Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. 3 miesiące więcej na publikację sprawozdań za 2019 rok

3 miesiące więcej na publikację sprawozdań za 2019 rok

3 miesiące więcej na publikację sprawozdań za 2019 rok
NGO mają więcej czasu na zamieszczenie sprawozdania z 2019 roku w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Zamiast złożyć dokument do 15 lipca br., mogą to zrobić do połowy października br. Decyzję o przedłużeniu terminu podjął Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.

Ustawowy termin 15 lipca został przedłużony o trzy miesiące rozporządzeniem Przewodniczego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie określenia innego terminu w zakresie zamieszczenia przez organizacje pożytku publicznego sprawozdania merytorycznego z działalności i sprawozdania finansowego w roku 2020. Pełny tekst dokumentu znajduje się tutaj.

W przypadku organizacji, których rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy, termin zamieszczania sprawozdań za 2019 rok nie uległ zmianie, czyli zamieszczają one sprawozdania za 2019 rok do 30 listopada 2020 roku.

Link do bazy sprawozdań OPP, a także więcej informacji na ten temat, można znaleźć tutaj.

Masz pytanie?

W razie pytań lub wątpliwości związanych z zamieszczaniem sprawozdań w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego można się skontaktować z Biurem Organizacji Pożytku Publicznego (e-mail: opp@niw.gov.pl, tel. 601-901-144).utor: Kancelaria Zarządu/ Zespół Wspierania Inicjatyw Obywatelskich

Kancelaria Zarządu/ Zespół Wspierania Inicjatyw Obywatelskich/ www.malopolska.pl

NGO mają więcej czasu na zamieszczenie sprawozdania z 2019 roku w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Zamiast złożyć dokument do 15 lipca br., mogą to zrobić do połowy października br. Decyzję o przedłużeniu terminu podjął Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. Ustawowy termin 15 lipca został przedłużony o trzy miesiące rozporządzeniem Przewodniczego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie określenia innego terminu w zakresie zamieszczenia przez organizacje pożytku publicznego sprawozdania merytorycznego z działalności i sprawozdania finansowego w roku 2020. Pełny tekst dokumentu znajduje się tutaj. W przypadku organizacji, których rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy, termin zamieszczania sprawozdań za 2019 rok nie uległ zmianie, czyli zamieszczają one sprawozdania za 2019 rok do 30 listopada 2020 roku. Link do bazy sprawozdań OPP, a także więcej informacji na ten temat, można znaleźć tutaj. Masz pytanie? W razie pytań lub wątpliwości związanych z zamieszczaniem sprawozdań w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego można się skontaktować z Biurem Organizacji Pożytku Publicznego (e-mail: opp@niw.gov.pl, tel. 601-901-144).utor: Kancelaria Zarządu/ Zespół Wspierania Inicjatyw Obywatelskich Kancelaria Zarządu/ Zespół Wspierania Inicjatyw Obywatelskich/ www.malopolska.pl