Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. 70 Rocznica wybuchu II wojny światowej

70 Rocznica wybuchu II wojny światowej

Dnia 1 września 1939r. o godzinie 4:40 rozpoczęła się II Wojna Światowa, największy konflikt zbrojny w dziejach ludzkości. Wzięło w niej udział ogółem 29 państw ze wszystkich kontynentów. Pierwsze dwa lata były pasmem niemalże samych sukcesów III Rzeszy. Jednakże od momentu inwazji na ZSRR, niedawnego sojusznika, wszystko powoli zaczęło się zmieniać. Walki toczyły się całej Europie w Azji, w Afryce Północnej, na wszystkich oceanach oraz nawet na Antarktydzie. Największy udział w nich miały Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, ZSRR, Niemcy, Polska, Włochy i Japonia. W końcu Niemcy i Japonia pod naporem aliantów musiały skapitulować. Najpierw 8 maja 1945 roku Niemcy a 2 września Japonia. W czasie 6 lat walki życie straciło 55 240 000 ludzi a w tym 33 893 000 cywilów.

Dane historyczne podają, że w czasie II wojny światowej powołano pod broń około 110mln żołnierzy. W największej mobilizacji armie liczyły: ZSRR- 12,5mln, III Rzeszy i Japonii- 10,2mln, Wielkiej Brytanii- 5,1mln, Francji i Chin- 5mln i Włoch- 3,7mln. Życie utraciło 50mln osób- w tym 20mln stało się ofiarami terroru i ludobójstwa a 80% z nich zamieszkiwało Europę. W ZSRR poległo ok. 20mln osób w tym ok. 7mln ludności cywilnej, Chiny ok. 10mln, Polska- 6mln (żołnierzy zabitych na frontach ok. 140tys.), Jugosławia ok. 1,7mln i 3mln Żydów. Straty Polskie były największymi zarówno w liczbie ludności, jak też samego państwa, 40% narodowego majątku uległo zniszczeniu. Jednak dane statystyczne nigdy nie wyrażą strat, jakie poniesiono od strony moralnej i w dziedzinie kultury duchowej. Mówiąc o ludność drugiej strony, jeśli w ogóle można tak ją nazwać zginęło 7,3mln Niemców- ludności cywilnej 3mln, Japonia- 2,3mln i Włochy- 1,1mln. Dalsze 35mln osób zmarło wskutek różnych epidemii i głodu. W psychice tych, którzy przeżyli „najczarniejszą noc na ziemi” pozostał trwały ślad bolesnych wspomnień.

W sprawach dotyczących ekonomii i gospodarki to łączne wydatki na prowadzenie II wojny osiągnęły sumę 1,166 biliona dolarów (USA- 387mld, III Rzesza- 272mld, ZSRR- 192mld, Wielka Brytania- 120mld, Włochy- 94mld i Japonia- 56mld). Straty materialne w samej Europie szacowano na 260mld dolarów. Powojenna światowa gospodarka była zrujnowana. Przed rządami wielu państw stały olbrzymie problemy, którymi musieli zająć się przede wszystkim Alianci. Jedną z podstawowych spraw było wyżywienie ok. 14mln ludzi, uwolnionych z obozów koncentracyjnych. Należało im dostarczyć nie tylko żywność, ale także odzież i lekarstwa. W 1945 r. sytuację tą pogorszyła panująca w Europie susza. Rozpoczęła się także wielka migracja ludności. W wyniku wojny ok. 40-50mln osób zmieniło miejsce pobytu.

Dnia 1 września 1939r. o godzinie 4:40 rozpoczęła się II Wojna Światowa, największy konflikt zbrojny w dziejach ludzkości. Wzięło w niej udział ogółem 29 państw ze wszystkich kontynentów. Pierwsze dwa lata były pasmem niemalże samych sukcesów III Rzeszy. Jednakże od momentu inwazji na ZSRR, niedawnego sojusznika, wszystko powoli zaczęło się zmieniać. Walki toczyły się całej Europie w Azji, w Afryce Północnej, na wszystkich oceanach oraz nawet na Antarktydzie. Największy udział w nich miały Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, ZSRR, Niemcy, Polska, Włochy i Japonia. W końcu Niemcy i Japonia pod naporem aliantów musiały skapitulować. Najpierw 8 maja 1945 roku Niemcy a 2 września Japonia. W czasie 6 lat walki życie straciło 55 240 000 ludzi a w tym 33 893 000 cywilów. Dane historyczne podają, że w czasie II wojny światowej powołano pod broń około 110mln żołnierzy. W największej mobilizacji armie liczyły: ZSRR- 12,5mln, III Rzeszy i Japonii- 10,2mln, Wielkiej Brytanii- 5,1mln, Francji i Chin- 5mln i Włoch- 3,7mln. Życie utraciło 50mln osób- w tym 20mln stało się ofiarami terroru i ludobójstwa a 80% z nich zamieszkiwało Europę. W ZSRR poległo ok. 20mln osób w tym ok. 7mln ludności cywilnej, Chiny ok. 10mln, Polska- 6mln (żołnierzy zabitych na frontach ok. 140tys.), Jugosławia ok. 1,7mln i 3mln Żydów. Straty Polskie były największymi zarówno w liczbie ludności, jak też samego państwa, 40% narodowego majątku uległo zniszczeniu. Jednak dane statystyczne nigdy nie wyrażą strat, jakie poniesiono od strony moralnej i w dziedzinie kultury duchowej. Mówiąc o ludność drugiej strony, jeśli w ogóle można tak ją nazwać zginęło 7,3mln Niemców- ludności cywilnej 3mln, Japonia- 2,3mln i Włochy- 1,1mln. Dalsze 35mln osób zmarło wskutek różnych epidemii i głodu. W psychice tych, którzy przeżyli „najczarniejszą noc na ziemi” pozostał trwały ślad bolesnych wspomnień. W sprawach dotyczących ekonomii i gospodarki to łączne wydatki na prowadzenie II wojny osiągnęły sumę 1,166 biliona dolarów (USA- 387mld, III Rzesza- 272mld, ZSRR- 192mld, Wielka Brytania- 120mld, Włochy- 94mld i Japonia- 56mld). Straty materialne w samej Europie szacowano na 260mld dolarów. Powojenna światowa gospodarka była zrujnowana. Przed rządami wielu państw stały olbrzymie problemy, którymi musieli zająć się przede wszystkim Alianci. Jedną z podstawowych spraw było wyżywienie ok. 14mln ludzi, uwolnionych z obozów koncentracyjnych. Należało im dostarczyć nie tylko żywność, ale także odzież i lekarstwa. W 1945 r. sytuację tą pogorszyła panująca w Europie susza. Rozpoczęła się także wielka migracja ludności. W wyniku wojny ok. 40-50mln osób zmieniło miejsce pobytu.