Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Absolutorium dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego

28 czerwca 2022 roku odbyła się sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, której ważnym punktem było udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2021 rok.
Obrady, w których uczestniczyli wszyscy radni, poprowadziła Przewodnicząca Rady Marta Chrabąszcz.

Podczas sesji Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu działalności Zarządu pomiędzy sesjami. Następnie odbyła się debata nad raportem o stanie Powiatu Dąbrowskiego za 2021 rok, która zakończyła się udzieleniem wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Kolejnym punktem sesji była ocena realizacji budżetu Powiatu za miniony rok oraz udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego.

W 2021 roku wykonanie dochodów budżetu powiatu stanowiło kwotę 68 177 596,00 zł tj. 105,4 % planu ogółem, natomiast zaplanowane wydatki budżetu powiatu zostały wykonane do kwoty 58 885 956,00 zł. W ramach wydatków majątkowych dokonano przebudowy dróg powiatowych, budowy chodników wraz z odwodnieniem przy drogach powiatowych, wykonano dokumentacje projektowe na budowę chodników, ścieżek rowerowych, pieszo-rowerowych. Na realizację zadań inwestycyjno- oświatowych wydatkowano kwotę 2 339 789,00 zł w ramach, której wykonano adaptację pomieszczeń położonych na parterze w budynku internatu przy ul. Piłsudskiego w Dąbrowie Tarnowskiej - na pracownię gastronomiczną. Dokonano modernizacji energetycznej budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej, co poprawiło komfort cieplny i ograniczyło zużycie energii. Przeprowadzono także modernizację parteru i klatek schodowych w Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Realizacja budżetu za 2021 rok została pozytywnie oceniona prze Radę Powiatu Dąbrowskiego. W wyniku głosowania 16 radnych było za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu Dąbrowskiego, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Podczas obrad radni podjęli uchwały w sprawie:

  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Dąbrowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok,
  • udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok,
  • zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2022 rok,
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2022 – 2030,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za 2021 rok,
  • dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
  • wyrażenia zgody na zbycie, poprzez przekazanie w formie darowizny na rzecz Bałckiego Wieloprofilowego Szpitala Miejskiego- Bałckiej Rady Miejskiej w Obwodzie Odeskim (Ukraina), karetki pogotowia ratunkowego wraz z wyposażeniem, stanowiących własność Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
  • określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie Powiatu Dąbrowskiego,
  • określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Przyjęto również ocenę sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Dąbrowskim w 2021 roku.

Podczas obrad Rady Powiatu Dąbrowskiego Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek złożył gratulacje prezesowi Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Szkole Podstawowej w Oleśnie, który awansował do Lotto Superligi Tenisa Stołowego.

"To historyczna chwila zarówno dla Klubu, jak i Powiśla Dąbrowskiego" - mówił starosta Lesław Wieczorek wręczając okolicznościowe upominki i list gratulacyjny Prezesowi Klubu Markowi Tatarczuchowi.

UKS Olesno jako drugi z województwa małopolskiego awansował do LOTTO Superligi w jej 13-letniej historii.

28 czerwca 2022 roku odbyła się sesja Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, której ważnym punktem było udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2021 rok. Obrady, w których uczestniczyli wszyscy radni, poprowadziła Przewodnicząca Rady Marta Chrabąszcz. Podczas sesji Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu z okresu działalności Zarządu pomiędzy sesjami. Następnie odbyła się debata nad raportem o stanie Powiatu Dąbrowskiego za 2021 rok, która zakończyła się udzieleniem wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej. Kolejnym punktem sesji była ocena realizacji budżetu Powiatu za miniony rok oraz udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego. W 2021 roku wykonanie dochodów budżetu powiatu stanowiło kwotę 68 177 596,00 zł tj. 105,4 % planu ogółem, natomiast zaplanowane wydatki budżetu powiatu zostały wykonane do kwoty 58 885 956,00 zł. W ramach wydatków majątkowych dokonano przebudowy dróg powiatowych, budowy chodników wraz z odwodnieniem przy drogach powiatowych, wykonano dokumentacje projektowe na budowę chodników, ścieżek rowerowych, pieszo-rowerowych. Na realizację zadań inwestycyjno- oświatowych wydatkowano kwotę 2 339 789,00 zł w ramach, której wykonano adaptację pomieszczeń położonych na parterze w budynku internatu przy ul. Piłsudskiego w Dąbrowie Tarnowskiej - na pracownię gastronomiczną. Dokonano modernizacji energetycznej budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej, co poprawiło komfort cieplny i ograniczyło zużycie energii. Przeprowadzono także modernizację parteru i klatek schodowych w Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Realizacja budżetu za 2021 rok została pozytywnie oceniona prze Radę Powiatu Dąbrowskiego. W wyniku głosowania 16 radnych było za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu Dąbrowskiego, 1 radny wstrzymał się od głosu. Podczas obrad radni podjęli uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Dąbrowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok, udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok, zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na 2022 rok, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2022 – 2030, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej za 2021 rok, dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, wyrażenia zgody na zbycie, poprzez przekazanie w formie darowizny na rzecz Bałckiego Wieloprofilowego Szpitala Miejskiego- Bałckiej Rady Miejskiej w Obwodzie Odeskim (Ukraina), karetki pogotowia ratunkowego wraz z wyposażeniem, stanowiących własność Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie Powiatu Dąbrowskiego, określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Przyjęto również ocenę sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Dąbrowskim w 2021 roku. Podczas obrad Rady Powiatu Dąbrowskiego Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek złożył gratulacje prezesowi Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Szkole Podstawowej w Oleśnie, który awansował do Lotto Superligi Tenisa Stołowego. "To historyczna chwila zarówno dla Klubu, jak i Powiśla Dąbrowskiego" - mówił starosta Lesław Wieczorek wręczając okolicznościowe upominki i list gratulacyjny Prezesowi Klubu Markowi Tatarczuchowi. UKS Olesno jako drugi z województwa małopolskiego awansował do LOTTO Superligi w jej 13-letniej historii.