Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. 45. rocznica wyboru papieża Jana Pawła II

45. rocznica wyboru papieża Jana Pawła II

45. rocznica wyboru papieża Jana Pawła II

Dziś, 16 października mija 45 lat od chwili wyboru metropolity krakowskiego kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Jan Paweł II był pierwszym papieżem z Polski i pierwszym po 455 latach następcą św. Piotra niebędącym Włochem, a także najmłodszym zwierzchnikiem Kościoła katolickiego od 1864 roku.

Podczas swojej 27-letniej posługi Jan Paweł II ogłosił 14 encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji apostolskich, 43 listy apostolskie; zwołał dziewięć konsystorzy; mianował 232 kardynałów, w tym 10 Polaków; kanonizował 478 świętych (w tym 9 Polaków oraz dwóch świętych związanych z Polską); beatyfikował 1318 błogosławionych (w tym 154 Polaków); przewodniczył 6 zgromadzeniom generalnym zwyczajnym synodu biskupów, jednemu zgromadzeniu nadzwyczajnemu synodu biskupów, siedmiu zgromadzeniom specjalnym synodu biskupów; przyjął ponad 1350 osobistości politycznych; spotkał się z wiernymi na ponad 1020 audiencjach generalnych. Często był nazywany papieżem-pielgrzymem. W czasie swojego pontyfikatu odbył aż 104 pielgrzymki zagraniczne, z czego swoją ojczyznę odwiedził 9 razy.

Osoba Karola Wojtyły związana jest również z naszym regionem, który odwiedził dwukrotnie. Pierwszy raz 14 listopada 1971 roku, gdzie jeszcze jako kardynał dokonał poświęcenia epitafiów ku czci majora Henryka Sucharskiego i księdza Piotra Halaka w kościele parafialnym w Gręboszowie. Od 2002 roku przy gręboszowskim kościele stoi pomnik Jana Pawła II, który upamiętnia jego wizytę.

Druga jego wizyta w regionie wiąże się z jego trzecią pielgrzymką do Polski, kiedy już jako papież Jan Paweł II w dniach 9 i 10 czerwca 1987 roku przebywał w Tarnowie. Ojciec święty odprawił wówczas mszę świętą, w czasie której beatyfikował Karolinę Kózkównę. Wydarzenie zgromadziło około 2 miliona wiernych.

 

27 lipca 2005 roku Sejm RP ustanowił dzień 16 października, dniem Papieża Jana Pawła II. Równolegle, w Kościele rzymskokatolickim w Polsce, ten dzień obchodzony jest jako Dzień Papieski. Jest to wyraz wdzięczności, łączności duchowej z Ojcem Świętym, Janem Pawłem II i promocji jego nauczania.

W tym roku Dzień Papieski zorganizowano wyjątkowo w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża tj. 15 października 2023 r. Przebiegał on pod hasłem „Św. Jan Paweł II. Cywilizacja życia”  - słowa te nawiązują do encykliki św. Jana Pawła II - Evangelium vitae (Ewangelia życia) o wartości i nienaruszalności ludzkiego życia.

Od 22 października 2020 roku św. Jan Paweł II jest również Patronem Małopolski.

 

Źródło: https://dzieje.pl/aktualnosci/pontyfikat-jana-pawla-ii-w-liczbach

Dziś, 16 października mija 45 lat od chwili wyboru metropolity krakowskiego kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Jan Paweł II był pierwszym papieżem z Polski i pierwszym po 455 latach następcą św. Piotra niebędącym Włochem, a także najmłodszym zwierzchnikiem Kościoła katolickiego od 1864 roku. Podczas swojej 27-letniej posługi Jan Paweł II ogłosił 14 encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji apostolskich, 43 listy apostolskie; zwołał dziewięć konsystorzy; mianował 232 kardynałów, w tym 10 Polaków; kanonizował 478 świętych (w tym 9 Polaków oraz dwóch świętych związanych z Polską); beatyfikował 1318 błogosławionych (w tym 154 Polaków); przewodniczył 6 zgromadzeniom generalnym zwyczajnym synodu biskupów, jednemu zgromadzeniu nadzwyczajnemu synodu biskupów, siedmiu zgromadzeniom specjalnym synodu biskupów; przyjął ponad 1350 osobistości politycznych; spotkał się z wiernymi na ponad 1020 audiencjach generalnych. Często był nazywany papieżem-pielgrzymem. W czasie swojego pontyfikatu odbył aż 104 pielgrzymki zagraniczne, z czego swoją ojczyznę odwiedził 9 razy. Osoba Karola Wojtyły związana jest również z naszym regionem, który odwiedził dwukrotnie. Pierwszy raz 14 listopada 1971 roku, gdzie jeszcze jako kardynał dokonał poświęcenia epitafiów ku czci majora Henryka Sucharskiego i księdza Piotra Halaka w kościele parafialnym w Gręboszowie. Od 2002 roku przy gręboszowskim kościele stoi pomnik Jana Pawła II, który upamiętnia jego wizytę. Druga jego wizyta w regionie wiąże się z jego trzecią pielgrzymką do Polski, kiedy już jako papież Jan Paweł II w dniach 9 i 10 czerwca 1987 roku przebywał w Tarnowie. Ojciec święty odprawił wówczas mszę świętą, w czasie której beatyfikował Karolinę Kózkównę. Wydarzenie zgromadziło około 2 miliona wiernych.   27 lipca 2005 roku Sejm RP ustanowił dzień 16 października, dniem Papieża Jana Pawła II. Równolegle, w Kościele rzymskokatolickim w Polsce, ten dzień obchodzony jest jako Dzień Papieski. Jest to wyraz wdzięczności, łączności duchowej z Ojcem Świętym, Janem Pawłem II i promocji jego nauczania. W tym roku Dzień Papieski zorganizowano wyjątkowo w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża tj. 15 października 2023 r. Przebiegał on pod hasłem „Św. Jan Paweł II. Cywilizacja życia”  - słowa te nawiązują do encykliki św. Jana Pawła II - Evangelium vitae (Ewangelia życia) o wartości i nienaruszalności ludzkiego życia. Od 22 października 2020 roku św. Jan Paweł II jest również Patronem Małopolski.   Źródło: https://dzieje.pl/aktualnosci/pontyfikat-jana-pawla-ii-w-liczbach