Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Absolutorium dla Zarządu Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej

Absolutorium dla Zarządu Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej

Absolutorium dla Zarządu Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej

W dniu dzisiejszym odbyła się XV sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej podczas której, Radni udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej za 2007 rok.
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2007 rok oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, a także wszystkich stałych komisji Rady Powiatu, Radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu.
W głosowaniu wzięło udział 17 Radnych. Za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu i udzieleniem absolutorium głosowało 14 Radnych, nie było głosów przeciwnych, Radni: Krzysztof Kaczmarski, Marek Kopia oraz Kazimierz Tęczar wstrzymali się od głosowania.
Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski wyraził słowa wdzięczności pod adresem członków Zarządu Powiatu, a także kierowników wszystkich powiatowych jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży za dotychczasowe zaangażowanie i owocną współpracę.
W dalszej części obrad Radni Rady Powiatu podjęli następujące uchwały:
- w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz uchwały budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2008,
- w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na rok 2008,
- w sprawie wyposażenia w majątek Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej,
- w sprawie powierzenia zadań publicznych Gminie Miasta Tarnowa,
- w sprawie zabezpieczenia projektu p.n. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie" w formie weksla „in blanco",
- w sprawie zmiany Programu Naprawczego Domu Dziecka w Dąbrowie Tarnowskiej polegającego na docelowym przekształceniu w Zespół Jednostek Wspierających Rodzinę,
- zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Dąbrowskiego.
W trakcie obrad przedstawiona również została informacja dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej Marka Rogoża na temat bieżącej sytuacji Szpitala.
Po wyczerpaniu porządku sesji, Przewodniczący Rady zamknął obrady, dziękując Zebranym za udział w posiedzeniu.

W dniu dzisiejszym odbyła się XV sesja Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej podczas której, Radni udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej za 2007 rok.Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2007 rok oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, a także wszystkich stałych komisji Rady Powiatu, Radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu.W głosowaniu wzięło udział 17 Radnych. Za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu i udzieleniem absolutorium głosowało 14 Radnych, nie było głosów przeciwnych, Radni: Krzysztof Kaczmarski, Marek Kopia oraz Kazimierz Tęczar wstrzymali się od głosowania.Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski wyraził słowa wdzięczności pod adresem członków Zarządu Powiatu, a także kierowników wszystkich powiatowych jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży za dotychczasowe zaangażowanie i owocną współpracę.W dalszej części obrad Radni Rady Powiatu podjęli następujące uchwały:- w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz uchwały budżetowej Powiatu Dąbrowskiego na rok 2008,- w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na rok 2008,- w sprawie wyposażenia w majątek Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej,- w sprawie powierzenia zadań publicznych Gminie Miasta Tarnowa,- w sprawie zabezpieczenia projektu p.n. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie" w formie weksla „in blanco",- w sprawie zmiany Programu Naprawczego Domu Dziecka w Dąbrowie Tarnowskiej polegającego na docelowym przekształceniu w Zespół Jednostek Wspierających Rodzinę,- zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Dąbrowskiego.W trakcie obrad przedstawiona również została informacja dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej Marka Rogoża na temat bieżącej sytuacji Szpitala.Po wyczerpaniu porządku sesji, Przewodniczący Rady zamknął obrady, dziękując Zebranym za udział w posiedzeniu.