Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Bezpieczne wakacje - numery alarmowe

Bezpieczne wakacje - numery alarmowe

Bezpieczne wakacje - numery alarmowe

W każdej sytuacji zagrażającej zdrowiu, życiu lub mieniu możesz skorzystać z numeru alarmowego 112, dostępnego z telefonów stacjonarnych i komórkowych, bądź z odrębnych numerów alarmowych przypisanych do konkretnych służb powołanych do niesienia pomocy.

EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY 112

Europejski Numer Alarmowy 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Numer ten służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. Można z niego korzystać zarówno z telefonów komórkowych jak i stacjonarnych, a usługa ta jest bezpłatna.

Założeniem tego numeru jest odbiór połączenia przez operatora Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR). To on decyduje jakie służby: Policję, Państwową Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe rozdysponować do danego zdarzenia.

Ze względu na specyfikę niektórych zgłoszeń oraz przyzwyczajenie i komfort obywateli zachowane zostały numery 997, 998 oraz 999.

Kiedy dzwonić na 112?

Europejski Numer Alarmowy 112 służy do zgłaszania sytuacji związanych z bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub mienia, do których zaliczyć można m.in.: pożary, wypadki drogowe, przypadki użycia przemocy, poważne uszkodzenie ciała, kradzieże, włamania, inne nagłe sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu.

Pamiętaj!!!

Dzwoniąc na Europejski Numer Alarmowy 112 bez potrzeby, blokujesz linię alarmową osobie, która właśnie w tej chwili może potrzebować natychmiastowej pomocy, a nie może połączyć się z operatorem w Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Niezbędne informacje do zgłoszenia zdarzenia, czyli co należy zrobić po wybraniu numeru 112?

 1. Jeżeli to możliwe – połączenie z operatorem numeru alarmowego 112 powinno być wykonane przez osobę znajdującą się bezpośrednio w miejscu wystąpienia zdarzenia i powinno zapewniać możliwość spokojnego przeprowadzenia rozmowy.
 2. Należy czekać na zgłoszenie się operatora i nie rozłączać sie do czasu, gdy połączenie nie zostanie podjęte (połączenie jest bezpłatne, więc dzwoniący nie ponosi żadnych kosztów).
 3. Należy podać swoje imię i nazwisko oraz krótko opisać zdarzenie lub sytuację, której było się świadkiem – na bazie tych informacji operator zdecyduje jakie służby rozdysponować do zdarzenia.
 4. Należy koniecznie podać miejsce przebywania lub adres, pod którym miało miejsce zdarzenie.
 5. Należy odpowiadać na zadawane przez operatora pytania.
 6. Należy wykonywać polecenia / instrukcje przekazywane przez operatora.
 7. Nie wolno się rozłączyć do czasu wyraźnego polecenia operatora.
 8. Jeśli sytuacja nagle się zmieni (pogorszy), należy niezwłocznie poinformować o tym operatora numeru 112.
 9. Nie wolno blokować numeru telefonu z którego wykonano zgłoszenie, na wypadek gdyby operator próbował skontaktować się ponownie ze zgłaszającym.

NUMER ALARMOWY 999: POGOTOWIE RATUNKOWE

 1. Aby wezwać pomoc medyczną w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego bezpłatny nr 999 lub 112.
 2. Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne.
 3. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/ przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254-08-02.

Jak wezwać pogotowie?

Pogotowie ratunkowe wezwij wówczas, gdy sądzisz, że stan poszkodowanej jest poważny, a brak wiedzy medycznej uniemożliwia Ci właściwą ocenę stanu.

Pamiętaj, że w sytuacji zagrożenia życia liczy się każda minuta.

Wizyta pogotowia jednak nie zastąpi wizyty w poradni lekarskiej, zastanów się więc nim wezwiesz pogotowie, byś nie pozbawił pomocy kogoś, kto w danej chwili jest rzeczywiście w potrzebie.

Zgłoszenie odbierze dyspozytor medyczny, który oceni nagłość wezwania oraz podejmie decyzję o jego realizacji.

Dyspozytor zada zgłaszającemu kilka pytań. Postaraj się opanować emocje!

Dyspozytor pogotowia poprosi o podanie następujących informacji:

1. Co się stało? (rodzaj wypadku lub zachorowania)

2. Jaki jest stan osoby wymagającej pomocy?

3. Miejsce wypadku lub zachorowania?

4. Ewentualne dane osobowe osoby potrzebującej pomocy

5. Kim jest osoba wzywająca zespół ratunkowy?

Dyspozytor poinformuje Cię jak należy postępować z poszkodowanym do czasu dotarcia na miejsce zdarzenia karetki. Jeśli uzna za stosowne, odbierający zgłoszenie poinformuje pozostałe służby (Policja, Straż Pożarna) o  konieczności uczestniczenia w akcji ratunkowej.

Sytuacje uznawane za bezpośrednie zagrożenie życia lub stany nagłe:

 • Utrata przytomności  
 • Zaburzenia świadomości
 • Drgawki
 • Nagły, ostry ból w klatce piersiowej
 • Zaburzenia rytmu serca  
 • Nasilona duszność
 • Nagły ostry ból brzucha
 • Uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszką krwi
 • Masywny krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego
 • Masywny krwotok z dróg rodnych
 • Gwałtownie postępujący poród
 • Ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta
 • Zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami
 • Rozległe oparzenia
 • Udar cieplny
 • Wyziębienie organizmu
 • Porażenie prądem
 • Podtopienie lub utoniecie
 • Agresja spowodowana chorobą psychiczną
 • Próba samobójcza
 • Upadek z dużej wysokości
 • Rozległa rana, będąca efektem urazu
 • Urazy kończyny dolnej, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się

W pozostałych przypadkach należy zgłosić się do lekarza rodzinnego (w dni powszednie od godz. 8 do 18). Jeśli nowe zachorowanie lub zaostrzenie dolegliwości w przebiegu schorzeń przewlekłych wystąpią w dni powszednie po godz.18 (w nocy) lub w dni wolne od pracy, można skorzystać ze świadczeń medycznej opieki nocnej i świątecznej. W tym celu należy udać się lub zadzwonić do dyżurnego ambulatorium.  W ramach opieki nocnej i świątecznej udzielane są lekarskie porady ambulatoryjne, a w sytuacjach tego wymagających także wizyty domowe.

NUMER ALARMOWY 998: PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA

Do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej należy m.in. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń; wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze.

Co robić jeśli zauważysz pożar?

 1. Nie wpadaj w panikę, koniecznie zachowaj spokój.
 2. Zaalarmuj wszystkie znajdujące się w budynku osoby, pamiętając o wyższych kondygnacjach. Jeśli to możliwe – włącz alarm.
 3. Zadzwoń po Straż Pożarną pod numer 998 lub 112 (zostaniesz zobligowany do podania informacji co się pali, gdzie się pali, na którym piętrze, czy zagrożone jest życie ludzkie, dokładny adres zdarzenia oraz inne wskazówki, które mogą ułatwić dojazd samochodów straży pożarnej jak najbliżej miejsca zdarzenia i numer telefonu, z którego dzwonisz. Rozłącz się dopiero po przyjęciu zgłoszenia).
 4. Jeśli pożar jest niewielki - spróbuj go ugasić środkami podręcznymi (woda, gaśnica, piach).
 5. Schyl się i poruszaj się blisko ścian, gdyż dym i gazy trujące znajdują się pod sufitem, zabezpiecz własne drogi oddechowe (nos, usta) mokrą chusteczką.
 6. Natychmiast opuść budynek.
 7. Jeśli dotarcie do drzwi wyjściowych jest niemożliwe wejdź do pomieszczenia, gdzie ogień jeszcze nie dotarł. Otwórz okno, a w razie konieczności zbij szybę okienną.
 8. Jeśli jesteś obserwatorem, nie wchodź na teren zajętego przez ogień budynku.
 9. Bezwzględnie wykonuj polecenia strażaków.

 NUMER ALARMOWY 997: POLICJA 

Do podstawowych zadań Policji należy m.in.:

• ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra,

• ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego (zarówno we wszelkich miejscach publicznych, w transporcie i komunikacji publicznej, a także w ruchu drogowym, jak  i na wodach),

• działanie prewencyjne, tj. inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń,

• wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców,

• kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych.

Dodatkowo, warto wpisać sobie w telefonie dwa numery, które są pomocne nad wodą i w górach:

NUMER ALARMOWY 601 100 100 lub 985: WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

NUMER ALARMOWY 601 100 300 lub 985: GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

Więcej informacji na temat zasad, które pomogą uniknąć nieprzyjemnych przygód w podróży, podczas wypoczynku w górach czy nad wodą znajdą Państwo na stronie: http://bezpiecznewakacje.pl

 

Źródło: http://www.netheart.eu;  http://bezpiecznewakacje.pl

Opracowanie: Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej

Dagmara Jedynak 20.06.2013 r.

W każdej sytuacji zagrażającej zdrowiu, życiu lub mieniu możesz skorzystać z numeru alarmowego 112, dostępnego z telefonów stacjonarnych i komórkowych, bądź z odrębnych numerów alarmowych przypisanych do konkretnych służb powołanych do niesienia pomocy. EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY 112 Europejski Numer Alarmowy 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Numer ten służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. Można z niego korzystać zarówno z telefonów komórkowych jak i stacjonarnych, a usługa ta jest bezpłatna. Założeniem tego numeru jest odbiór połączenia przez operatora Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR). To on decyduje jakie służby: Policję, Państwową Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe rozdysponować do danego zdarzenia. Ze względu na specyfikę niektórych zgłoszeń oraz przyzwyczajenie i komfort obywateli zachowane zostały numery 997, 998 oraz 999. Kiedy dzwonić na 112? Europejski Numer Alarmowy 112 służy do zgłaszania sytuacji związanych z bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub mienia, do których zaliczyć można m.in.: pożary, wypadki drogowe, przypadki użycia przemocy, poważne uszkodzenie ciała, kradzieże, włamania, inne nagłe sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu. Pamiętaj!!! Dzwoniąc na Europejski Numer Alarmowy 112 bez potrzeby, blokujesz linię alarmową osobie, która właśnie w tej chwili może potrzebować natychmiastowej pomocy, a nie może połączyć się z operatorem w Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Niezbędne informacje do zgłoszenia zdarzenia, czyli co należy zrobić po wybraniu numeru 112? Jeżeli to możliwe – połączenie z operatorem numeru alarmowego 112 powinno być wykonane przez osobę znajdującą się bezpośrednio w miejscu wystąpienia zdarzenia i powinno zapewniać możliwość spokojnego przeprowadzenia rozmowy. Należy czekać na zgłoszenie się operatora i nie rozłączać sie do czasu, gdy połączenie nie zostanie podjęte (połączenie jest bezpłatne, więc dzwoniący nie ponosi żadnych kosztów). Należy podać swoje imię i nazwisko oraz krótko opisać zdarzenie lub sytuację, której było się świadkiem – na bazie tych informacji operator zdecyduje jakie służby rozdysponować do zdarzenia. Należy koniecznie podać miejsce przebywania lub adres, pod którym miało miejsce zdarzenie. Należy odpowiadać na zadawane przez operatora pytania. Należy wykonywać polecenia / instrukcje przekazywane przez operatora. Nie wolno się rozłączyć do czasu wyraźnego polecenia operatora. Jeśli sytuacja nagle się zmieni (pogorszy), należy niezwłocznie poinformować o tym operatora numeru 112. Nie wolno blokować numeru telefonu z którego wykonano zgłoszenie, na wypadek gdyby operator próbował skontaktować się ponownie ze zgłaszającym. NUMER ALARMOWY 999: POGOTOWIE RATUNKOWE Aby wezwać pomoc medyczną w stanach nagłego zagrożenia życia należy wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego bezpłatny nr 999 lub 112. Powyższe numery alarmowe (999 i 112) połączone są ze służbami ratowniczymi w tym województwie, z którego terenu wykonywane jest połączenie telefoniczne. Osoby kontaktujące się spoza terenów Małopolski, w sprawach pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia osoby mieszkającej/ przebywającej na terenie województwa małopolskiego, powinny wybrać z telefonu komórkowego lub stacjonarnego nr (12) 254-08-02. Jak wezwać pogotowie? Pogotowie ratunkowe wezwij wówczas, gdy sądzisz, że stan poszkodowanej jest poważny, a brak wiedzy medycznej uniemożliwia Ci właściwą ocenę stanu. Pamiętaj, że w sytuacji zagrożenia życia liczy się każda minuta. Wizyta pogotowia jednak nie zastąpi wizyty w poradni lekarskiej, zastanów się więc nim wezwiesz pogotowie, byś nie pozbawił pomocy kogoś, kto w danej chwili jest rzeczywiście w potrzebie. Zgłoszenie odbierze dyspozytor medyczny, który oceni nagłość wezwania oraz podejmie decyzję o jego realizacji. Dyspozytor zada zgłaszającemu kilka pytań. Postaraj się opanować emocje! Dyspozytor pogotowia poprosi o podanie następujących informacji: 1. Co się stało? (rodzaj wypadku lub zachorowania) 2. Jaki jest stan osoby wymagającej pomocy? 3. Miejsce wypadku lub zachorowania? 4. Ewentualne dane osobowe osoby potrzebującej pomocy 5. Kim jest osoba wzywająca zespół ratunkowy? Dyspozytor poinformuje Cię jak należy postępować z poszkodowanym do czasu dotarcia na miejsce zdarzenia karetki. Jeśli uzna za stosowne, odbierający zgłoszenie poinformuje pozostałe służby (Policja, Straż Pożarna) o  konieczności uczestniczenia w akcji ratunkowej. Sytuacje uznawane za bezpośrednie zagrożenie życia lub stany nagłe: Utrata przytomności   Zaburzenia świadomości Drgawki Nagły, ostry ból w klatce piersiowej Zaburzenia rytmu serca   Nasilona duszność Nagły ostry ból brzucha Uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszką krwi Masywny krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego Masywny krwotok z dróg rodnych Gwałtownie postępujący poród Ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta Zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami Rozległe oparzenia Udar cieplny Wyziębienie organizmu Porażenie prądem Podtopienie lub utoniecie Agresja spowodowana chorobą psychiczną Próba samobójcza Upadek z dużej wysokości Rozległa rana, będąca efektem urazu Urazy kończyny dolnej, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się W pozostałych przypadkach należy zgłosić się do lekarza rodzinnego (w dni powszednie od godz. 8 do 18). Jeśli nowe zachorowanie lub zaostrzenie dolegliwości w przebiegu schorzeń przewlekłych wystąpią w dni powszednie po godz.18 (w nocy) lub w dni wolne od pracy, można skorzystać ze świadczeń medycznej opieki nocnej i świątecznej. W tym celu należy udać się lub zadzwonić do dyżurnego ambulatorium.  W ramach opieki nocnej i świątecznej udzielane są lekarskie porady ambulatoryjne, a w sytuacjach tego wymagających także wizyty domowe. NUMER ALARMOWY 998: PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA Do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej należy m.in. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń; wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze. Co robić jeśli zauważysz pożar? Nie wpadaj w panikę, koniecznie zachowaj spokój. Zaalarmuj wszystkie znajdujące się w budynku osoby, pamiętając o wyższych kondygnacjach. Jeśli to możliwe – włącz alarm. Zadzwoń po Straż Pożarną pod numer 998 lub 112 (zostaniesz zobligowany do podania informacji co się pali, gdzie się pali, na którym piętrze, czy zagrożone jest życie ludzkie, dokładny adres zdarzenia oraz inne wskazówki, które mogą ułatwić dojazd samochodów straży pożarnej jak najbliżej miejsca zdarzenia i numer telefonu, z którego dzwonisz. Rozłącz się dopiero po przyjęciu zgłoszenia). Jeśli pożar jest niewielki - spróbuj go ugasić środkami podręcznymi (woda, gaśnica, piach). Schyl się i poruszaj się blisko ścian, gdyż dym i gazy trujące znajdują się pod sufitem, zabezpiecz własne drogi oddechowe (nos, usta) mokrą chusteczką. Natychmiast opuść budynek. Jeśli dotarcie do drzwi wyjściowych jest niemożliwe wejdź do pomieszczenia, gdzie ogień jeszcze nie dotarł. Otwórz okno, a w razie konieczności zbij szybę okienną. Jeśli jesteś obserwatorem, nie wchodź na teren zajętego przez ogień budynku. Bezwzględnie wykonuj polecenia strażaków.  NUMER ALARMOWY 997: POLICJA  Do podstawowych zadań Policji należy m.in.: • ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, • ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego (zarówno we wszelkich miejscach publicznych, w transporcie i komunikacji publicznej, a także w ruchu drogowym, jak  i na wodach), • działanie prewencyjne, tj. inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń, • wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, • kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych. Dodatkowo, warto wpisać sobie w telefonie dwa numery, które są pomocne nad wodą i w górach: NUMER ALARMOWY 601 100 100 lub 985: WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE NUMER ALARMOWY 601 100 300 lub 985: GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Więcej informacji na temat zasad, które pomogą uniknąć nieprzyjemnych przygód w podróży, podczas wypoczynku w górach czy nad wodą znajdą Państwo na stronie: http://bezpiecznewakacje.pl   Źródło: http://www.netheart.eu;  http://bezpiecznewakacje.pl Opracowanie: Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej Dagmara Jedynak 20.06.2013 r.
tel. 14 642 24 31
kontakt
Projekt i wykonanie: i-t.pl
Dostępność cyfrowa
i zgodność ze standardem WCAG