Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. „Aktywny samorząd 2015”

„Aktywny samorząd 2015”

„Aktywny samorząd 2015”

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż Powiat Dąbrowski kolejny raz przystąpił do realizacji pilotażowego Programu „AKTYWNY SAMORZĄD” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w związku z tym uprzejmie informujemy, iż wnioski dot. udziału w w/w programie wydawane będą od dnia 16 marca 2015 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska oraz dostępne będą na stronie internetowej www.pcprdt.pl  w zakładce pliki do pobrania.

  W 2015 roku, z uwagi na ograniczenia w finansowaniu ze środków PFRON, realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową,  w tym:

Obszar Alikwidacja bariery transportowej:

Zadanie 2 : pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

Obszar Blikwidacja barier w dostępie do uczestniczenia  w społeczeństwie informacyjnym: 

Zadanie 2 : dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Obszar Clikwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie  2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie  3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Zadanie  4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości).

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (opłata za pobyt dziecka w żłobku  lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem).

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Adresatem programu (Moduł I) jest:

Obszar AZadanie nr 2 - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu. 

Obszar B Zadanie nr 2 - osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

Obszar C Zadanie nr 2 - osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności), która jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Obszar C Zadanie nr 3 oraz Zadanie nr 4 - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej lub emerytalnym – jeśli jest zatrudniona, po amputacji kończyn/y, wobec której został orzeczony stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Obszar D - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i  pełni rolę opiekuna prawnego dziecka.

Adresat programu (Moduł II):

–       znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

–       nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Terminy przyjmowania wniosków:

  1. Moduł I - wnioski przyjmowane będą od 16.03.2015 r. do dnia 30.08.2015 r.
  2. Moduł II – wnioski przyjmowane będą w dwóch terminach:
  • od dnia 16.03.2015 r. do dnia 30.03.2015 r. (wnioski dot. roku akademickiego 2014/2015)
  • od dnia 01.09.2015 r. do dnia 30.09.2015 r. (wnioski dot. roku akademickiego 2015/2016)
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż Powiat Dąbrowski kolejny raz przystąpił do realizacji pilotażowego Programu „AKTYWNY SAMORZĄD” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w związku z tym uprzejmie informujemy, iż wnioski dot. udziału w w/w programie wydawane będą od dnia 16 marca 2015 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska oraz dostępne będą na stronie internetowej www.pcprdt.pl  w zakładce pliki do pobrania.   W 2015 roku, z uwagi na ograniczenia w finansowaniu ze środków PFRON, realizowane będą następujące formy wsparcia: Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową,  w tym: Obszar A- likwidacja bariery transportowej: Zadanie 2 : pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B. Obszar B- likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia  w społeczeństwie informacyjnym:  Zadanie 2 : dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania. Obszar C- likwidacja barier w poruszaniu się: Zadanie  2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, Zadanie  3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, Zadanie  4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości). Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (opłata za pobyt dziecka w żłobku  lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem). Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Adresatem programu (Moduł I) jest: Obszar AZadanie nr 2 - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu.  Obszar B Zadanie nr 2 - osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie. Obszar C Zadanie nr 2 - osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności), która jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Obszar C Zadanie nr 3 oraz Zadanie nr 4 - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej lub emerytalnym – jeśli jest zatrudniona, po amputacji kończyn/y, wobec której został orzeczony stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie. Obszar D - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i  pełni rolę opiekuna prawnego dziecka. Adresat programu (Moduł II): –       znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, –       nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi. Terminy przyjmowania wniosków: Moduł I - wnioski przyjmowane będą od 16.03.2015 r. do dnia 30.08.2015 r. Moduł II – wnioski przyjmowane będą w dwóch terminach: od dnia 16.03.2015 r. do dnia 30.03.2015 r. (wnioski dot. roku akademickiego 2014/2015) od dnia 01.09.2015 r. do dnia 30.09.2015 r. (wnioski dot. roku akademickiego 2015/2016)