Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Bezpłatne szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bezpłatne szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bezpłatne szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego

Ośrodek szkoleniowy EFS w Tarnowie Centrum Rozwoju Lokalnego - Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza na bezpłatne szkolenie w ramach trzydniowego Modułu I "Europejski Fundusz Społeczny, w tym Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL jako instrumenty finansowe UE w zakresie polityk: zatrudnienia, społecznej i rynku pracy. Technika projektowania w oparciu o metody stosowane i zalecane przez KE". 
Terminy i tematy szkolenia w ramach I Modułu: 
1 dzień (12 grudnia 2005) – „Działania i beneficjenci EFS. Przykłady, dokumenty, procedury” 
2 dzień (13 grudnia 2005) – „Lokalne Porozumienia na Rzecz Zatrudnienia”. 
3 dzień (20 grudnia 2005) - „Technika projektowania zgodnie z Podręcznikiem Zarządzania Cyklem Projektu KE” 
Miejsce szkolenia: 
Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej ul. B. Joselewicza 5 
W Tarnowie zainaugurowało działalność Centrum Rozwoju Lokalnego - Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego (CRL-ROSzEFS). Powstanie Ośrodka było możliwe dzięki finansowemu wsparciu z programu Phare 2003 Promocja zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich, komponent „Rozwój lokalnego partnerstwa na rzecz rynku pracy oraz wsparcie projektów finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny”. Partnerski projekt realizowany jest przez Fundację im. Hetmana Jana Tarnowskiego, Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości, a także Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych i Regionalnych eMagra w Tarnowie. Do głównych zadań Ośrodka, który zlokalizowany jest w siedzibie Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego, należy: promowanie programów Europejskiego Funduszu Społecznego i dobrych praktyk; informowanie i przeprowadzanie szkoleń i seminariów dla potencjalnych projektodawców w zakresie EFS; ogólne doradztwo dla projektodawców; pomoc przy tworzeniu lokalnych inicjatyw z obszaru EFS (partnerstw lokalnych) i współpracy partnerów społecznych przy ich realizacji oraz pomoc w kreowaniu pomysłów na dobre projekty. Odbiorcami bezpłatnych usług CRL-ROSzEFS są potencjalni projektodawcy Europejskiego Funduszu Społecznego, do których m.in. należą: instytucje rynku pracy, organizacje pozarządowe działające w obszarach wspieranych przez EFS, organizacje przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, szkoły - ich organy założycielskie, jednostki naukowe, ośrodki doradztwa rolniczego oraz ośrodki poradnictwa zawodowego i psychologicznego. W związku z lokalizacją CRL-ROSzEFS w Tarnowie - jego działania skierowane są do mieszkańców województwa małopolskiego, w tym w szczególności do osób i instytucji z terenu powiatów: tarnowskiego (grodzkiego i ziemskiego), brzeskiego, bocheńskiego, gorlickiego i dąbrowskiego. Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania Ośrodka, tematyki szkoleń w ramach pięciu modułów oraz zakresu doradztwa można znaleźć na stronach www.fundacjatarnowskiego.org.pl/oroszefs oraz w siedzibie Fundacji, Tarnów, ul Wielkie Schody 3, tel. (014) 627 28 71. 

Ośrodek szkoleniowy EFS w Tarnowie Centrum Rozwoju Lokalnego - Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza na bezpłatne szkolenie w ramach trzydniowego Modułu I "Europejski Fundusz Społeczny, w tym Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL jako instrumenty finansowe UE w zakresie polityk: zatrudnienia, społecznej i rynku pracy. Technika projektowania w oparciu o metody stosowane i zalecane przez KE".  Terminy i tematy szkolenia w ramach I Modułu:  1 dzień (12 grudnia 2005) – „Działania i beneficjenci EFS. Przykłady, dokumenty, procedury”  2 dzień (13 grudnia 2005) – „Lokalne Porozumienia na Rzecz Zatrudnienia”.  3 dzień (20 grudnia 2005) - „Technika projektowania zgodnie z Podręcznikiem Zarządzania Cyklem Projektu KE”  Miejsce szkolenia:  Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej ul. B. Joselewicza 5  W Tarnowie zainaugurowało działalność Centrum Rozwoju Lokalnego - Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego (CRL-ROSzEFS). Powstanie Ośrodka było możliwe dzięki finansowemu wsparciu z programu Phare 2003 Promocja zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich, komponent „Rozwój lokalnego partnerstwa na rzecz rynku pracy oraz wsparcie projektów finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny”. Partnerski projekt realizowany jest przez Fundację im. Hetmana Jana Tarnowskiego, Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości, a także Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych i Regionalnych eMagra w Tarnowie. Do głównych zadań Ośrodka, który zlokalizowany jest w siedzibie Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego, należy: promowanie programów Europejskiego Funduszu Społecznego i dobrych praktyk; informowanie i przeprowadzanie szkoleń i seminariów dla potencjalnych projektodawców w zakresie EFS; ogólne doradztwo dla projektodawców; pomoc przy tworzeniu lokalnych inicjatyw z obszaru EFS (partnerstw lokalnych) i współpracy partnerów społecznych przy ich realizacji oraz pomoc w kreowaniu pomysłów na dobre projekty. Odbiorcami bezpłatnych usług CRL-ROSzEFS są potencjalni projektodawcy Europejskiego Funduszu Społecznego, do których m.in. należą: instytucje rynku pracy, organizacje pozarządowe działające w obszarach wspieranych przez EFS, organizacje przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, szkoły - ich organy założycielskie, jednostki naukowe, ośrodki doradztwa rolniczego oraz ośrodki poradnictwa zawodowego i psychologicznego. W związku z lokalizacją CRL-ROSzEFS w Tarnowie - jego działania skierowane są do mieszkańców województwa małopolskiego, w tym w szczególności do osób i instytucji z terenu powiatów: tarnowskiego (grodzkiego i ziemskiego), brzeskiego, bocheńskiego, gorlickiego i dąbrowskiego. Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania Ośrodka, tematyki szkoleń w ramach pięciu modułów oraz zakresu doradztwa można znaleźć na stronach www.fundacjatarnowskiego.org.pl/oroszefs oraz w siedzibie Fundacji, Tarnów, ul Wielkie Schody 3, tel. (014) 627 28 71.