Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. 6-24 Hufiec Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej już otwarty!

6-24 Hufiec Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej już otwarty!

6-24 Hufiec Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej już otwarty!

W dniu 22 października br. odbyło się uroczyste otwarcie nowej jednostki 6-24 Hufca Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Piłsudskiego.

W uroczystości udział wzięli m.in.: Bożena Jopek Pełnomocnik Ministra Pracy i Polityki Społecznej, dr Jolanta Zajączkowska Komendant Wojewódzki OHP, Adam Kwaśniak Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, a zarazem Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP, Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski, Marek Kopia Wicestarosta, Barbara Pobiegło Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego, Krzysztof Kaczmarski Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, dr Marcin Mikos Zastępca Dyrektora ds. administracyjnych Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie, Stanisław Początek Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej, bryg. Robert Kłósek Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, mł. insp. Marek Banaś I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, Agnieszka Anioł-Głuszek Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, dyrektorzy i przedstawiciele szkół, instytucji wspierających rodzinę, poradni psychologiczno-pedagogicznej, pedagodzy i kierownicy kształcenia praktycznego, przedstawiciele instytucji współpracujących z Małopolską WK OHP, przedstawiciele mediów oraz młodzież OHP.

files/aktualnosci/2015/10_pazdziernik/23_6_24_Hufiec_Pracy_w_Dabrowie_Tarnowskiej_juz_otwarty/036.jpg

Uroczystość rozpoczęła dr Jolanta Zajączkowska Komendant Wojewódzki OHP, jednocześnie dokonując oficjalnego otwarcia jednostki 6-24 Hufca Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej. To już 17 w województwie małopolskim, placówka kształcenia i wychowania Ochotniczych Hufców Pracy. Dotychczas funkcjonowała tu jednostka pracy oferująca usługi pośrednictwa pracy i szkoleń zawodowych. Powstanie Hufca Pracy pozwoli zapewnić pomoc i opiekę potrzebującej młodzieży, która znajduje się w najtrudniejszym okresie swojego rozwoju i wymaga stosowania szczególnych metod wychowawczych. Komendant dr Jolanta Zajączkowska podziękowała wszystkim gościom za przybycie, podkreślając, że jest to wyraz szacunku i uznania dla dorobku jednostek OHP.

Następnie głos zabrała Bożena Jopek Pełnomocnik Ministra Pracy i Polityki Społecznej, która odczytała adres okolicznościowy skierowany od Władysława Kosiniaka – Kamysza Ministra Pracy i Polityki Społecznej. List zawierał słowa: „(...)Wszystkim osobom, które zaangażowały się w doprowadzenie projektu do uroczystego finału gratuluję i składam słowa uznania. (...) Działania OHP, instytucji, która otacza opieką młodzież o zmniejszonych szansach życiowych to niełatwa, ale bardzo cenna praca wychowawcza. Ma ona nie tylko znaczenie moralne, ale niesie też ze sobą korzyści społeczne. Jestem przekonany, że nowo otwarty Hufiec stanie się miejscem umożliwiającym młodym ludziom zdobywanie doświadczeń stwarzając im warunki do prawidłowego rozwoju społecznego i zawodowego. Życzę Państwu, aby była to także przestrzeń służącą budowaniu kariery zawodowej wszystkich osób z nią związanych (...)".

files/aktualnosci/2015/10_pazdziernik/23_6_24_Hufiec_Pracy_w_Dabrowie_Tarnowskiej_juz_otwarty/015.jpg

Pełnomocnik Bożena Jopek pogratulowała otwarcia nowej placówki OHP, wyrażając jednocześnie nadzieję, że w obiekcie kolejne roczniki młodzieży z Dąbrowy Tarnowskiej i regionu będą mogły korzystać z pomocy instytucji, zdobywając zawód, wiedzę i umiejętności potrzebne do poruszania się po rynku pracy i samodzielności w dorosłym życiu.

Podczas uroczystości głos zabrał Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski, który z okazji otwarcia placówki, złożył na ręce Komendant dr Jolanty Zajączkowskiej replikę herbu powiatu dąbrowskiego, a także podziękowania i gratulacje z okazji inauguracji 6-24 Hufca Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej. Po kilku miesiącach wielu starań i pracy, w dniu dzisiejszym otwieramy Ochotniczy Hufiec Pracy. Takie instytucje są bardzo potrzebne ponieważ pozwalają młodzieży zdobyć zawód, doświadczenie i kwalifikacje. Ułatwiają również start w dorosłe życie. – mówił starosta.

files/aktualnosci/2015/10_pazdziernik/23_6_24_Hufiec_Pracy_w_Dabrowie_Tarnowskiej_juz_otwarty/022.jpg

Okolicznościowe przemówienia wygłosili również m.in.: Stanisław Początek Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy oraz dr Marcin Mikos Zastępca Dyrektora ds. administracyjnych Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla, którzy w swoich wystąpieniach podkreślali efektywność realizowanych przez OHP różnorodnych działań w trosce o młode pokolenie, a także ważną rolę, jaką instytucja spełnia na polu inicjatyw podejmowanych na rzecz osób potrzebujących pomocy, znajdujących się na granicy wykluczenia społecznego.

Podczas inauguracji Adam Kwaśniak Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP podkreślił rolę powstania nowego hufca pracy- miejsca nieustającej pracy na rzecz młodzieży, a przez to budowy wspólnego dobra i pomyślności OHP. Podziękował również wszystkim za przybycie i wspieranie działalności OHP.

files/aktualnosci/2015/10_pazdziernik/23_6_24_Hufiec_Pracy_w_Dabrowie_Tarnowskiej_juz_otwarty/034.jpg

Następnie została przedstawiona prezentacja dotycząca kształcenia i wychowania oraz rynku pracy w jednostkach OHP na terenie powiatu dąbrowskiego. Zaprezentowano również Inicjatywę unijną „Gwarancje dla młodzieży" i bardzo ciekawy film „Ginące zawody pomysłem na przyszłość", który przybliżył powrót pracy rękodzielniczej jako zjawiska chronionego, artystycznego, wartego wsparcia i kultywowania oraz przeżywającego obecnie swój renesans.

Na zakończenie Komendant dr Jolanta Zajączkowska zaprosiła gości do obejrzenia siedziby 6-24 Hufca Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej oraz degustacji potraw przygotowanych przez 6-33 Środowiskowy Hufiec Pracy w Nowym Sączu.

Komendantem jednostki 6-24 Hufca Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej została Małgorzata Bułat.

Całemu wydarzeniu przyświecało przekonanie i nadzieja, iż nowo powstała jednostka w Dąbrowie Tarnowskiej spełni swoje zadanie, będzie służyć rozwijaniu nauki, pasji, talentów oraz pielęgnowaniu tradycji.

files/aktualnosci/2015/10_pazdziernik/23_6_24_Hufiec_Pracy_w_Dabrowie_Tarnowskiej_juz_otwarty/045.jpg

W dniu 22 października br. odbyło się uroczyste otwarcie nowej jednostki 6-24 Hufca Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Piłsudskiego. W uroczystości udział wzięli m.in.: Bożena Jopek Pełnomocnik Ministra Pracy i Polityki Społecznej, dr Jolanta Zajączkowska Komendant Wojewódzki OHP, Adam Kwaśniak Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, a zarazem Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP, Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski, Marek Kopia Wicestarosta, Barbara Pobiegło Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego, Krzysztof Kaczmarski Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, dr Marcin Mikos Zastępca Dyrektora ds. administracyjnych Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie, Stanisław Początek Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej, bryg. Robert Kłósek Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, mł. insp. Marek Banaś I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, Agnieszka Anioł-Głuszek Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, dyrektorzy i przedstawiciele szkół, instytucji wspierających rodzinę, poradni psychologiczno-pedagogicznej, pedagodzy i kierownicy kształcenia praktycznego, przedstawiciele instytucji współpracujących z Małopolską WK OHP, przedstawiciele mediów oraz młodzież OHP. Uroczystość rozpoczęła dr Jolanta Zajączkowska Komendant Wojewódzki OHP, jednocześnie dokonując oficjalnego otwarcia jednostki 6-24 Hufca Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej. To już 17 w województwie małopolskim, placówka kształcenia i wychowania Ochotniczych Hufców Pracy. Dotychczas funkcjonowała tu jednostka pracy oferująca usługi pośrednictwa pracy i szkoleń zawodowych. Powstanie Hufca Pracy pozwoli zapewnić pomoc i opiekę potrzebującej młodzieży, która znajduje się w najtrudniejszym okresie swojego rozwoju i wymaga stosowania szczególnych metod wychowawczych. Komendant dr Jolanta Zajączkowska podziękowała wszystkim gościom za przybycie, podkreślając, że jest to wyraz szacunku i uznania dla dorobku jednostek OHP. Następnie głos zabrała Bożena Jopek Pełnomocnik Ministra Pracy i Polityki Społecznej, która odczytała adres okolicznościowy skierowany od Władysława Kosiniaka – Kamysza Ministra Pracy i Polityki Społecznej. List zawierał słowa: „(...)Wszystkim osobom, które zaangażowały się w doprowadzenie projektu do uroczystego finału gratuluję i składam słowa uznania. (...) Działania OHP, instytucji, która otacza opieką młodzież o zmniejszonych szansach życiowych to niełatwa, ale bardzo cenna praca wychowawcza. Ma ona nie tylko znaczenie moralne, ale niesie też ze sobą korzyści społeczne. Jestem przekonany, że nowo otwarty Hufiec stanie się miejscem umożliwiającym młodym ludziom zdobywanie doświadczeń stwarzając im warunki do prawidłowego rozwoju społecznego i zawodowego. Życzę Państwu, aby była to także przestrzeń służącą budowaniu kariery zawodowej wszystkich osób z nią związanych (...)". Pełnomocnik Bożena Jopek pogratulowała otwarcia nowej placówki OHP, wyrażając jednocześnie nadzieję, że w obiekcie kolejne roczniki młodzieży z Dąbrowy Tarnowskiej i regionu będą mogły korzystać z pomocy instytucji, zdobywając zawód, wiedzę i umiejętności potrzebne do poruszania się po rynku pracy i samodzielności w dorosłym życiu. Podczas uroczystości głos zabrał Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski, który z okazji otwarcia placówki, złożył na ręce Komendant dr Jolanty Zajączkowskiej replikę herbu powiatu dąbrowskiego, a także podziękowania i gratulacje z okazji inauguracji 6-24 Hufca Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej. Po kilku miesiącach wielu starań i pracy, w dniu dzisiejszym otwieramy Ochotniczy Hufiec Pracy. Takie instytucje są bardzo potrzebne ponieważ pozwalają młodzieży zdobyć zawód, doświadczenie i kwalifikacje. Ułatwiają również start w dorosłe życie. – mówił starosta. Okolicznościowe przemówienia wygłosili również m.in.: Stanisław Początek Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy oraz dr Marcin Mikos Zastępca Dyrektora ds. administracyjnych Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla, którzy w swoich wystąpieniach podkreślali efektywność realizowanych przez OHP różnorodnych działań w trosce o młode pokolenie, a także ważną rolę, jaką instytucja spełnia na polu inicjatyw podejmowanych na rzecz osób potrzebujących pomocy, znajdujących się na granicy wykluczenia społecznego. Podczas inauguracji Adam Kwaśniak Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP podkreślił rolę powstania nowego hufca pracy- miejsca nieustającej pracy na rzecz młodzieży, a przez to budowy wspólnego dobra i pomyślności OHP. Podziękował również wszystkim za przybycie i wspieranie działalności OHP. Następnie została przedstawiona prezentacja dotycząca kształcenia i wychowania oraz rynku pracy w jednostkach OHP na terenie powiatu dąbrowskiego. Zaprezentowano również Inicjatywę unijną „Gwarancje dla młodzieży" i bardzo ciekawy film „Ginące zawody pomysłem na przyszłość", który przybliżył powrót pracy rękodzielniczej jako zjawiska chronionego, artystycznego, wartego wsparcia i kultywowania oraz przeżywającego obecnie swój renesans. Na zakończenie Komendant dr Jolanta Zajączkowska zaprosiła gości do obejrzenia siedziby 6-24 Hufca Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej oraz degustacji potraw przygotowanych przez 6-33 Środowiskowy Hufiec Pracy w Nowym Sączu. Komendantem jednostki 6-24 Hufca Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej została Małgorzata Bułat. Całemu wydarzeniu przyświecało przekonanie i nadzieja, iż nowo powstała jednostka w Dąbrowie Tarnowskiej spełni swoje zadanie, będzie służyć rozwijaniu nauki, pasji, talentów oraz pielęgnowaniu tradycji.