Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. 90 tys. zł z budżetu powiatu na rewaloryzację lokalnej architektury sakralnej

90 tys. zł z budżetu powiatu na rewaloryzację lokalnej architektury sakralnej

90 tys. zł z budżetu powiatu na rewaloryzację lokalnej architektury sakralnej

W tym roku Powiat Dąbrowski przeznaczy 90 000 zł na rewaloryzację zabytków. Zostały podpisane już umowy z 6 beneficjentami – proboszczami parafii, którzy otrzymają po 15 tys. zł na prace remontowe i konserwatorskie.

Z ramienia samorządu umowy podpisali Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek oraz Wicestarosta Krzysztof Bryk, przy kontrasygnacie Skarbnika Marii Sztorc.

4 maja pierwszą umowę w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej podpisał ks. Wiesław Babiarz proboszcz gręboszowskiej parafii. Udzielona dotacja zostanie przeznaczona na wykonanie prac konserwatorskich przy polichromii sklepienia nawy głównej w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Natomiast 5 maja zostały zawarte umowy z: księdzem Zygmuntem Warzechą proboszczem szczucińskiej parafii na wykonanie remontu, zabezpieczeń i prac konserwatorskich fragmentu, do wysokości 1,5 m nad powierzchnią obiektu kościoła parafialnego - renowacja posadzki wewnątrz kościoła, księdzem Robertem Grochem proboszczem parafii pw. Świętego Wojciecha BM w Bolesławiu na wykonanie ogrodzenia wokół kościoła - VI etap oraz księdzem Mirosławem Tragarzem proboszczem parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Woli Mędrzechowskiej na wykonanie konserwacji technicznej i estetycznej kamiennego krzyża na podstawie z 1882 roku.

Wczoraj z przedstawicielami samorządu powiatowego umowę podpisał ksiądz Bogdan Kwiecień proboszcz luszowieckiej parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP na wykonanie robót renowacyjno-budowlanych – tynki wewnętrzne wejścia bocznego od strony południowej do kościoła – etap VII. Towarzyszył mu Stefan Luszowiecki.

Umowę podpisał również ksiądz Jan Panek proboszcz parafii w Oleśnie na wykonanie remontu konserwatorskiego okien w kościele parafialnym pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej.

W tym roku Powiat Dąbrowski przeznaczy 90 000 zł na rewaloryzację zabytków. Zostały podpisane już umowy z 6 beneficjentami – proboszczami parafii, którzy otrzymają po 15 tys. zł na prace remontowe i konserwatorskie. Z ramienia samorządu umowy podpisali Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek oraz Wicestarosta Krzysztof Bryk, przy kontrasygnacie Skarbnika Marii Sztorc. 4 maja pierwszą umowę w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej podpisał ks. Wiesław Babiarz proboszcz gręboszowskiej parafii. Udzielona dotacja zostanie przeznaczona na wykonanie prac konserwatorskich przy polichromii sklepienia nawy głównej w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Natomiast 5 maja zostały zawarte umowy z: księdzem Zygmuntem Warzechą proboszczem szczucińskiej parafii na wykonanie remontu, zabezpieczeń i prac konserwatorskich fragmentu, do wysokości 1,5 m nad powierzchnią obiektu kościoła parafialnego - renowacja posadzki wewnątrz kościoła, księdzem Robertem Grochem proboszczem parafii pw. Świętego Wojciecha BM w Bolesławiu na wykonanie ogrodzenia wokół kościoła - VI etap oraz księdzem Mirosławem Tragarzem proboszczem parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Woli Mędrzechowskiej na wykonanie konserwacji technicznej i estetycznej kamiennego krzyża na podstawie z 1882 roku. Wczoraj z przedstawicielami samorządu powiatowego umowę podpisał ksiądz Bogdan Kwiecień proboszcz luszowieckiej parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP na wykonanie robót renowacyjno-budowlanych – tynki wewnętrzne wejścia bocznego od strony południowej do kościoła – etap VII. Towarzyszył mu Stefan Luszowiecki. Umowę podpisał również ksiądz Jan Panek proboszcz parafii w Oleśnie na wykonanie remontu konserwatorskiego okien w kościele parafialnym pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej.