Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Aktywny Samorząd 2018- Wsparcie Osób Niepełnosprawnych

Aktywny Samorząd 2018- Wsparcie Osób Niepełnosprawnych

Aktywny Samorząd 2018- Wsparcie Osób Niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż Powiat Dąbrowski po raz kolejny przystąpił do realizacji pilotażowego Programu „AKTYWNY SAMORZĄD” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

W roku 2018 w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" realizowane będą następujące formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych:

Moduł I:

 • Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Termin  przyjmowania wniosków w przypadku:

 1. Modułu I – od 2 maja 2018r. do 30 sierpnia 2018 r.
 2. Modułu II:
  • Od 5 marca 2018r. do 30 marca 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018),
  • Od 3 września 2018r. do 10 października 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej poniżej przedstawia harmonogram działań decyzyjnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”  w roku 2018, który wynika z obowiązujących zasad realizacji programu. 

Termin

Opis

28 II 2018 r.

Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie
w bieżącym roku środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu

30 III 2018 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018

23 IV 2018 r.

Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

10 X 2018 r.

Termin zakończenia przyjmowania w 2018 roku wniosków o dofinansowanie  w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019

4 XII 2018 r.

Upływa termin składania przez Realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu

15 IV 2019 r.

Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu ze środków przekazanych w 2018 roku

30 VIII 2019 r.

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2018 roku 
na realizację programu – do tego dnia umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

 Wnioski dot. udziału w Programie Aktywny Samorząd można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, jak równeiz pobrać ze strony internetowej www.pcprdt.pl - zakładka Dokumenty do pobrania.

Więcej informacji można uzyskać na stronie PFRON: www.pfron.pl lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska. tel. 14 642-44-15, www.pcprdt.pl

PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej/mags

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż Powiat Dąbrowski po raz kolejny przystąpił do realizacji pilotażowego Programu „AKTYWNY SAMORZĄD” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  W roku 2018 w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" realizowane będą następujące formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych: Moduł I: Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego), Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji: w szkole policealnej, w kolegium, w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi. Termin  przyjmowania wniosków w przypadku: Modułu I – od 2 maja 2018r. do 30 sierpnia 2018 r. Modułu II: Od 5 marca 2018r. do 30 marca 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018), Od 3 września 2018r. do 10 października 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej poniżej przedstawia harmonogram działań decyzyjnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”  w roku 2018, który wynika z obowiązujących zasad realizacji programu.  Termin Opis 28 II 2018 r. Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie w bieżącym roku środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu 30 III 2018 r. Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 23 IV 2018 r. Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 10 X 2018 r. Termin zakończenia przyjmowania w 2018 roku wniosków o dofinansowanie  w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 4 XII 2018 r. Upływa termin składania przez Realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu 15 IV 2019 r. Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu ze środków przekazanych w 2018 roku 30 VIII 2019 r. Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2018 roku  na realizację programu – do tego dnia umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone  Wnioski dot. udziału w Programie Aktywny Samorząd można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, jak równeiz pobrać ze strony internetowej www.pcprdt.pl - zakładka Dokumenty do pobrania. Więcej informacji można uzyskać na stronie PFRON: www.pfron.pl lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska. tel. 14 642-44-15, www.pcprdt.pl PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej/mags