Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Aktywny Samorząd 2013

Aktywny Samorząd 2013

Aktywny Samorząd 2013

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, informuje iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd" w 2013 roku"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, informuje iż program obecnie obejmuje m.in. także formy wsparcia, które dotychczas przewidziane były
w programie „Student II".

Formy wsparcia przewidziane i opisane programie adresowane są do uprawnionych osób fizycznych i dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych

1. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

  • Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

  • Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej..

2. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

3. Moduł III – szkolenia kadr samorządów oraz organizacji pozarządowych z zakresu problematyki niepełnosprawności.

 

Termin składania wniosków

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, informuje iż nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd" rozpocznie się po podpisaniu przez samorządu powiatowego umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o realizację Programu w 2013r

Aktualna, jednolita treść programu znajduje się pod adresem: www.pfron.org.pl w zakładce Programy i zadania PFRON.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, informuje iż Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd" w 2013 roku" Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, informuje iż program obecnie obejmuje m.in. także formy wsparcia, które dotychczas przewidziane byływ programie „Student II". Formy wsparcia przewidziane i opisane programie adresowane są do uprawnionych osób fizycznych i dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych 1. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową: a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej: Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym: Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się: Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.. 2. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. 3. Moduł III – szkolenia kadr samorządów oraz organizacji pozarządowych z zakresu problematyki niepełnosprawności.   Termin składania wniosków Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, informuje iż nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd" rozpocznie się po podpisaniu przez samorządu powiatowego umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o realizację Programu w 2013r Aktualna, jednolita treść programu znajduje się pod adresem: www.pfron.org.pl w zakładce Programy i zadania PFRON.