Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Ogłoszenie dotyczące wyników na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 roku

Ogłoszenie dotyczące wyników na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 roku

Ogłoszenie dotyczące wyników na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 roku

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 27 listopada 2019 roku podjął uchwałę Nr 264/2019 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Dąbrowskiego w 2020 roku”

Dotacji udziela się: Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „CONSILIUM” z siedzibą w Krakowie.

Na zadanie: „Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Dąbrowskiego w 2020 roku”.

Udziela się dotacji celowej w kwocie 60 060,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych) na dofinansowanie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz w kwocie 3 960,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych) na edukację prawną w 2020 roku na terenie Powiatu Dąbrowskiego.

 

A. Rzepka/gd

Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 27 listopada 2019 roku podjął uchwałę Nr 264/2019 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie „Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Dąbrowskiego w 2020 roku” Dotacji udziela się: Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „CONSILIUM” z siedzibą w Krakowie. Na zadanie: „Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Dąbrowskiego w 2020 roku”. Udziela się dotacji celowej w kwocie 60 060,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych) na dofinansowanie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz w kwocie 3 960,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych) na edukację prawną w 2020 roku na terenie Powiatu Dąbrowskiego. Pliki do pobrania Pobierz plik Ogłoszenie wyników.pdf Pobierz plik Uchwała Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.pdf   A. Rzepka/gd