Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. AKTYWNY SAMORZĄD – wnioski do 31 sierpnia!

AKTYWNY SAMORZĄD – wnioski do 31 sierpnia!

AKTYWNY SAMORZĄD – wnioski do 31 sierpnia!

AKTYWNY SAMORZĄD – wnioski do 31 sierpnia!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej przypomina, o kończącym się terminie składania wniosków w ramach Modułu I w programie „Aktywny samorząd” – wnioski przyjmowane będą do dnia 31 sierpnia br.

Wyjątek stanowią wnioski o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, które można składać do dnia 30 września 2019 roku.

W ramach programu „Aktywny samorząd” w roku 2019 można skorzystać z następujących form wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

- Zadanie nr 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

- Zadanie nr 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

- Zadanie nr 1 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

- Zadanie nr 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

- zadanie nr 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

- zadanie nr 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

- Zadanie nr 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

- Zadanie nr 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

- Zadanie nr 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne ( co najmniej na III poziomie jakości),

- Zadanie nr 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania  elektrycznego do wózka ręcznego

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

Moduł II – pomoc  w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wnioski dot. udziału w w/w programie, dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej - pokój 26 (I piętro), ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska oraz na stronie internetowej www.pcprdt.pl w zakładce dokumenty do pobrania.

Więcej informacji można uzyskać na stronie PFRON: www.pfron.org.pl lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska. tel. 14 642-44-15, www.pcprdt.pl

Z treścią programu można zapoznać się pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe/aktywnysamorzad2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej/gd

AKTYWNY SAMORZĄD – wnioski do 31 sierpnia! Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej przypomina, o kończącym się terminie składania wniosków w ramach Modułu I w programie „Aktywny samorząd” – wnioski przyjmowane będą do dnia 31 sierpnia br. Wyjątek stanowią wnioski o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, które można składać do dnia 30 września 2019 roku. W ramach programu „Aktywny samorząd” w roku 2019 można skorzystać z następujących form wsparcia: Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym: Obszar A – likwidacja bariery transportowej: - Zadanie nr 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, - Zadanie nr 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym: - Zadanie nr 1 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, - Zadanie nr 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, - zadanie nr 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się: - zadanie nr 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, - Zadanie nr 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, - Zadanie nr 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, - Zadanie nr 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne ( co najmniej na III poziomie jakości), - Zadanie nr 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania  elektrycznego do wózka ręcznego Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej; Moduł II – pomoc  w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Wnioski dot. udziału w w/w programie, dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej - pokój 26 (I piętro), ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska oraz na stronie internetowej www.pcprdt.pl w zakładce dokumenty do pobrania. Więcej informacji można uzyskać na stronie PFRON: www.pfron.org.pl lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska. tel. 14 642-44-15, www.pcprdt.pl Z treścią programu można zapoznać się pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe/aktywnysamorzad2018 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej/gd