Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. 50 lat minęło … - Gala Jubileuszowa dąbrowskiego Szpitala

50 lat minęło … - Gala Jubileuszowa dąbrowskiego Szpitala

50 lat minęło … - Gala Jubileuszowa dąbrowskiego Szpitala

W poniedziałkowe południe, 7 października 2019 r., odbyła się uroczysta Gala Jubileuszowa Szpitala. Miejsce uroczystości nie było przypadkowe. Na tym samym placu, wiosną 1968 r., odbyła się uroczystość otwarcia i przekazania do użytkowania nowo wybudowanego Szpitala. Na obchody 50-lecia istnienia dąbrowskiego Szpitala przybyli m.in. parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy i kierownicy instytucji z terenu powiatu, a także kierownicy oddziałów, pielęgniarki koordynujące, kierownicy komórek i jednostek organizacyjnych ZOZ oraz byli dyrektorzy tej placówki.

Dyrektor ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej Łukasz Węgrzyn zwracając się do zebranych gości poinformował, iż wprawdzie jubileusz przypadał na 2018 rok, jednak z uwagi na trwające wówczas prace remontowo-modernizacyjne i budowę Pawilonu Zakaźnego zdecydował o zorganizowaniu tej uroczystości w tym roku - po zakończeniu wszystkich prac. W dalszej części swojego wystąpienia przedstawił dzieje dąbrowskiego szpitalnictwa, którego początki sięgają 1944 roku, szczególny nacisk kładąc na historię budowy obecnego Szpitala oraz najważniejszych inwestycji w nim prowadzonych.

Dzisiejsza uroczystość jest okazją do podziękowania wszystkim, którzy dołożyli wszelkich starań w rozwój naszej placówki – zakończył Dyrektor dziękując wszystkim, którzy na przestrzeni lat pracowali w Szpitalu oraz tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do jego rozbudowy, modernizacji i doposażenia.

 

Z kolei starosta Lesław Wieczorek w imieniu Samorządu Powiatu Dąbrowskiego złożył na ręce Dyrektora ZOZ serdeczne gratulacje oraz podziękowania.

Dziś śmiało możemy powiedzieć, że dąbrowski Szpital jest w pełni nowoczesną i dobrze wyposażoną placówką medyczną, która staje się konkurencyjna w stosunku do innych i często jest wybierana nie tylko przez mieszkańców powiatu dąbrowskiego, ale i powiatów ościennych. To jakim go dzisiaj widzimy jest efektem starań i pracy wielu ludzi – dyrektorów, pracowników, którzy na przestrzeni tych minionych lat dbali i wciąż dbają o to by czynić go każdego dnia lepszym – mówił starosta.

 

Przypomniał również, że wiele inwestycji, które przyczyniły się do poprawy wyposażenia i standardu placówki udało się zrealizować dzięki staraniom kolejnych kadencji Rady i Zarządu Powiatowego. Jak zaznaczył, tylko w okresie ostatnich dwóch lat samorząd powiatowy przekazał Szpitalowi z własnego budżetu dotacje na łączną kwotę 4,5 mln zł.

Składając Dyrektorowi życzenia kolejnych lat działalności obfitujących w sukcesy i dalszego dynamicznego rozwoju Szpitala starosta wyraził również nadzieję, że Dyrekcja i pracownicy ZOZ nie spoczną w dalszych dążeniach do poprawy nie tylko infrastruktury, ale przede wszystkim dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych co przyczyni się do wzrostu zadowolenia pacjentów.

Ważnym punktem uroczystości była prezentacja filmu podsumowującego ponad 50-letnią historię szpitala.

 

Okolicznościowe przemówienia z okazji jubileuszu Szpitala wygłosili: posłowie na Sejm RP Anna Czech, Wiesław Krajewski i Józefa Szczurek – Żelazko, a także senator RP Kazimierz Wiatr. Głos zabrali również Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, były starosta dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski oraz była dyrektor Szpitala Teresa Kopczyńska.

 

Poseł ziemi dąbrowskiej w swoim wystąpieniu podkreślił, iż będąc starostą dąbrowskim miał zaszczyt wraz z Zarządem i radnymi III kadencji Rady Powiatu brać udział w procesie modernizacji Szpitala. Wspomniał, iż najważniejszym zadaniem jakie zostało wówczas zrealizowane dla poprawy warunków leczenia i bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców regionu była budowa nowoczesnego bloku operacyjnego za kwotę blisko 15,6 mln zł. Poseł Wiesław Krajewski nadmienił, że jako parlamentarzysta nadal wspiera działalność Szpitala, dzięki czemu udało się pozyskać z budżetu państwa środki na niezbędny sprzęt i wyposażenie ZOZ.

 

W dalszej części uroczystości starosta wraz z dyrektorem ZOZ wręczyli okolicznościowe dyplomy podziękowania przybyłym na uroczystość pracownikom Zespołu Opieki Zdrowotnej, byłym dyrektorom Szpitala, a także osobom, których wsparcie i pomoc przyczyniły się do rozwoju placówki. Uroczystość zakończył krótki recital Dawida Dubajki – utalentowanego wokalisty z Borek, uczestnika programu The Voice of Poland.

 

Okolicznościowe dyplomy podziękowania za wsparcie i wszelką pomoc w rozwoju placówki otrzymali:

 • Wiceminister Zdrowia – Józefa Szczurek-Żelazko
 • Poseł na Sejm RP – Wiesław Krajewski
 • Poseł na Sejm RP – Anna Czech
 • Senator RP – Kazimierz Wiatr
 • Starosta Dąbrowski – Lesław Wieczorek
 • Wieloletni Starosta Dąbrowski, obecnie Z-ca Prezydenta Tarnowa -  Tadeusz Kwiatkowski
 • Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa – Waldemar Weryński

Okolicznościowe dyplomy podziękowania za oddaną pracę na rzecz Szpitala podczas pełnienia funkcji dyrektora otrzymali byli dyrektorzy Szpitala:

 • Andrzej Zawiliński
 • Krzysztof Laskowicz
 • Michał Surynt
 • Piotr Sacha
 • Teresa Kopczyńska
 • Marek Rogoż
 • Bogusława Stanosz-Kościuszkiewicz
 • Paweł Lechowicz
 • Jerzy Orzeł

Okolicznościowe dyplomy za długoletnią i sumienną pracę oraz zaangażowanie w rozwój placówki otrzymali pracownicy z najdłuższym stażem, którzy pracują w Szpitalu ponad 40 lat:

 • Dr n. med. Maria Radziszewska
 • Dr n. med. Andrzej Radziszewski
 • Lek. Felicja Mejer-Boryczka
 • Lek. Rafał Stańczyk

Okolicznościowe dyplomy podziękowania dla lekarzy pracujących na oddziałach za profesjonalizm i troskę o zdrowie pacjentów oraz podejmowane działania na rzecz poprawy jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych w Zespole Opieki Zdrowotnej otrzymali Kierownicy oddziałów:

 • lek. Barbara Popera (Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii)
 • lek. Wojciech Buczek (Oddział Chirurgii Ogólnej)
 • lek. Witold Bołtuć (Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej z Pododdziałem Rehabilitacji Ogólnoustrojowej)
 • dr n. med. Daniel Chrzan (Pododdział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej)
 • lek. Waldemar Weryński (Oddział Chorób Płuc)
 • lek. Przemysław Kopeć (Oddział Chorób Wewnętrznych)
 • dr n.med. Maria Radziszewska (Oddział Dziecięcy)
 • dr n.med Zbigniew Martyka (Oddział Obserwacyjno – Zakaźny)
 • lek. Maciej Kaczówka (Izba Przyjęć, Pogotowia Ratunkowego i Opieki Całodobowa)

Okolicznościowe dyplomy podziękowania dla wszystkich pielęgniarek i położnych pracujących w Szpitalu za profesjonalizm i pełną oddania pracę, opiekę i szacunek, jakim obdarzają każdego pacjenta oraz za stworzenie na oddziale przyjaznego otoczenia i życzliwej atmosfery otrzymała Marta Bałut (Pielęgniarka Naczelna) oraz Pielęgniarki Koordynujące:

 • Dorota Gleń (Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii)
 • Beata Kogut (Oddział Chirurgii Ogólnej)
 • Beata Myca (Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej z Pododdziałem Rehabilitacji Ogólnoustrojowej)
 • Bożena Juzba (Oddział Chorób Płuc)
 • Agata Biś (Oddział Chorób Wewnętrznych)
 • Katarzyna Juzba (Oddział Dziecięcy)
 • Elżbieta Gładysz (Oddział Obserwacyjno – Zakaźny)
 • Beata Parka (Izba Przyjęć, Pogotowie Ratunkowe i Opieka Całodobowa)
 • Danuta Wentrych (Blok operacyjny)
 • Krystyna Cicha (Poradnia Specjalistyczna)

Okolicznościowe dyplomy podziękowania za sumienną i rzetelną pracę, poczucie zaangażowania i zdyscyplinowania oraz wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych przez wszystkich pracowników administracyjnych odebrali Kierownicy administracyjni:  

 • Monika Kozioł (Koordynator Działu Administracji i Logistyki)
 • Adam Bator (Kierownik Działu Techniczno-Eksploatacyjnego)
 • Alicja Kiełbania (Główna Księgowa, Kierownik Działu Finansowo-Ekonomicznego)
 • Agnieszka Małek (Kierownik Działu Kadr i Płac)
 • Jadwiga Węgiel (Kierownik Centralnej Sterylizatorni)
 • Andrzej Bryła (Kierownik Zakładu Rehabilitacji)
 • Katarzyna Pszczoła (Kierownik Działu Żywienia)
 • Iwona Fijał (Kierownik Działu Organizacji i Monitorowania Świadczeń Zdrowotnych)
 • Lucyna Małczyńska (Kierownik Działu Diagnostyki Laboratoryjnej)
 • Andrzej Kawa (Kierownik Pracowni RTG)
 • Krzysztof Stolarz (Kierownik Działu Diagnostyki Obrazowej)
 • Piotr Jachimek (Kierownik Apteki Szpitalnej)
 • Dariusz Chmura (Kierownik Działu Higieny)
 • Ks. kapelan Zbigniew Szewczyk

dagj/mags

W poniedziałkowe południe, 7 października 2019 r., odbyła się uroczysta Gala Jubileuszowa Szpitala. Miejsce uroczystości nie było przypadkowe. Na tym samym placu, wiosną 1968 r., odbyła się uroczystość otwarcia i przekazania do użytkowania nowo wybudowanego Szpitala. Na obchody 50-lecia istnienia dąbrowskiego Szpitala przybyli m.in. parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy i kierownicy instytucji z terenu powiatu, a także kierownicy oddziałów, pielęgniarki koordynujące, kierownicy komórek i jednostek organizacyjnych ZOZ oraz byli dyrektorzy tej placówki. Dyrektor ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej Łukasz Węgrzyn zwracając się do zebranych gości poinformował, iż wprawdzie jubileusz przypadał na 2018 rok, jednak z uwagi na trwające wówczas prace remontowo-modernizacyjne i budowę Pawilonu Zakaźnego zdecydował o zorganizowaniu tej uroczystości w tym roku - po zakończeniu wszystkich prac. W dalszej części swojego wystąpienia przedstawił dzieje dąbrowskiego szpitalnictwa, którego początki sięgają 1944 roku, szczególny nacisk kładąc na historię budowy obecnego Szpitala oraz najważniejszych inwestycji w nim prowadzonych. Dzisiejsza uroczystość jest okazją do podziękowania wszystkim, którzy dołożyli wszelkich starań w rozwój naszej placówki – zakończył Dyrektor dziękując wszystkim, którzy na przestrzeni lat pracowali w Szpitalu oraz tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do jego rozbudowy, modernizacji i doposażenia.   Z kolei starosta Lesław Wieczorek w imieniu Samorządu Powiatu Dąbrowskiego złożył na ręce Dyrektora ZOZ serdeczne gratulacje oraz podziękowania. Dziś śmiało możemy powiedzieć, że dąbrowski Szpital jest w pełni nowoczesną i dobrze wyposażoną placówką medyczną, która staje się konkurencyjna w stosunku do innych i często jest wybierana nie tylko przez mieszkańców powiatu dąbrowskiego, ale i powiatów ościennych. To jakim go dzisiaj widzimy jest efektem starań i pracy wielu ludzi – dyrektorów, pracowników, którzy na przestrzeni tych minionych lat dbali i wciąż dbają o to by czynić go każdego dnia lepszym – mówił starosta.   Przypomniał również, że wiele inwestycji, które przyczyniły się do poprawy wyposażenia i standardu placówki udało się zrealizować dzięki staraniom kolejnych kadencji Rady i Zarządu Powiatowego. Jak zaznaczył, tylko w okresie ostatnich dwóch lat samorząd powiatowy przekazał Szpitalowi z własnego budżetu dotacje na łączną kwotę 4,5 mln zł. Składając Dyrektorowi życzenia kolejnych lat działalności obfitujących w sukcesy i dalszego dynamicznego rozwoju Szpitala starosta wyraził również nadzieję, że Dyrekcja i pracownicy ZOZ nie spoczną w dalszych dążeniach do poprawy nie tylko infrastruktury, ale przede wszystkim dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych co przyczyni się do wzrostu zadowolenia pacjentów. Ważnym punktem uroczystości była prezentacja filmu podsumowującego ponad 50-letnią historię szpitala.   Okolicznościowe przemówienia z okazji jubileuszu Szpitala wygłosili: posłowie na Sejm RP Anna Czech, Wiesław Krajewski i Józefa Szczurek – Żelazko, a także senator RP Kazimierz Wiatr. Głos zabrali również Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, były starosta dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski oraz była dyrektor Szpitala Teresa Kopczyńska.   Poseł ziemi dąbrowskiej w swoim wystąpieniu podkreślił, iż będąc starostą dąbrowskim miał zaszczyt wraz z Zarządem i radnymi III kadencji Rady Powiatu brać udział w procesie modernizacji Szpitala. Wspomniał, iż najważniejszym zadaniem jakie zostało wówczas zrealizowane dla poprawy warunków leczenia i bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców regionu była budowa nowoczesnego bloku operacyjnego za kwotę blisko 15,6 mln zł. Poseł Wiesław Krajewski nadmienił, że jako parlamentarzysta nadal wspiera działalność Szpitala, dzięki czemu udało się pozyskać z budżetu państwa środki na niezbędny sprzęt i wyposażenie ZOZ.   W dalszej części uroczystości starosta wraz z dyrektorem ZOZ wręczyli okolicznościowe dyplomy podziękowania przybyłym na uroczystość pracownikom Zespołu Opieki Zdrowotnej, byłym dyrektorom Szpitala, a także osobom, których wsparcie i pomoc przyczyniły się do rozwoju placówki. Uroczystość zakończył krótki recital Dawida Dubajki – utalentowanego wokalisty z Borek, uczestnika programu The Voice of Poland.   Okolicznościowe dyplomy podziękowania za wsparcie i wszelką pomoc w rozwoju placówki otrzymali: Wiceminister Zdrowia – Józefa Szczurek-Żelazko Poseł na Sejm RP – Wiesław Krajewski Poseł na Sejm RP – Anna Czech Senator RP – Kazimierz Wiatr Starosta Dąbrowski – Lesław Wieczorek Wieloletni Starosta Dąbrowski, obecnie Z-ca Prezydenta Tarnowa -  Tadeusz Kwiatkowski Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa – Waldemar Weryński Okolicznościowe dyplomy podziękowania za oddaną pracę na rzecz Szpitala podczas pełnienia funkcji dyrektora otrzymali byli dyrektorzy Szpitala: Andrzej Zawiliński Krzysztof Laskowicz Michał Surynt Piotr Sacha Teresa Kopczyńska Marek Rogoż Bogusława Stanosz-Kościuszkiewicz Paweł Lechowicz Jerzy Orzeł Okolicznościowe dyplomy za długoletnią i sumienną pracę oraz zaangażowanie w rozwój placówki otrzymali pracownicy z najdłuższym stażem, którzy pracują w Szpitalu ponad 40 lat: Dr n. med. Maria Radziszewska Dr n. med. Andrzej Radziszewski Lek. Felicja Mejer-Boryczka Lek. Rafał Stańczyk Okolicznościowe dyplomy podziękowania dla lekarzy pracujących na oddziałach za profesjonalizm i troskę o zdrowie pacjentów oraz podejmowane działania na rzecz poprawy jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych w Zespole Opieki Zdrowotnej otrzymali Kierownicy oddziałów: lek. Barbara Popera (Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii) lek. Wojciech Buczek (Oddział Chirurgii Ogólnej) lek. Witold Bołtuć (Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej z Pododdziałem Rehabilitacji Ogólnoustrojowej) dr n. med. Daniel Chrzan (Pododdział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej) lek. Waldemar Weryński (Oddział Chorób Płuc) lek. Przemysław Kopeć (Oddział Chorób Wewnętrznych) dr n.med. Maria Radziszewska (Oddział Dziecięcy) dr n.med Zbigniew Martyka (Oddział Obserwacyjno – Zakaźny) lek. Maciej Kaczówka (Izba Przyjęć, Pogotowia Ratunkowego i Opieki Całodobowa) Okolicznościowe dyplomy podziękowania dla wszystkich pielęgniarek i położnych pracujących w Szpitalu za profesjonalizm i pełną oddania pracę, opiekę i szacunek, jakim obdarzają każdego pacjenta oraz za stworzenie na oddziale przyjaznego otoczenia i życzliwej atmosfery otrzymała Marta Bałut (Pielęgniarka Naczelna) oraz Pielęgniarki Koordynujące: Dorota Gleń (Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii) Beata Kogut (Oddział Chirurgii Ogólnej) Beata Myca (Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej z Pododdziałem Rehabilitacji Ogólnoustrojowej) Bożena Juzba (Oddział Chorób Płuc) Agata Biś (Oddział Chorób Wewnętrznych) Katarzyna Juzba (Oddział Dziecięcy) Elżbieta Gładysz (Oddział Obserwacyjno – Zakaźny) Beata Parka (Izba Przyjęć, Pogotowie Ratunkowe i Opieka Całodobowa) Danuta Wentrych (Blok operacyjny) Krystyna Cicha (Poradnia Specjalistyczna) Okolicznościowe dyplomy podziękowania za sumienną i rzetelną pracę, poczucie zaangażowania i zdyscyplinowania oraz wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych przez wszystkich pracowników administracyjnych odebrali Kierownicy administracyjni:   Monika Kozioł (Koordynator Działu Administracji i Logistyki) Adam Bator (Kierownik Działu Techniczno-Eksploatacyjnego) Alicja Kiełbania (Główna Księgowa, Kierownik Działu Finansowo-Ekonomicznego) Agnieszka Małek (Kierownik Działu Kadr i Płac) Jadwiga Węgiel (Kierownik Centralnej Sterylizatorni) Andrzej Bryła (Kierownik Zakładu Rehabilitacji) Katarzyna Pszczoła (Kierownik Działu Żywienia) Iwona Fijał (Kierownik Działu Organizacji i Monitorowania Świadczeń Zdrowotnych) Lucyna Małczyńska (Kierownik Działu Diagnostyki Laboratoryjnej) Andrzej Kawa (Kierownik Pracowni RTG) Krzysztof Stolarz (Kierownik Działu Diagnostyki Obrazowej) Piotr Jachimek (Kierownik Apteki Szpitalnej) Dariusz Chmura (Kierownik Działu Higieny) Ks. kapelan Zbigniew Szewczyk dagj/mags