Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. 75 tys. zł na rewaloryzację architektury sakralnej w powiecie

75 tys. zł na rewaloryzację architektury sakralnej w powiecie

75 tys. zł na rewaloryzację architektury sakralnej w powiecie

W trosce o dziedzictwo historyczne i kulturalne Powiśla Dąbrowskiego, samorząd powiatowy, sukcesywnie, prowadzi program finansowego wsparcia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach, wpisanych do rejestru. Również w tym roku udzielono dotacji dla parafii na remont obiektów sakralnych.

Na rewaloryzację cennej architektury sakralnej samorząd powiatu dąbrowskiego udzielił dotacji dla 5 parafii o łącznej wartości 75 tys. zł. Uchwały w tej sprawie zostały podjęte na XXV posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego w V kadencji w dniu 10 maja 2017 roku.

W dniu dzisiejszym, tj. 16 maja 2017 roku, w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej, zostały podpisane umowy w sprawie udzielenia dotacji przez Tadeusza Kwiatkowskiego starostę dąbrowskiego, Marka Kopię wicestarostę oraz proboszczów parafii z naszego powiatu.

W tym roku dotacje z budżetu powiatu zostaną przeznaczone na:

  • wykonanie prac remontowo-budowlanych oraz restauratorskich – wymiana uszkodzonych tynków Kościoła Parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Gręboszowie – etap III,
  • wykonanie robót konserwacyjnych z izolacją poziomą i pionową oraz drenażem przy Kościele Parafialnym pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Luszowicach,
  • wykonanie drenaża opaskowego z izolacją fundamentów i budowę nowej kanalizacji opadowej przy Kościele Parafialnym pw. Św. Katarzyny w Oleśnie,
  • wykonanie remontu, zabezpieczeń i prac konserwatorskich fragmentu obiektu kościoła pw. Św. Marii Magdaleny w Szczucinie,
  • wykonanie remontu ogrodzenia Kościoła Parafialnego pw. Św. Zygmunta w Żelichowie.

W latach 2011-2015 samorząd powiatowy na ochronę zabytków kultury o dużej wartości historycznej przeznaczył 447 500 zł.

mags

W trosce o dziedzictwo historyczne i kulturalne Powiśla Dąbrowskiego, samorząd powiatowy, sukcesywnie, prowadzi program finansowego wsparcia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach, wpisanych do rejestru. Również w tym roku udzielono dotacji dla parafii na remont obiektów sakralnych. Na rewaloryzację cennej architektury sakralnej samorząd powiatu dąbrowskiego udzielił dotacji dla 5 parafii o łącznej wartości 75 tys. zł. Uchwały w tej sprawie zostały podjęte na XXV posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego w V kadencji w dniu 10 maja 2017 roku. W dniu dzisiejszym, tj. 16 maja 2017 roku, w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej, zostały podpisane umowy w sprawie udzielenia dotacji przez Tadeusza Kwiatkowskiego starostę dąbrowskiego, Marka Kopię wicestarostę oraz proboszczów parafii z naszego powiatu. W tym roku dotacje z budżetu powiatu zostaną przeznaczone na: wykonanie prac remontowo-budowlanych oraz restauratorskich – wymiana uszkodzonych tynków Kościoła Parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Gręboszowie – etap III, wykonanie robót konserwacyjnych z izolacją poziomą i pionową oraz drenażem przy Kościele Parafialnym pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Luszowicach, wykonanie drenaża opaskowego z izolacją fundamentów i budowę nowej kanalizacji opadowej przy Kościele Parafialnym pw. Św. Katarzyny w Oleśnie, wykonanie remontu, zabezpieczeń i prac konserwatorskich fragmentu obiektu kościoła pw. Św. Marii Magdaleny w Szczucinie, wykonanie remontu ogrodzenia Kościoła Parafialnego pw. Św. Zygmunta w Żelichowie. W latach 2011-2015 samorząd powiatowy na ochronę zabytków kultury o dużej wartości historycznej przeznaczył 447 500 zł. mags