Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Absolutorium dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego

Głównym punktem obrad Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 30 marca br. było udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 2008r.

Radni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Starosty z wykonania budżetu, pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej i pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, udzielili zdecydowaną większością głosów absolutorium Zarządowi Powiatu Dąbrowskiego.

Dochody Powiatu Dąbrowskiego w 2008r wyniosły - 33.990.317 zł., natomiast wydatki - 34.282.253 zł. Największe wydatki zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu oświaty - kwota prawie 11 milionów złotych oraz na zadania z zakresu transportu w tym infrastruktury drogowej ponad 6,5 miliona złotych.

Za udzieleniem absolutorium głosowało 13 radnych, przeciw był 1 radny, od głosu wstrzymał się również jeden radny.

W dalszej części obrad Rada Powiatu podjęła następujące uchwały:

- w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej oraz Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2009,
- w sprawie sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
- w sprawie informacji o stanie bezpieczeństwa Powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
- w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Dąbrowski,
- w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2008r. z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej,
- w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej na 2009 rok,
- w sprawie określenia zadań do realizacji w 2009 r. dla Powiatu Dąbrowskiego, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- w sprawie przystąpienia do projektu „Gastronomia i Hotelarstwo – Twoją szansą na rynku pracy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego,
- w sprawie zmiany uchwały XXI/193/08 Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 11 listopada 2008r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów w ramach projektu „Stypendia dla najzdolniejszych" dla uczniów uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Dąbrowski jest organem prowadzącym w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

W trakcie obrad sesji przyjęta została także informacja Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej Pawła Lechowicza dotycząca realizacji planu finansowego za 2008 rok oraz kierunków rozwoju ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej na 2009 rok, informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej Józefa Małka na temat sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Dąbrowa Tarnowska w roku 2008, a także sprawozdania z prac komisji Rady Powiatu za rok 2008.

Głównym punktem obrad Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 30 marca br. było udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 2008r. Radni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Starosty z wykonania budżetu, pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej i pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, udzielili zdecydowaną większością głosów absolutorium Zarządowi Powiatu Dąbrowskiego. Dochody Powiatu Dąbrowskiego w 2008r wyniosły - 33.990.317 zł., natomiast wydatki - 34.282.253 zł. Największe wydatki zostały przeznaczone na realizację zadań z zakresu oświaty - kwota prawie 11 milionów złotych oraz na zadania z zakresu transportu w tym infrastruktury drogowej ponad 6,5 miliona złotych. Za udzieleniem absolutorium głosowało 13 radnych, przeciw był 1 radny, od głosu wstrzymał się również jeden radny. W dalszej części obrad Rada Powiatu podjęła następujące uchwały: - w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej oraz Uchwały Budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2009,- w sprawie sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego,- w sprawie informacji o stanie bezpieczeństwa Powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej,- w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Dąbrowski,- w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2008r. z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej,- w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej na 2009 rok,- w sprawie określenia zadań do realizacji w 2009 r. dla Powiatu Dąbrowskiego, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,- w sprawie przystąpienia do projektu „Gastronomia i Hotelarstwo – Twoją szansą na rynku pracy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego,- w sprawie zmiany uchwały XXI/193/08 Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 11 listopada 2008r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów w ramach projektu „Stypendia dla najzdolniejszych" dla uczniów uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Dąbrowski jest organem prowadzącym w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W trakcie obrad sesji przyjęta została także informacja Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej Pawła Lechowicza dotycząca realizacji planu finansowego za 2008 rok oraz kierunków rozwoju ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej na 2009 rok, informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej Józefa Małka na temat sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Dąbrowa Tarnowska w roku 2008, a także sprawozdania z prac komisji Rady Powiatu za rok 2008.