Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. 80.rocznica Aktion Reinhardt – uroczystości w Dąbrowie Tarnowskiej

80.rocznica Aktion Reinhardt – uroczystości w Dąbrowie Tarnowskiej

80.rocznica Aktion Reinhardt – uroczystości w Dąbrowie Tarnowskiej

Zespół Szkół im. K.K. Baczyńskiego wraz z Dąbrowskim Domem Kultury przy współpracy Instytutu Pamięci Narodowej zorganizowali obchody 80. Rocznicy Aktion Reinhardt, upamiętniając tragiczną zagładę Żydów dąbrowskich.

Uroczystość rozpoczęła się od oddania hołdu pomordowanym obywatelom Dąbrowy żydowskiego pochodzenia. Odbyła się pod Pomnikiem Ofiar Holocaustu na cmentarzu żydowskim w Dąbrowie Tarnowskiej. Z krótkim przemówieniem wystąpiła jedna z inicjatorek akcji upamiętnienia – Jolanta Stelmach, nauczycielka Zespołu Szkół im. K. K. Baczyńskiego. Wiązanki kwiatów i znicze złożyli goście uroczystości, młodzież położyła też symboliczne kamienie na płycie pomnika. Odbyło się to w pięknej asyście dąbrowskich „Sokołów” – uczniów ZS. Młodzi odczytali ponadto wybrane nazwiska i imiona pomordowanych Żydów.

Wśród gości uroczystości byli: Krystyna Kolis-Radziszewska Kierownik Agendy Urzędu Marszałkowskiego w Tarnowie, reprezentująca Józefa Gawrona Wicemarszałka Małopolski, Lesław Wieczorek Starosta Dąbrowski, Krzysztof Bryk Wicestarosta, Krzysztof Kaczmarski Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Maria Sokołowska z Forum Dialogu w Warszawie, Robert Pantera Dyrektor Zespołu Szkół im. K. K. Baczyńskiego, Filip Musiał Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, Stanisław Początek były Burmistrz Dąbrowy (w czasie jego kadencji odrestaurowano synagogę), Anna Jastrzębiec-Witowska Dyrektor MBP w Dąbrowie Tarnowskiej, Marta Warias Dyrektor Centrum Kultury w Żabnie i Krystyna Guzik Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy DDK.

Drugą część w Ośrodku Spotkania Kultur poprowadził Paweł Chojnowski Dyrektor Dąbrowskiego Domu Kultury. Licznym uczestnikom obchodów (oprócz zaproszonych gości były to klasy ze szkół dąbrowskich) udostępniono piękne i wzruszające życzenia oraz pozdrowienia od potomków wywodzących się z rodzin żydowskich przedwojennej Dąbrowy: Steve’a Perlmana z USA, Mony Gubow i Henryka Jabłońskiego z Australii. Tłumaczenia na język polski odczytali Jolanta i Jerzy Stelmachowie. Następnie wystąpili zaproszeni goście. W kolejnej części prelekcję na temat Akcji Reinhardt w Generalnej Guberni przedstawił dr Tomasz Domański z IPN. Uczniowie ZS im. K. K. Baczyńskiego odczytali fragmenty świadectw Ofiar Holocaustu z powiatu dąbrowskiego. To szczególnie wzruszający fragment uroczystości za sprawą: Magdaleny Patryjak, Mateusza Ryczka, Karola Dorosza, Oskara Uklei i Marleny Woźniczki. Artystycznym akcentem był koncert rozpoczynający się od recytacji wiersza Antoniego Słonimskiego „Elegia żydowskich miasteczek” w wykonaniu Gabrieli Mikuły (przygotowanej przez Jerzego Stelmacha).

W koncercie wystąpili uczniowie szkółki muzycznej DDK Łukasza Chmiela: Malwina Budzik, Marek Borzemski, Adam Ciąbor i Martyna Pater.

Ostatnią częścią uroczystości było zwiedzanie dwóch wystaw historycznych przygotowanych i wypożyczonych przez Instytut Pamięci Narodowej („Aktion Reinhardt” i „Polacy ratujący Żydów”), otwartych oficjalnie przez dr. hab. Filipa Musiała Dyrektora Oddziału IPN w Krakowie.

DDK

Zespół Szkół im. K.K. Baczyńskiego wraz z Dąbrowskim Domem Kultury przy współpracy Instytutu Pamięci Narodowej zorganizowali obchody 80. Rocznicy Aktion Reinhardt, upamiętniając tragiczną zagładę Żydów dąbrowskich. Uroczystość rozpoczęła się od oddania hołdu pomordowanym obywatelom Dąbrowy żydowskiego pochodzenia. Odbyła się pod Pomnikiem Ofiar Holocaustu na cmentarzu żydowskim w Dąbrowie Tarnowskiej. Z krótkim przemówieniem wystąpiła jedna z inicjatorek akcji upamiętnienia – Jolanta Stelmach, nauczycielka Zespołu Szkół im. K. K. Baczyńskiego. Wiązanki kwiatów i znicze złożyli goście uroczystości, młodzież położyła też symboliczne kamienie na płycie pomnika. Odbyło się to w pięknej asyście dąbrowskich „Sokołów” – uczniów ZS. Młodzi odczytali ponadto wybrane nazwiska i imiona pomordowanych Żydów. Wśród gości uroczystości byli: Krystyna Kolis-Radziszewska Kierownik Agendy Urzędu Marszałkowskiego w Tarnowie, reprezentująca Józefa Gawrona Wicemarszałka Małopolski, Lesław Wieczorek Starosta Dąbrowski, Krzysztof Bryk Wicestarosta, Krzysztof Kaczmarski Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Maria Sokołowska z Forum Dialogu w Warszawie, Robert Pantera Dyrektor Zespołu Szkół im. K. K. Baczyńskiego, Filip Musiał Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, Stanisław Początek były Burmistrz Dąbrowy (w czasie jego kadencji odrestaurowano synagogę), Anna Jastrzębiec-Witowska Dyrektor MBP w Dąbrowie Tarnowskiej, Marta Warias Dyrektor Centrum Kultury w Żabnie i Krystyna Guzik Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy DDK. Drugą część w Ośrodku Spotkania Kultur poprowadził Paweł Chojnowski Dyrektor Dąbrowskiego Domu Kultury. Licznym uczestnikom obchodów (oprócz zaproszonych gości były to klasy ze szkół dąbrowskich) udostępniono piękne i wzruszające życzenia oraz pozdrowienia od potomków wywodzących się z rodzin żydowskich przedwojennej Dąbrowy: Steve’a Perlmana z USA, Mony Gubow i Henryka Jabłońskiego z Australii. Tłumaczenia na język polski odczytali Jolanta i Jerzy Stelmachowie. Następnie wystąpili zaproszeni goście. W kolejnej części prelekcję na temat Akcji Reinhardt w Generalnej Guberni przedstawił dr Tomasz Domański z IPN. Uczniowie ZS im. K. K. Baczyńskiego odczytali fragmenty świadectw Ofiar Holocaustu z powiatu dąbrowskiego. To szczególnie wzruszający fragment uroczystości za sprawą: Magdaleny Patryjak, Mateusza Ryczka, Karola Dorosza, Oskara Uklei i Marleny Woźniczki. Artystycznym akcentem był koncert rozpoczynający się od recytacji wiersza Antoniego Słonimskiego „Elegia żydowskich miasteczek” w wykonaniu Gabrieli Mikuły (przygotowanej przez Jerzego Stelmacha). W koncercie wystąpili uczniowie szkółki muzycznej DDK Łukasza Chmiela: Malwina Budzik, Marek Borzemski, Adam Ciąbor i Martyna Pater. Ostatnią częścią uroczystości było zwiedzanie dwóch wystaw historycznych przygotowanych i wypożyczonych przez Instytut Pamięci Narodowej („Aktion Reinhardt” i „Polacy ratujący Żydów”), otwartych oficjalnie przez dr. hab. Filipa Musiała Dyrektora Oddziału IPN w Krakowie. DDK