. edycja Konkursu EKOLAURY 2023

22. edycja Konkursu EKOLAURY 2023

22. edycja Konkursu EKOLAURY 2023

Polska Izba Ekologii prowadzi nabór do 22. edycji Konkursu „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2023”.

Konkurs ma zasięg ogólnopolski, skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów, uczelni oraz instytutów, które przyczyniły się do znacznej poprawy stanu środowiska.

Zapraszamy do zgłaszania przedsięwzięć, zrealizowanych do końca 2022 r., w kategoriach:

 • Gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi,
 • Gospodarka odpadami, gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zrównoważona gospodarka zasobami mineralnymi,
 • Ochrona powietrza atmosferycznego,
 • Ochrona i adaptacja do zmian klimatu,
 • Edukacja ekologiczna,
 • Ochrona powierzchni ziemi, rewitalizacja terenów zdegradowanych,
 • Ochrona przyrody, zwiększanie bioróżnorodności i rozwój terenów zielonych,
 • Odnawialne źródła energii,
 • Gmina, powiat, związek komunalny przyjazne środowisku,
 • Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska, klimatu i gospodarki wodnej,
 • Zrównoważony transport,
 • Technologie i produkty dla zrównoważonego rozwoju.

Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie wniosku konkursowego na adres biura PIE (40-009 Katowice, ul Warszawska 3) - z dopiskiem "Ekolaury 2023" lub przesłać w formacie *pdf na adres pie@pie.pl wniosek podpisany elektronicznie (kwalifikowany podpis elektroniczny, profil zaufany) – do 31 sierpnia 2023 r.

Polska Izba Ekologii prowadzi nabór do 22. edycji Konkursu „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2023”. Konkurs ma zasięg ogólnopolski, skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów, uczelni oraz instytutów, które przyczyniły się do znacznej poprawy stanu środowiska. Zapraszamy do zgłaszania przedsięwzięć, zrealizowanych do końca 2022 r., w kategoriach: Gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi, Gospodarka odpadami, gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zrównoważona gospodarka zasobami mineralnymi, Ochrona powietrza atmosferycznego, Ochrona i adaptacja do zmian klimatu, Edukacja ekologiczna, Ochrona powierzchni ziemi, rewitalizacja terenów zdegradowanych, Ochrona przyrody, zwiększanie bioróżnorodności i rozwój terenów zielonych, Odnawialne źródła energii, Gmina, powiat, związek komunalny przyjazne środowisku, Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska, klimatu i gospodarki wodnej, Zrównoważony transport, Technologie i produkty dla zrównoważonego rozwoju. Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie wniosku konkursowego na adres biura PIE (40-009 Katowice, ul Warszawska 3) - z dopiskiem "Ekolaury 2023" lub przesłać w formacie *pdf na adres pie@pie.pl wniosek podpisany elektronicznie (kwalifikowany podpis elektroniczny, profil zaufany) – do 31 sierpnia 2023 r. Pliki do pobrania Pobierz plik Formularz_zgloszeniowy_Ekolaury_2023.docx