Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Absolutorium dla burmistrza

Absolutorium dla burmistrza

Absolutorium dla burmistrza

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek otrzymał absolutorium za rok 2003. Wykonanie budżetu pozytywnie oceniło 17 radnych, jeden był przeciwnego zdania, jeden wstrzymał się od głosu. Dwóch rajców nie uczestniczyło w sesji. Po pozytywnych opiniach wszystkich komisji i Regionalnej Izby Obrachunkowej, uchwała była właściwie formalnością.

Dochody gminy w ubiegłym roku przekroczyły 25 milionów złotych, co oznacza iż były - o niespełna 1,5 proc. - wyższe od planowanych. Wydatki sięgnęły 98,6 proc. prognozowanej kwoty. Deficyt budżetowy, który początkowo miał wynieść blisko 1,6 miliona, był ostatecznie o 700 tysięcy niższy. Wpływ na taki wynik miało uzyskanie umorzenia części zobowiązań wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz pozyskanie dodatkowych pieniędzy ze źródeł zewnętrznych.

Na tak zwane wydatki majątkowe, czyli w głównej mierze zadania inwestycyjne, przeznaczono 23 proc. budżetu. Pieniądze wydano m.in. na kanalizację (Gruszów Wielki, część Gruszowa Małego, ulice Warszawska i Ogrodowa w Dąbrowie Tarnowskiej, rozbudowa oczyszczalni w Nieczajnej Górnej), drogi (w tym przy wykorzystaniu pieniędzy na usuwanie skutków powodzi oraz funduszu Sapard) i oświatę (przede wszystkim modernizacje w obu dąbrowskich gimnazjach oraz przygotowanie dokumentacji budowy sal gimnastycznych przy szkole Szkole Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej i placówce w Nieczajnej Górnej). Ostatecznie zakończono również wodociągowanie gminy, doprowadzając wodę do przysiółka Lipiny-Jeziorki.

Źródło: Gazeta Krakowska

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek otrzymał absolutorium za rok 2003. Wykonanie budżetu pozytywnie oceniło 17 radnych, jeden był przeciwnego zdania, jeden wstrzymał się od głosu. Dwóch rajców nie uczestniczyło w sesji. Po pozytywnych opiniach wszystkich komisji i Regionalnej Izby Obrachunkowej, uchwała była właściwie formalnością. Dochody gminy w ubiegłym roku przekroczyły 25 milionów złotych, co oznacza iż były - o niespełna 1,5 proc. - wyższe od planowanych. Wydatki sięgnęły 98,6 proc. prognozowanej kwoty. Deficyt budżetowy, który początkowo miał wynieść blisko 1,6 miliona, był ostatecznie o 700 tysięcy niższy. Wpływ na taki wynik miało uzyskanie umorzenia części zobowiązań wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz pozyskanie dodatkowych pieniędzy ze źródeł zewnętrznych. Na tak zwane wydatki majątkowe, czyli w głównej mierze zadania inwestycyjne, przeznaczono 23 proc. budżetu. Pieniądze wydano m.in. na kanalizację (Gruszów Wielki, część Gruszowa Małego, ulice Warszawska i Ogrodowa w Dąbrowie Tarnowskiej, rozbudowa oczyszczalni w Nieczajnej Górnej), drogi (w tym przy wykorzystaniu pieniędzy na usuwanie skutków powodzi oraz funduszu Sapard) i oświatę (przede wszystkim modernizacje w obu dąbrowskich gimnazjach oraz przygotowanie dokumentacji budowy sal gimnastycznych przy szkole Szkole Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej i placówce w Nieczajnej Górnej). Ostatecznie zakończono również wodociągowanie gminy, doprowadzając wodę do przysiółka Lipiny-Jeziorki. Źródło: Gazeta Krakowska