Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Aktywizacja zdrowotna uczestników projektu pn. „Dobra Przyszłość 2021-2023”

Aktywizacja zdrowotna uczestników projektu pn. „Dobra Przyszłość 2021-2023”

Aktywizacja zdrowotna uczestników projektu pn. „Dobra Przyszłość 2021-2023”

9 grudnia br. Uczestnicy Projektu pn. „Dobra Przyszłość 2021 – 2023” wzięli udział w zajęciach w ramach aktywizacji zdrowotnej, której założeniem jest poprawa kondycji psychoruchowej Uczestników Projektu. Zajęcia przybrały formę konsultacji poprowadzonych przez specjalistów zatrudnionych w Centrum Medycznym Unident w Dąbrowie Tarnowskiej - lekarza dentystę Weronikę Zarzycką - Kijak oraz Paulinę Samel – Babula, specjalistę w dziedzinie profilaktyki i zabiegów kosmetyczno - estetycznych.

Założeniem niniejszej formy aktywizacji zdrowotnej Uczestników Projektu pn. „Dobra Przyszłość 2021-203” jest m.in. zmiana zachowań sprzyjających powstawaniu próchnicy zębów i chorobom przyzębia, a istotną rolę odgrywa w tej materii dostarczanie odpowiednich informacji w celu zwiększenia świadomości zdrowotnej, rozwinięcie koniecznych umiejętności oraz wielokrotne powtarzanie przekazanych treści.

Każdy z Uczestników Projektu został wyposażony przez Centrum Medycznym Unident w Dąbrowie Tarnowskiej w materiały dydaktyczne zgodne z tematem zajęć (m.in. pasta do zębów, szczoteczka do zębów, płyn do płukania ust, ulotki, broszury itp.).
W trakcie kolejnych spotkań Uczestnicy Projektu, będą mieli możliwość skorzystania z oferowanego przez Centrum Medyczne Unident w Dąbrowie Tarnowskiej, bogatego pakietu usług profilaktycznych, które pomogą Uczestnikom Projektu, w zachowaniu zdrowego i estetycznego uzębienia.

Projekt „Dobra Przyszłość 2021-2023” realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dla wszystkich Uczestników projektu, udział w nim jest całkowicie bezpłatny.

9 grudnia br. Uczestnicy Projektu pn. „Dobra Przyszłość 2021 – 2023” wzięli udział w zajęciach w ramach aktywizacji zdrowotnej, której założeniem jest poprawa kondycji psychoruchowej Uczestników Projektu. Zajęcia przybrały formę konsultacji poprowadzonych przez specjalistów zatrudnionych w Centrum Medycznym Unident w Dąbrowie Tarnowskiej - lekarza dentystę Weronikę Zarzycką - Kijak oraz Paulinę Samel – Babula, specjalistę w dziedzinie profilaktyki i zabiegów kosmetyczno - estetycznych. Założeniem niniejszej formy aktywizacji zdrowotnej Uczestników Projektu pn. „Dobra Przyszłość 2021-203” jest m.in. zmiana zachowań sprzyjających powstawaniu próchnicy zębów i chorobom przyzębia, a istotną rolę odgrywa w tej materii dostarczanie odpowiednich informacji w celu zwiększenia świadomości zdrowotnej, rozwinięcie koniecznych umiejętności oraz wielokrotne powtarzanie przekazanych treści. Każdy z Uczestników Projektu został wyposażony przez Centrum Medycznym Unident w Dąbrowie Tarnowskiej w materiały dydaktyczne zgodne z tematem zajęć (m.in. pasta do zębów, szczoteczka do zębów, płyn do płukania ust, ulotki, broszury itp.). W trakcie kolejnych spotkań Uczestnicy Projektu, będą mieli możliwość skorzystania z oferowanego przez Centrum Medyczne Unident w Dąbrowie Tarnowskiej, bogatego pakietu usług profilaktycznych, które pomogą Uczestnikom Projektu, w zachowaniu zdrowego i estetycznego uzębienia. Projekt „Dobra Przyszłość 2021-2023” realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Dla wszystkich Uczestników projektu, udział w nim jest całkowicie bezpłatny. fot. PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej