Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. 3 mln zł dla Powiatu Dąbrowskiego na aktywizację osób bezrobotnych i poszukujących pracę

3 mln zł dla Powiatu Dąbrowskiego na aktywizację osób bezrobotnych i poszukujących pracę

3 mln zł dla Powiatu Dąbrowskiego na aktywizację osób bezrobotnych i poszukujących pracę

Blisko 3 mln zł, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, otrzymał Powiat Dąbrowski na aktywizację osób bezrobotnych i poszukujących pracę. Umowy dla 21 beneficjentów na kwotę ogółem 90 mln zł z naszego regionu wręczył w Krakowie Wicemarszałek Józef Gawron. W uroczystym wręczaniu umów 9 sierpnia 2023 r., nasz powiat reprezentowali: Wicestarosta Dąbrowski Krzysztof Bryk oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej Mariola Kobos.

Działania podejmowane w ramach projektu stanowią inicjatywę na rzecz zwiększenia poziomu zatrudnienia w powiecie. Planowana jest realizacja zindywidualizowanego i kompleksowego wsparcia dla osób bezrobotnych, w tym z zakresu wsparcia postaw przedsiębiorczych i zakładania własnej działalności gospodarczej.

Projekt przewiduje wsparcie w postaci m.in. szkoleń, staży, prac interwencyjnych, a także dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Z kolei pracodawcy będą mogli uzyskać refundację części kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych uczestniczących w projekcie.

Planowane działania realizują cele określone w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego „Małopolska 2030” w zakresie rynku pracy. Strategia zakłada udzielanie ze środków w dyspozycji województwa szerokiego wsparcia na rzecz uzyskiwania dobrej jakości zatrudnienia, w tym m.in. aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy oraz pomoc w przekwalifikowaniu się.

Blisko 3 mln zł, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, otrzymał Powiat Dąbrowski na aktywizację osób bezrobotnych i poszukujących pracę. Umowy dla 21 beneficjentów na kwotę ogółem 90 mln zł z naszego regionu wręczył w Krakowie Wicemarszałek Józef Gawron. W uroczystym wręczaniu umów 9 sierpnia 2023 r., nasz powiat reprezentowali: Wicestarosta Dąbrowski Krzysztof Bryk oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej Mariola Kobos. Działania podejmowane w ramach projektu stanowią inicjatywę na rzecz zwiększenia poziomu zatrudnienia w powiecie. Planowana jest realizacja zindywidualizowanego i kompleksowego wsparcia dla osób bezrobotnych, w tym z zakresu wsparcia postaw przedsiębiorczych i zakładania własnej działalności gospodarczej. Projekt przewiduje wsparcie w postaci m.in. szkoleń, staży, prac interwencyjnych, a także dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Z kolei pracodawcy będą mogli uzyskać refundację części kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych uczestniczących w projekcie. Planowane działania realizują cele określone w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego „Małopolska 2030” w zakresie rynku pracy. Strategia zakłada udzielanie ze środków w dyspozycji województwa szerokiego wsparcia na rzecz uzyskiwania dobrej jakości zatrudnienia, w tym m.in. aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy oraz pomoc w przekwalifikowaniu się.
tel. 14 642 24 31
kontakt
Projekt i wykonanie: i-t.pl
Dostępność cyfrowa
i zgodność ze standardem WCAG