Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Absolutorium dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego

8 lipca 2021 roku odbyła się sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, której ważnym punktem było udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2020 rok.
Obrady, w których uczestniczyli wszyscy radni odbyły się w formie zdalnej. Sesję poprowadziła Przewodnicząca Rady Marta Chrabąszcz.

Podczas sesji Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek złożył sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu działalności Zarządu pomiędzy sesjami, natomiast Wicestarosta Krzysztof Bryk odczytał odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Następnie odbyła się debata nad Raportem o stanie Powiatu Dąbrowskiego za 2020 rok, która zakończyła się udzieleniem wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Głównym punktem sesji była ocena realizacji budżetu powiatu za miniony rok. Efektem bardzo dobrze prowadzonej polityki finansowej w minionym roku, było udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego. Spośród obecnych na obradach radnych 15 głosowało za jego udzieleniem, 1 radny wstrzymał się od głosu, a 1 nie uczestniczył w głosowaniu.

Podczas obrad radni podjęli uchwały w sprawie:

  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Dąbrowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok,
  • udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok,
  • zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2021 rok,
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2021 – 2030,
  • dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,

Przyjęto również ocenę sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Dąbrowskim w 2020 roku.

8 lipca 2021 roku odbyła się sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, której ważnym punktem było udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2020 rok. Obrady, w których uczestniczyli wszyscy radni odbyły się w formie zdalnej. Sesję poprowadziła Przewodnicząca Rady Marta Chrabąszcz. Podczas sesji Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek złożył sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu działalności Zarządu pomiędzy sesjami, natomiast Wicestarosta Krzysztof Bryk odczytał odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Następnie odbyła się debata nad Raportem o stanie Powiatu Dąbrowskiego za 2020 rok, która zakończyła się udzieleniem wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej. Głównym punktem sesji była ocena realizacji budżetu powiatu za miniony rok. Efektem bardzo dobrze prowadzonej polityki finansowej w minionym roku, było udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego. Spośród obecnych na obradach radnych 15 głosowało za jego udzieleniem, 1 radny wstrzymał się od głosu, a 1 nie uczestniczył w głosowaniu. Podczas obrad radni podjęli uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Dąbrowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok, udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok, zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2021 rok, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2021 – 2030, dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, Przyjęto również ocenę sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Dąbrowskim w 2020 roku.