Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Powiecie Dąbrowskim

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Powiecie Dąbrowskim

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Powiecie Dąbrowskim

Bezpieczeństwo na drogach naszego powiatu

Z inicjatywy Starosty Dąbrowskiego Lesława Wieczorka powstała w Powiecie Dąbrowskim Powiatowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, której głównym zadaniem będzie:

 

1) Analizowanie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Powiatu Dąbrowskiego poprzez  monitorowanie i ocenę  realizacji podejmowanych w tym zakresie działań,

2) Współpraca z Małopolską Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
w zakresie realizacji programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,

3) Współpraca z zarządcami dróg w zakresie sposobu organizacji ruchu drogowego mającego wpływ na stan bezpieczeństwa,

4) Inicjowanie współpracy pomiędzy administracją rządową, samorządową oraz organizacjami pozarządowymi dla realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego,

5) Rozpatrywanie wniosków samorządów, mieszkańców dotyczących zmian organizacji ruchu,

6) Przygotowywanie, opracowywanie i wdrażanie planów poprawy bezpieczeństwa, płynności
i porządku w ruchu drogowym na terenie Powiatu Dąbrowskiego,

7) Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,

8) Proponowanie rozwiązań doraźnych i inwestycji wieloletnich koniecznych ze względu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego,

9) Zabieganie o pozyskanie środków finansowych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego,

10) Upowszechnianie i promowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony życia
i zdrowia oraz kultury poruszania się w ruchu drogowym,

11) Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw  wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych,

12) Współorganizowanie powiatowych imprez istotnych dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

13) Kształtowanie postaw do bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym w ramach podejmowanych inicjatyw edukacyjno-informacyjnych wśród społeczności lokalnej,

14) Analizowanie i ocenianie podejmowanych działań,

15) Upowszechnienie informacji o podejmowanych działaniach przez Powiatową Radę BRD
i ich efektach.

 

W skład Rady weszli: Starosta Dąbrowski – Przewodniczący, Wicestarosta – Zastępca Przewodniczącego, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Dąbrowie Tarnowskiej, Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, Dyrektor Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej, Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Inspektor Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

 

Do udziału w pracach Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zaproszeni zostaną burmistrzowie i wójtowie oraz w zależności od potrzeb wynikających z tematyki posiedzenia: przedstawiciele Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych, organizacji społecznych i instytucji pozarządowych, przedsiębiorcy, eksperci z zakresu ruchu drogowego, przedstawiciele Ośrodków Szkolenia Kierowców, środków masowego przekazu i wyższych uczelni, a także osoby cieszące się autorytetem zawodowym i społecznym w dziedzinie bezpieczeństwa.

 

Powiatowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego obradować będzie, co najmniej raz na pół roku.

 

 

Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż zgodnie z danymi przekazanymi przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną na terenie Powiatu Dąbrowskiego na dzień 22 października 2020 roku kwarantannę odbywa 293 osoby.

Łącznie liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w powiecie wynosi 203  (w tym 84 ozdrowieńców). Liczba zgonów spowodowanych COVID-19 wynosi 6.

 
Ogólna
liczba
zakażonych
Liczba aktywnych
przypadków
Liczba
ozdrowieńców
Liczba
zgonów
Liczba osób objętych kwarantanną
dec. PPIS
Liczba osób
objętych
kwarantanną
tzw. graniczną
Gmina
Bolesław
6
2
4
0
8
0
Miasto
Dąbrowa
Tarnowska
73
35
37
1
107
1
Gmina Dąbrowa Tarnowska
39
25
14
0
65
0
Gmina Gręboszów
6
4
1
1
16
0
Gmina
Mędrzechów
13
6
7
0
19
0
Gmina
Olesno
20
9
10
1
19
0
Gmina
Radgoszcz
17
12
4
1
27
1
Miasto Szczucin
11
8
2
1
8
0
Gmina Szczucin
18
12
5
1
20
2

Ogółem:

203

113

84

6

289

4

Stan na dzień 22  października 2020 r. godz. 8:00

Bezpieczeństwo na drogach naszego powiatu Z inicjatywy Starosty Dąbrowskiego Lesława Wieczorka powstała w Powiecie Dąbrowskim Powiatowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, której głównym zadaniem będzie:   1) Analizowanie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Powiatu Dąbrowskiego poprzez  monitorowanie i ocenę  realizacji podejmowanych w tym zakresie działań, 2) Współpraca z Małopolską Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w zakresie realizacji programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, 3) Współpraca z zarządcami dróg w zakresie sposobu organizacji ruchu drogowego mającego wpływ na stan bezpieczeństwa, 4) Inicjowanie współpracy pomiędzy administracją rządową, samorządową oraz organizacjami pozarządowymi dla realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, 5) Rozpatrywanie wniosków samorządów, mieszkańców dotyczących zmian organizacji ruchu, 6) Przygotowywanie, opracowywanie i wdrażanie planów poprawy bezpieczeństwa, płynności i porządku w ruchu drogowym na terenie Powiatu Dąbrowskiego, 7) Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, 8) Proponowanie rozwiązań doraźnych i inwestycji wieloletnich koniecznych ze względu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, 9) Zabieganie o pozyskanie środków finansowych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, 10) Upowszechnianie i promowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony życia i zdrowia oraz kultury poruszania się w ruchu drogowym, 11) Upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw  wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych, 12) Współorganizowanie powiatowych imprez istotnych dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, 13) Kształtowanie postaw do bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym w ramach podejmowanych inicjatyw edukacyjno-informacyjnych wśród społeczności lokalnej, 14) Analizowanie i ocenianie podejmowanych działań, 15) Upowszechnienie informacji o podejmowanych działaniach przez Powiatową Radę BRD i ich efektach.   W skład Rady weszli: Starosta Dąbrowski – Przewodniczący, Wicestarosta – Zastępca Przewodniczącego, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Dąbrowie Tarnowskiej, Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, Dyrektor Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej, Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Inspektor Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.   Do udziału w pracach Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zaproszeni zostaną burmistrzowie i wójtowie oraz w zależności od potrzeb wynikających z tematyki posiedzenia: przedstawiciele Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych, organizacji społecznych i instytucji pozarządowych, przedsiębiorcy, eksperci z zakresu ruchu drogowego, przedstawiciele Ośrodków Szkolenia Kierowców, środków masowego przekazu i wyższych uczelni, a także osoby cieszące się autorytetem zawodowym i społecznym w dziedzinie bezpieczeństwa.   Powiatowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego obradować będzie, co najmniej raz na pół roku.     Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż zgodnie z danymi przekazanymi przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną na terenie Powiatu Dąbrowskiego na dzień 22 października 2020 roku kwarantannę odbywa 293 osoby. Łącznie liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w powiecie wynosi 203  (w tym 84 ozdrowieńców). Liczba zgonów spowodowanych COVID-19 wynosi 6.   Ogólna liczba zakażonych Liczba aktywnych przypadków Liczba ozdrowieńców Liczbazgonów Liczba osób objętych kwarantanną dec. PPIS Liczba osób objętych kwarantanną tzw. graniczną Gmina Bolesław 6 2 4 0 8 0 Miasto Dąbrowa Tarnowska 73 35 37 1 107 1 Gmina Dąbrowa Tarnowska 39 25 14 0 65 0 Gmina Gręboszów 6 4 1 1 16 0 Gmina Mędrzechów 13 6 7 0 19 0 Gmina Olesno 20 9 10 1 19 0 Gmina Radgoszcz 17 12 4 1 27 1 Miasto Szczucin 11 8 2 1 8 0 Gmina Szczucin 18 12 5 1 20 2 Ogółem: 203 113 84 6 289 4 Stan na dzień 22  października 2020 r. godz. 8:00