Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Aktywny Samorząd 2013

Aktywny Samorząd 2013

Aktywny Samorząd 2013

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, informuje że Powiat Dąbrowski w 2013 roku ponownie przystąpił do realizacji pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Aktywny samorząd".
Formy wsparcia przewidziane w programie dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.

Program obejmuje następujące Moduły, obszary i zadania, które są realizowane w 2013 roku:

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
Obszar A- likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1 : pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Zadanie 2 : pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
Obszar B- likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Zadanie 2 : dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługo nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Obszar C- likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Zadan 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),
Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem);

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym;
Wnioski dot. udziału w w/w programie są wydawane w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska oraz są dostępne na stronie internetowej www.pcprdt.pl.
Zapraszamy do zapoznania się treścią kierunków działań pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2013 roku pod adresem http://www.pfron.org.pl/portal/pl/  w zakładce "Aktywny samorząd".

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, informuje że Powiat Dąbrowski w 2013 roku ponownie przystąpił do realizacji pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Aktywny samorząd".Formy wsparcia przewidziane w programie dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.Program obejmuje następujące Moduły, obszary i zadania, które są realizowane w 2013 roku:Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:Obszar A- likwidacja bariery transportowej:Zadanie 1 : pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,Zadanie 2 : pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,Obszar B- likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,Zadanie 2 : dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługo nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,Obszar C- likwidacja barier w poruszaniu się:Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,Zadan 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem); Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym;Wnioski dot. udziału w w/w programie są wydawane w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska oraz są dostępne na stronie internetowej www.pcprdt.pl.Zapraszamy do zapoznania się treścią kierunków działań pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2013 roku pod adresem http://www.pfron.org.pl/portal/pl/  w zakładce "Aktywny samorząd".