Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości i Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., zapraszają na bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców, na temat możliwości uzyskania wsparcia na rozwój działalności gospodarczej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Spotkanie odbędzie się 11 marca 2010 roku (czwartek) w godzinach od 10:00 do 15:00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. B. Joselewicza 5

Szkolenie dotyczyć będzie możliwości aplikowania o dotacje unijne na realizację inwestycji w przedsiębiorstwach. Podczas spotkania eksperci szczegółowo opowiedzą o rodzajach projektów współfinansowanych, kosztach kwalifikowanych, wysokości wsparcia oraz wymaganej dokumentacji konkursowej, (wniosek o dofinansowanie + załączniki).

Spotkanie poprowadzą:
- konsultanci Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w zakresie dotacji w ramach II Osi Priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Działanie 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjność przedsiębiorstw"
Schemat A "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP"
Działanie 2.2 "Wsparcie komercjalizacji badań naukowych"
Schemat B "Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R"
- konsultanci Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 1.4-4.1 "Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac"
Działanie 4.2 "Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego"
Działanie 4.4 "Nowe inwestycje o wysokim potencjalne innowacyjnym"
Działanie 6.1 "Paszport do eksportu"
Działanie 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej"
Działanie 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B".

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Zainteresowanych uczestnictwem w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie http://www.mcp.malopolska.pl/
W odpowiedzi otrzymają Państwo informację z potwierdzeniem zapisu na szkolenie.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości pod numerami telefonu: (12) 37- 69 -193, (12) 37- 69 -110

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Opracowanie: MARR S.A

Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości i Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., zapraszają na bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców, na temat możliwości uzyskania wsparcia na rozwój działalności gospodarczej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.Spotkanie odbędzie się 11 marca 2010 roku (czwartek) w godzinach od 10:00 do 15:00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. B. Joselewicza 5 Szkolenie dotyczyć będzie możliwości aplikowania o dotacje unijne na realizację inwestycji w przedsiębiorstwach. Podczas spotkania eksperci szczegółowo opowiedzą o rodzajach projektów współfinansowanych, kosztach kwalifikowanych, wysokości wsparcia oraz wymaganej dokumentacji konkursowej, (wniosek o dofinansowanie + załączniki). Spotkanie poprowadzą:- konsultanci Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w zakresie dotacji w ramach II Osi Priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Działanie 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjność przedsiębiorstw"Schemat A "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP"Działanie 2.2 "Wsparcie komercjalizacji badań naukowych"Schemat B "Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R"- konsultanci Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4-4.1 "Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac"Działanie 4.2 "Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego"Działanie 4.4 "Nowe inwestycje o wysokim potencjalne innowacyjnym"Działanie 6.1 "Paszport do eksportu"Działanie 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej"Działanie 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B". Udział w szkoleniu jest bezpłatny.Zainteresowanych uczestnictwem w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie http://www.mcp.malopolska.pl/W odpowiedzi otrzymają Państwo informację z potwierdzeniem zapisu na szkolenie.Decyduje kolejność zgłoszeń.Dodatkowe informacje można uzyskać w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości pod numerami telefonu: (12) 37- 69 -193, (12) 37- 69 -110 SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! Opracowanie: MARR S.A
tel. 14 642 24 31
kontakt
Projekt i wykonanie: i-t.pl
Dostępność cyfrowa
i zgodność ze standardem WCAG