Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU POWIATU

ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU POWIATU

ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU POWIATU

W dniu dzisiejszym odbyła się siódma sesja w III kadencji Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej. Wśród zaproszonych gości byli obecni: Burmistrz Gminy Dąbrowa Tarnowska Stanisław Początek oraz dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych.

Na początku sesji Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu.

W ramach zapytań i interpelacji radni wnieśli zapytania dotyczące naprawy zniszczonego oznakowania na drogach powiatowych oraz oczyszczania przydrożnych rowów.

W dniu dzisiejszym, po zbadaniu sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2006 i po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej z Krakowa a także wszystkich stałych komisji Rady Powiatu, Radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu. W głosowaniu wzięło udział 16 radnych i wszyscygłosowali za udzieleniem absolutoriumInformacja o wykonaniu budżetu za rok 2006.pdf 

Po głosowaniu Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski i Wicestarosta Krzysztof Kaczmarski podziękowali pozostałym członkom Zarządu Powiatu a także kierownikom jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży za zaangażowanie i pełną odpowiedzialności pracę.

Na wniosek Starosty Dąbrowskiego Wiesława Krajewskiego Rada Powiatu powołała Sekretarza Powiatu, którym został Pan Kazimierz Wójcik.

Kolejnymi sprawami poruszanymi na sesji były :

1)       podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2007,

2)       podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Tarnowskiej w 2008r.,

3)       podjęcie uchwały w sprawie wyboru banku na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Powiatu Dąbrowskiego,

4)       podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie,

5)       informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Dąbrowie Tarnowskiej za rok 2006,

6)       ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Dąbrowskim w 2006r.

             Po udzieleniu odpowiedzi na zapytania i interpelacje Przewodniczący Rady Andrzej Kita zamknął obrady sesji i podziękował wszystkim zebranym za udział w spotkaniu.

W dniu dzisiejszym odbyła się siódma sesja w III kadencji Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej. Wśród zaproszonych gości byli obecni: Burmistrz Gminy Dąbrowa Tarnowska Stanisław Początek oraz dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych. Na początku sesji Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu. W ramach zapytań i interpelacji radni wnieśli zapytania dotyczące naprawy zniszczonego oznakowania na drogach powiatowych oraz oczyszczania przydrożnych rowów. W dniu dzisiejszym, po zbadaniu sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2006 i po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej z Krakowa a także wszystkich stałych komisji Rady Powiatu, Radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu. W głosowaniu wzięło udział 16 radnych i wszyscygłosowali za udzieleniem absolutorium – Informacja o wykonaniu budżetu za rok 2006.pdf  Po głosowaniu Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski i Wicestarosta Krzysztof Kaczmarski podziękowali pozostałym członkom Zarządu Powiatu a także kierownikom jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży za zaangażowanie i pełną odpowiedzialności pracę. Na wniosek Starosty Dąbrowskiego Wiesława Krajewskiego Rada Powiatu powołała Sekretarza Powiatu, którym został Pan Kazimierz Wójcik. Kolejnymi sprawami poruszanymi na sesji były : 1)       podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2007, 2)       podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej w 2008r., 3)       podjęcie uchwały w sprawie wyboru banku na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Powiatu Dąbrowskiego, 4)       podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie, 5)       informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Tarnowskiej za rok 2006, 6)       ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Dąbrowskim w 2006r.              Po udzieleniu odpowiedzi na zapytania i interpelacje Przewodniczący Rady Andrzej Kita zamknął obrady sesji i podziękował wszystkim zebranym za udział w spotkaniu.