Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Będzie most na Wiśle

Będzie most na Wiśle

Będzie most na Wiśle

Taką decyzję podjęli wczoraj Marszałkowie Województwa Świętokrzyskiego i Małopolskiego na roboczym spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej.

Spotkanie to zostało zorganizowane z inicjatywy Starosty Dąbrowskiego Wiesława Krajewskiego i Starosty Buskiego Jerzego Kolarza.

Uczestniczyli w nim Marszałkowie Województw: Świętokrzyskiego – Adam Jarubas i Małopolskiego Wojciech Kozak, Parlamentarzyści: Michał Wojtkiewicz i Wiesław Woda, Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Wojciech Płaza i przedstawiciel Małopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Grażyna Krok, Dyrektor Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tarnowie Marek Wieczorek, Starosta Tarnowski Mieczysław Kras, Wicestarosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, Sekretarz Powiatu Kazimierz Wójcik, Skarbnik Powiatu Krzysztof Michalak, Wójtowie Gmin: Krystyna Świętek Wójt Gminy Gręboszów, Kazimierz Olearczyk Wójt Gminy Bolesław, Krzysztof Korzec Wójt Gminy Mędrzechów, Przewodniczący Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej Robert Kądzielawa, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Bryk, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Marian Szajor, Dyrektor Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej Krzysztof Adamiec.

Jak już wiadomo Marszałkowie Województwa Świętokrzyskiego i Małopolskiego popierają budowę przeprawy mostowej na Wiśle w Borusowej. Wymienili się już korespondencją dotyczącą realizacji tego projektu. Obecnie przygotowywany jest projekt porozumienia na wykonanie studium wykonalności projektu. W budowę przeprawy mostowej włączą się także samorządy gminne i powiatowe. Stosowne porozumienie prawdopodobnie zostanie podpisane w I połowie września br. na rzece Wiśle, która jest granicą województw. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas zadeklarował także, że Województwo Świętokrzyskie chce podjąć się roli lidera tego projektu, gdyż ma doświadczenie w realizacji tego typu przedsięwzięć. Wojciech Kozak Członek Zarządu Województwa Małopolskiego podziękował władzom Województwa Świętokrzyskiego za zaangażowanie w realizację projektu, a także wyraził duże podziękowania dla Starosty Dąbrowskiego Wiesława Krajewskiego za aktywność i skuteczną mobilizację osób zaangażowanych w projekt. Członek Zarządu Województwa zadeklarował, że Województwo Małopolskie będzie współfinansować tę inwestycję, która na stałe wpisze się w infrastrukturę drogową wschodniej części Województwa Małopolskiego, tym bardziej, że jest możliwość jej finansowania z funduszy unijnych.

Budowa mostu w Borusowej usprawni i udrożni istniejący szlak komunikacyjny od Kielc poprzez Tarnów, Gorlice do przejścia granicznego w Koniecznej na południe Europy. Będzie to najkrótsze połączenie z północy na południe Polski. Warto również podkreślić, że pomiędzy mostem w Szczucinie, a mostem w Górce istnieje odległość 40 kilometrów od siebie. Most w Borusowej ułatwi komunikację i rozładuje coraz większe natężenie ruchu. Nowe połączenie komunikacyjne połączyłoby powiat dąbrowski i region północno - wschodni Małopolski z województwem świętokrzyskim oraz ułatwiłoby transport pomiędzy województwem podkarpackim.

Na zakończenie spotkania Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski podziękował Staroście Buskiemu, Tarnowskiemu oraz parlamentarzystom z regionu tarnowskiego i świętokrzyskiego, którzy wspierają projekt.

Taką decyzję podjęli wczoraj Marszałkowie Województwa Świętokrzyskiego i Małopolskiego na roboczym spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej. Spotkanie to zostało zorganizowane z inicjatywy Starosty Dąbrowskiego Wiesława Krajewskiego i Starosty Buskiego Jerzego Kolarza. Uczestniczyli w nim Marszałkowie Województw: Świętokrzyskiego – Adam Jarubas i Małopolskiego Wojciech Kozak, Parlamentarzyści: Michał Wojtkiewicz i Wiesław Woda, Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Wojciech Płaza i przedstawiciel Małopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Grażyna Krok, Dyrektor Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tarnowie Marek Wieczorek, Starosta Tarnowski Mieczysław Kras, Wicestarosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, Sekretarz Powiatu Kazimierz Wójcik, Skarbnik Powiatu Krzysztof Michalak, Wójtowie Gmin: Krystyna Świętek Wójt Gminy Gręboszów, Kazimierz Olearczyk Wójt Gminy Bolesław, Krzysztof Korzec Wójt Gminy Mędrzechów, Przewodniczący Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej Robert Kądzielawa, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Bryk, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Marian Szajor, Dyrektor Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej Krzysztof Adamiec. Jak już wiadomo Marszałkowie Województwa Świętokrzyskiego i Małopolskiego popierają budowę przeprawy mostowej na Wiśle w Borusowej. Wymienili się już korespondencją dotyczącą realizacji tego projektu. Obecnie przygotowywany jest projekt porozumienia na wykonanie studium wykonalności projektu. W budowę przeprawy mostowej włączą się także samorządy gminne i powiatowe. Stosowne porozumienie prawdopodobnie zostanie podpisane w I połowie września br. na rzece Wiśle, która jest granicą województw. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas zadeklarował także, że Województwo Świętokrzyskie chce podjąć się roli lidera tego projektu, gdyż ma doświadczenie w realizacji tego typu przedsięwzięć. Wojciech Kozak Członek Zarządu Województwa Małopolskiego podziękował władzom Województwa Świętokrzyskiego za zaangażowanie w realizację projektu, a także wyraził duże podziękowania dla Starosty Dąbrowskiego Wiesława Krajewskiego za aktywność i skuteczną mobilizację osób zaangażowanych w projekt. Członek Zarządu Województwa zadeklarował, że Województwo Małopolskie będzie współfinansować tę inwestycję, która na stałe wpisze się w infrastrukturę drogową wschodniej części Województwa Małopolskiego, tym bardziej, że jest możliwość jej finansowania z funduszy unijnych. Budowa mostu w Borusowej usprawni i udrożni istniejący szlak komunikacyjny od Kielc poprzez Tarnów, Gorlice do przejścia granicznego w Koniecznej na południe Europy. Będzie to najkrótsze połączenie z północy na południe Polski. Warto również podkreślić, że pomiędzy mostem w Szczucinie, a mostem w Górce istnieje odległość 40 kilometrów od siebie. Most w Borusowej ułatwi komunikację i rozładuje coraz większe natężenie ruchu. Nowe połączenie komunikacyjne połączyłoby powiat dąbrowski i region północno - wschodni Małopolski z województwem świętokrzyskim oraz ułatwiłoby transport pomiędzy województwem podkarpackim. Na zakończenie spotkania Starosta Dąbrowski Wiesław Krajewski podziękował Staroście Buskiemu, Tarnowskiemu oraz parlamentarzystom z regionu tarnowskiego i świętokrzyskiego, którzy wspierają projekt.