Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Analiza zagrożeń powodziowych w powiecie

Analiza zagrożeń powodziowych w powiecie

Analiza zagrożeń powodziowych w powiecie

W dniu 28 marca 2012r. odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Tarnowskiej. Posiedzenie prowadził Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski – Szef PZZK. Z uwagi na to, że wiodącym tematem było „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe powiatu i gmin, w tym stan wyposażenia magazynów ppow", oprócz członków zespołu w posiedzeniu uczestniczyli: Bolesław Łączyński – radny Sejmiku Wojewódzkiego, Kurek Zbigniew – Kierownik Działu Eksploatacji i Konserwacji Małopolskiego Zarządu Melioracji i Usług Wodnych w Krakowie, Pater Rafał – Kierownik Inspektoratu Rejonowego MZMiUW w Tarnowie, Domino Józef – Kierownik Rejonu Nadzoru Urządzeń MZMiUW w Dąbrowie Tarnowskiej, Pantera Robert – Wicestarosta, Początek Stanisław – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej oraz Wójtowie i przedstawiciele gmin powiatu dąbrowskiego.

Po przyjęciu planu pracy PZZK na rok 2012, sprawozdania z prac PZZK w 2011r. oraz informacji o funkcjonowaniu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w 2011 roku, zebrani zapoznali się z zadaniami zrealizowanymi przez MZMiUW w roku 2011, który za kwotę 24,7 mln zł zrealizował zadania inwestycyjne i konserwacyjne m.in. na wałach rz. Wisła, Żabnica, Breń, Upust, Nieczajka i kanale Średnica, przepompowniach Zabrnie 2, Dąbrowica i Radwan oraz budowie kanału Radwan-Smęgorzów.

Główne zadania planowane do realizacji w br. to usuwanie szkód powodziowych w wale rz. Wisła (3,1 mln zł) i Upust (2,3 mln zł) oraz na budowie kanału Radwan-Smęgorzów (1,3 mln zł). Trwa rozpatrywanie i przygotowywanie wniosków o finansowanie przebudowy koryta potoku Żymanka (10 mln zł), projektowania i budowy przepompowni Hubenice (10,3 mln zł) oraz wykonania melioracji szczegółowych w Radwanie, Skrzynce i Woli Mędrzechowskiej (4,5 mln zł).

Samorządy gminne zgłaszały szereg wniosków dotyczących konserwacji także innych cieków wodnych, w tym melioracji szczegółowych. Tutaj omówiono także propozycję Wojewody Małopolskiego, aby jednostki samorządu gminnego na mocy porozumień realizowały zadania w zakresie utrzymania i konserwacji wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych w ramach środków planowanych do ich realizacji. Dotyczyłoby to kanału Zyblikiewicz I i II, Od Podlesia, Średnica oraz Ulga Żymanki, a także potoków Szarwarczanka, Smęgorzówka i Olesieńka.

Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski po przedstawieniu i przyjęciu zgłaszanych wniosków, na zakończenie omówił koncepcję dotyczącą planowania i budowy systemu monitorowania przepływu wód na rzekach powiatu, jaki w porozumieniu z samorządami, planuje realizować Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Opracowanie: Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej

W dniu 28 marca 2012r. odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Dąbrowie Tarnowskiej. Posiedzenie prowadził Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski – Szef PZZK. Z uwagi na to, że wiodącym tematem było „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe powiatu i gmin, w tym stan wyposażenia magazynów ppow", oprócz członków zespołu w posiedzeniu uczestniczyli: Bolesław Łączyński – radny Sejmiku Wojewódzkiego, Kurek Zbigniew – Kierownik Działu Eksploatacji i Konserwacji Małopolskiego Zarządu Melioracji i Usług Wodnych w Krakowie, Pater Rafał – Kierownik Inspektoratu Rejonowego MZMiUW w Tarnowie, Domino Józef – Kierownik Rejonu Nadzoru Urządzeń MZMiUW w Dąbrowie Tarnowskiej, Pantera Robert – Wicestarosta, Początek Stanisław – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej oraz Wójtowie i przedstawiciele gmin powiatu dąbrowskiego. Po przyjęciu planu pracy PZZK na rok 2012, sprawozdania z prac PZZK w 2011r. oraz informacji o funkcjonowaniu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w 2011 roku, zebrani zapoznali się z zadaniami zrealizowanymi przez MZMiUW w roku 2011, który za kwotę 24,7 mln zł zrealizował zadania inwestycyjne i konserwacyjne m.in. na wałach rz. Wisła, Żabnica, Breń, Upust, Nieczajka i kanale Średnica, przepompowniach Zabrnie 2, Dąbrowica i Radwan oraz budowie kanału Radwan-Smęgorzów. Główne zadania planowane do realizacji w br. to usuwanie szkód powodziowych w wale rz. Wisła (3,1 mln zł) i Upust (2,3 mln zł) oraz na budowie kanału Radwan-Smęgorzów (1,3 mln zł). Trwa rozpatrywanie i przygotowywanie wniosków o finansowanie przebudowy koryta potoku Żymanka (10 mln zł), projektowania i budowy przepompowni Hubenice (10,3 mln zł) oraz wykonania melioracji szczegółowych w Radwanie, Skrzynce i Woli Mędrzechowskiej (4,5 mln zł). Samorządy gminne zgłaszały szereg wniosków dotyczących konserwacji także innych cieków wodnych, w tym melioracji szczegółowych. Tutaj omówiono także propozycję Wojewody Małopolskiego, aby jednostki samorządu gminnego na mocy porozumień realizowały zadania w zakresie utrzymania i konserwacji wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych w ramach środków planowanych do ich realizacji. Dotyczyłoby to kanału Zyblikiewicz I i II, Od Podlesia, Średnica oraz Ulga Żymanki, a także potoków Szarwarczanka, Smęgorzówka i Olesieńka. Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski po przedstawieniu i przyjęciu zgłaszanych wniosków, na zakończenie omówił koncepcję dotyczącą planowania i budowy systemu monitorowania przepływu wód na rzekach powiatu, jaki w porozumieniu z samorządami, planuje realizować Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Opracowanie: Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej