Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Absolutorium bez dyskusji

Absolutorium bez dyskusji

Absolutorium bez dyskusji

Bez głosów sprzeciwu radni powiatu dąbrowskiego uchwalili absolutorium dla zarządu powiatu: 12 radnych głosowało "za", 3 wstrzymało się od głosowania. Głosowanie poprzedziło sprawozdanie starosty Krzysztofa Kaczmarskiego z wykonania budżetu za rok 2003. Powiat dąbrowski w ubiegłym roku uzyskał dochód w wysokości ponad 22 mln zł. W trakcie roku planowane dochody wzrosły o około 1,3 mln.

Wyższe niż zakładano okazały się m. in. dotacje i subwencja oświatowa oraz częściowo dochody własne. Mniejsze wpływy niż się spodziewano powiat uzyskał na przykład w wydziale komunikacji. Ponadto pozyskano także fundusze z SAPARD-u, Banku Światowego i środków na usuwanie skutków powodzi.
Wydatki zrealizowano na poziomie 96,7 proc. planowanych i wyniosły one ostatecznie 25,1 mln zł. Na inwestycje wydano mniej niż początkowo zakładano, przeznaczono na nie 1,1 mln zł.
Deficyt na koniec roku okazał się niższy niż zaplanowano i wyniósł 3,07 mln zł. Pokryty został z kredytu komercyjnego i pożyczki z WFOŚ-u. Po pozytywnych opiniach Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej radni prawie bez dyskusji przyjęli sprawozdanie starosty. 12 zagłosowało za udzieleniem zarządowi absolutorium, 3 radnych wstrzymało się od głosowania. (baja)

Źródło: Dziennik Polski

Bez głosów sprzeciwu radni powiatu dąbrowskiego uchwalili absolutorium dla zarządu powiatu: 12 radnych głosowało "za", 3 wstrzymało się od głosowania. Głosowanie poprzedziło sprawozdanie starosty Krzysztofa Kaczmarskiego z wykonania budżetu za rok 2003. Powiat dąbrowski w ubiegłym roku uzyskał dochód w wysokości ponad 22 mln zł. W trakcie roku planowane dochody wzrosły o około 1,3 mln. Wyższe niż zakładano okazały się m. in. dotacje i subwencja oświatowa oraz częściowo dochody własne. Mniejsze wpływy niż się spodziewano powiat uzyskał na przykład w wydziale komunikacji. Ponadto pozyskano także fundusze z SAPARD-u, Banku Światowego i środków na usuwanie skutków powodzi.Wydatki zrealizowano na poziomie 96,7 proc. planowanych i wyniosły one ostatecznie 25,1 mln zł. Na inwestycje wydano mniej niż początkowo zakładano, przeznaczono na nie 1,1 mln zł.Deficyt na koniec roku okazał się niższy niż zaplanowano i wyniósł 3,07 mln zł. Pokryty został z kredytu komercyjnego i pożyczki z WFOŚ-u. Po pozytywnych opiniach Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej radni prawie bez dyskusji przyjęli sprawozdanie starosty. 12 zagłosowało za udzieleniem zarządowi absolutorium, 3 radnych wstrzymało się od głosowania. (baja) Źródło: Dziennik Polski