Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Bezpłatne porady specjalistów finansowane przez Powiat Dąbrowski w Punkcie Interwencji Kryzysowej

Bezpłatne porady specjalistów finansowane przez Powiat Dąbrowski w Punkcie Interwencji Kryzysowej

Bezpłatne porady specjalistów finansowane przez Powiat Dąbrowski w Punkcie Interwencji Kryzysowej

Utworzony zgodnie z uchwałą Ząrzadu Powiatu, Punkt Interwencji Kryzysowej w Dąbrowie Tarnowskiej, kompleksowo zabezpiecza pomoc specjalistów dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacji kryzysowej, w tym ofiar przemocy zarówno fizycznej jak i psychicznej. Punkt mieści się w budynku Zespołu Jednostek Wspierających Rodzinę przy ul.Piłsudskiego 54
Zadaniem Punktu Interwencji Kryzysowej jest udzielanie bezpłatnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej i prawnej oraz z zakresu pomocy społecznej, wszystkim osobom, które znalazły się w trudnym położeniu rodzinnym.

To specjalistyczne poradnictwo adresowane jest w głównej mierze do osób i rodzin, które czasami przeżywają trudniejsze okresy w życiu ( również pod względem materialnym ) a odbija się to nierzadko na życiu rodzinnym.
Niekiedy te trudności przejawiają się okazywaniem agresji fizycznej i słownej wobec najbliższych, co pogłębia dysfunkcje tych osób lub rodzin.
Dlatego w celu przywrócenia osobom, możliwości samodzielnego zmagania się z trudną sytuacją życiową i niedopuszczenia do interwencji przez organy władzy państwowej - Punkt Interwencji Kryzysowej zapewnia pomoc w postaci specjalistycznych porad w następujących dniach i godzinach:

Porady psychologiczne:

wtorek 8:00 – 11:00
piątek 11:00 – 14:00

Porady pracownika socjalnego- środa 16:00 - 18:00

Porady prawnika - czwartek 16:00 - 18:00

Kontakt telefoniczny w Punkcie Interwencji Kryzysowej jest dostępny tylko w godzinach udzielania porad.
Tel. (14) 655 - 93 – 18

Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania Punktu Interwencji Kryzysowej można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – PCPR mieszczącym się w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. B.Joselewicza 5 pokoje nr 1, 1a, 4 - lub tel. (14) 642 - 44 - 15

Utworzony zgodnie z uchwałą Ząrzadu Powiatu, Punkt Interwencji Kryzysowej w Dąbrowie Tarnowskiej, kompleksowo zabezpiecza pomoc specjalistów dla osób i rodzin znajdujących się w sytuacji kryzysowej, w tym ofiar przemocy zarówno fizycznej jak i psychicznej. Punkt mieści się w budynku Zespołu Jednostek Wspierających Rodzinę przy ul.Piłsudskiego 54Zadaniem Punktu Interwencji Kryzysowej jest udzielanie bezpłatnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej i prawnej oraz z zakresu pomocy społecznej, wszystkim osobom, które znalazły się w trudnym położeniu rodzinnym. To specjalistyczne poradnictwo adresowane jest w głównej mierze do osób i rodzin, które czasami przeżywają trudniejsze okresy w życiu ( również pod względem materialnym ) a odbija się to nierzadko na życiu rodzinnym.Niekiedy te trudności przejawiają się okazywaniem agresji fizycznej i słownej wobec najbliższych, co pogłębia dysfunkcje tych osób lub rodzin.Dlatego w celu przywrócenia osobom, możliwości samodzielnego zmagania się z trudną sytuacją życiową i niedopuszczenia do interwencji przez organy władzy państwowej - Punkt Interwencji Kryzysowej zapewnia pomoc w postaci specjalistycznych porad w następujących dniach i godzinach: Porady psychologiczne: wtorek 8:00 – 11:00piątek 11:00 – 14:00 Porady pracownika socjalnego- środa 16:00 - 18:00 Porady prawnika - czwartek 16:00 - 18:00 Kontakt telefoniczny w Punkcie Interwencji Kryzysowej jest dostępny tylko w godzinach udzielania porad.Tel. (14) 655 - 93 – 18 Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania Punktu Interwencji Kryzysowej można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – PCPR mieszczącym się w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. B.Joselewicza 5 pokoje nr 1, 1a, 4 - lub tel. (14) 642 - 44 - 15