Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Bibliotekarze obchodzili swoje święto

Bibliotekarze obchodzili swoje święto

Bibliotekarze obchodzili swoje święto

8 maja br. w Gminnej Bibliotece w Oleśnie, samorządowcy, bibliotekarze, dyrektorzy szkół i instytucji kultury, sympatycy czytelnictwa oraz mieszkańcy powiatu dąbrowskiego zgromadzili się, aby świętować Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Nie zabrakło podziękowań i słów uznania, za efektywną pracę na rzecz promocji książki i popularyzacji czytelnictwa.

W bibliotece zgromadzili się dyrektorzy i kierownicy bibliotek wraz z pracownikami, z terenu powiatu dąbrowskiego, m.in.: Ewa Drzazga Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Brniu, Małgorzata Morawiec Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie, Edyta Jurczyk Dyrektor Gminnej Biblioteki w Mędrzechowie, Monika Kiljan Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Gręboszowie, Dorota Margosiak Dyrektor Gminnej Biblioteki w Szczucinie, Alicja Błocho Kierownik Gminnej Biblioteki w Radgoszczy, Joanna Gwóźdź z biblioteki szkolnej w Radgoszczy oraz emerytowane bibliotekarki: Dorota Huczek i Czesława Dubajka.

Na uroczystość przybyli, m.in.: Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski, Barbara Pobiegło Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego, Krzysztof Bryk Radny Rady Powiatu Dąbrowskiego, Witold Morawiec Wójt Gminy Olesno, Krzysztof Korzec Wójt Gminy Mędrzechów, Kazimierz Olearczyk Wójt Gminy Bolesław, Wojciech Szczebak Przewodniczący Rady Gminy Olesno, Czesław Szarkowski Przewodniczący Rady Gminy Mędrzechów, Stanisław Krawiec Dyrektor Centrum Polonii- Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu, Barbara Wójcik Dyrektor Gimnazjum w Oleśnie, Janusz Plata Sekretarz Gminy Olesno, Mariola Smolorz Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Krystyna Guzik Prezes Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury.

Wszystkich zgromadzonych powitał zepół muzyczny "Prestiż" piosenką "Mały Książę', dla której inspiracją był ponadczasowy utwór literacki o tym samym tytule.

files/aktualnosci/2016/05_maj/11_Dzien_bibliotekarza/bibliot011.jpg

Obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek otworzyły Ewa Drzazga i Małgorzata Morawiec, które powitały licznie przybyłych gości.

Już po raz XIII obchodzimy w dniach od 8 – 15 maja Tydzień Bibliotek. Jego głównym celem jest zwiększenie zainteresowania książką szerokich kręgów społecznych oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza. Biblioteka to miejsce interesujących spotkań oraz imprez kulturalnych. Na naszych oczach biblioteki zmieniają swoje oblicze. Nowoczesność bibliotek, ich atrakcyjna oferta edukacyjno – kulturalna zapewniają dobry klimat do rodzenia się ciekawych pomysłów. Jednym słowem -"biblioteka inspiruje". Pod takim właśnie hasłem przebiegać będzie tegoroczny Tydzień Bibliotek. Daje ono możliwość zaprezentowania tych cech, które sprawiają, że biblioteka ze swoją ofertą jest nie tylko instytucją nieodzowną, ale także kreującą nowe inicjatywy i zachęcającą do podejmowania nowych wyzwań. – mówiła dyrektor Ewa Drzazga.

files/aktualnosci/2016/05_maj/11_Dzien_bibliotekarza/bibliot025.jpg

Podczas niedzielnego spotkania bibliotekarzy, Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski wręczył w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marcie Marchwickiej odznaczenie „Zasłużony dla Kultury Polskiej". Doceniając jej wielkie zaangażowanie w działalność na rzecz rozwoju kulturalnego naszej „Małej Ojczyzny", o odznaczenie wystąpiła z wnioskiem Powiatowa Biblioteka Publiczna z siedzibą w Brniu.

files/aktualnosci/2016/05_maj/11_Dzien_bibliotekarza/bibliot042.jpg

Starosta wręczając to prestiżowe odznaczenie w imieniu samorządu powiatu dąbrowskiego złożył bibliotekarce wyrazy uznania za tworzenie, popularyzację i ochronę kultury naszego regionu oraz upowszechnianie czytelnictwa.

files/aktualnosci/2016/05_maj/11_Dzien_bibliotekarza/bibliot049.jpg

Marta Marchwicka w ciągu 27 lat pracy w bibliotece dała się poznać jako wspaniały organizator życia kulturalnego na terenie Miasta i Gminy Szczucin. Na przestrzeni tych lat organizowanych było w Szczucinie szereg imprez plenerowych w przygotowanie których aktywnie włączała się Marta ze wszystkimi koleżankami. A były to corocznie organizowane "Wianki nad Wisłą", dożynki gminne, a ostatnio dożynki powiatowe, narodowe czytanie na rynku w Szczucinie, czy plenerowe widowisko "Rydlowski duch na weselu w Delastowicach"'. Było to połączenie literatury, filmu i tradycji ludowej, które z powodzeniem spełniło rolę promującą ziemię szczucińską. W samej Bibliotece również dzieją się ciekawe rzeczy. – mówiła podczas laudacji dyrektor Ewa Drzazga.

files/aktualnosci/2016/05_maj/11_Dzien_bibliotekarza/bibliot017.jpg

Podczas uroczystości do bibliotekarzy zwrócił się Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski, który podkreślił, że biblioteki w naszym regionie to prężnie działające ośrodki życia kulturalnego i społecznego. Świadczą o tym licznie organizowane konferencje, konkursy, spotkania autorskie i wystawy pozwalające poznać twórczość literatów i lokalnych artystów. Wielkie znaczenie mają również akcje promujące czytelnictwo i szeroko pojętą kulturę czytania szczególnie wśród dzieci i młodzieży poprzez tworzenie bogatej oferty interesujących imprez w trakcie których młodzi czytelnicy poprzez zabawę, zajęcia plastyczne, prezentację strojów i dekoracji poznają utwory literackie i ich bohaterów.

files/aktualnosci/2016/05_maj/11_Dzien_bibliotekarza/bibliot072.jpg

To doniosła uroczystość przez wzgląd na jej wartość edukacyjną i propagatorską. Jest to wspaniała okazja do wyrażenia podziękowania za Waszą pracę, za propagowanie nawyku czytania i poznawania słowa drukowanego. Książka jest jednym z najpiękniejszych i najlepiej świadczących o istocie człowieczeństwa odkryć. Przekazuje wiedzę, pozwala na odkrywanie tajemnic przeszłości, a także daje oderwać się od trudów dnia codziennego. Wyrażając wdzięczność za szczególną misję upowszechniania czytelnictwa, pragnę w imieniu samorządu powiatu dąbrowskiego złożyć wszystkim bibliotekarzom życzenia pasji w wykonywanej pracy, radości z obcowania z wielką literaturą, a także stale rosnącej rzeszy czytelników oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. – mówił Starosta.

files/aktualnosci/2016/05_maj/11_Dzien_bibliotekarza/bibliot071.jpg

W tym dniu dyrektorzy, kierownicy i wszyscy pracownicy bibliotek z terenu powiatu dąbrowskiego zostali nagrodzeni za swoją pracę również przez Barbarę Pobiegło Przewodniczącą Rady Powiatu Dąbrowskiego, a zarazem Sekretarz Gminy Mędrzechów, Krzysztofa Korca Wójta Gminy Mędrzechów, Witolda Morawca Wójta Gminy Olesno, Kazimierza Olearczyka Wójta Gminy Bolesław oraz Janusza Platę Sekretarza Gminy Olesno - w imieniu Krzysztofa Kaczmarskiego Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej.

Słowa uznania i wdzięczności do pracowników Gminnej Biblioteki w Oleśnie skierowała Dyrektor Małgorzata Mrawiec, podkreślając, iż dobre funkcjonowanie instytucji to zasługa, rzetelna praca i zaangażowanie całego zespołu.

files/aktualnosci/2016/05_maj/11_Dzien_bibliotekarza/bibliot116.jpg

Życzenia złożyli także: Krystyna Guzik prezes dąbrowskiego UTW oraz Urszula i Jan Kaczmarscy, którzy w imieniu, pochodzącego z Podoborza, a mieszkającego w USA Jana Boryczki, przekazali na ręce dyrektor Małgorzaty Morawiec, wsparcie finansowe na rzecz Biblioteki Gminnej w Oleśnie.

Uroczystość zakończyła się nastrojowym koncertem zespołu „Prestiż".

files/aktualnosci/2016/05_maj/11_Dzien_bibliotekarza/bibliot125.jpg

Honorowy patronat nad uroczystymi obchodami Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w Oleśnie objął Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski.

MS

8 maja br. w Gminnej Bibliotece w Oleśnie, samorządowcy, bibliotekarze, dyrektorzy szkół i instytucji kultury, sympatycy czytelnictwa oraz mieszkańcy powiatu dąbrowskiego zgromadzili się, aby świętować Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Nie zabrakło podziękowań i słów uznania, za efektywną pracę na rzecz promocji książki i popularyzacji czytelnictwa. W bibliotece zgromadzili się dyrektorzy i kierownicy bibliotek wraz z pracownikami, z terenu powiatu dąbrowskiego, m.in.: Ewa Drzazga Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Brniu, Małgorzata Morawiec Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie, Edyta Jurczyk Dyrektor Gminnej Biblioteki w Mędrzechowie, Monika Kiljan Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Gręboszowie, Dorota Margosiak Dyrektor Gminnej Biblioteki w Szczucinie, Alicja Błocho Kierownik Gminnej Biblioteki w Radgoszczy, Joanna Gwóźdź z biblioteki szkolnej w Radgoszczy oraz emerytowane bibliotekarki: Dorota Huczek i Czesława Dubajka. Na uroczystość przybyli, m.in.: Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski, Barbara Pobiegło Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego, Krzysztof Bryk Radny Rady Powiatu Dąbrowskiego, Witold Morawiec Wójt Gminy Olesno, Krzysztof Korzec Wójt Gminy Mędrzechów, Kazimierz Olearczyk Wójt Gminy Bolesław, Wojciech Szczebak Przewodniczący Rady Gminy Olesno, Czesław Szarkowski Przewodniczący Rady Gminy Mędrzechów, Stanisław Krawiec Dyrektor Centrum Polonii- Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu, Barbara Wójcik Dyrektor Gimnazjum w Oleśnie, Janusz Plata Sekretarz Gminy Olesno, Mariola Smolorz Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Krystyna Guzik Prezes Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury. Wszystkich zgromadzonych powitał zepół muzyczny "Prestiż" piosenką "Mały Książę', dla której inspiracją był ponadczasowy utwór literacki o tym samym tytule. Obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek otworzyły Ewa Drzazga i Małgorzata Morawiec, które powitały licznie przybyłych gości. Już po raz XIII obchodzimy w dniach od 8 – 15 maja Tydzień Bibliotek. Jego głównym celem jest zwiększenie zainteresowania książką szerokich kręgów społecznych oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza. Biblioteka to miejsce interesujących spotkań oraz imprez kulturalnych. Na naszych oczach biblioteki zmieniają swoje oblicze. Nowoczesność bibliotek, ich atrakcyjna oferta edukacyjno – kulturalna zapewniają dobry klimat do rodzenia się ciekawych pomysłów. Jednym słowem -"biblioteka inspiruje". Pod takim właśnie hasłem przebiegać będzie tegoroczny Tydzień Bibliotek. Daje ono możliwość zaprezentowania tych cech, które sprawiają, że biblioteka ze swoją ofertą jest nie tylko instytucją nieodzowną, ale także kreującą nowe inicjatywy i zachęcającą do podejmowania nowych wyzwań. – mówiła dyrektor Ewa Drzazga. Podczas niedzielnego spotkania bibliotekarzy, Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski wręczył w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marcie Marchwickiej odznaczenie „Zasłużony dla Kultury Polskiej". Doceniając jej wielkie zaangażowanie w działalność na rzecz rozwoju kulturalnego naszej „Małej Ojczyzny", o odznaczenie wystąpiła z wnioskiem Powiatowa Biblioteka Publiczna z siedzibą w Brniu. Starosta wręczając to prestiżowe odznaczenie w imieniu samorządu powiatu dąbrowskiego złożył bibliotekarce wyrazy uznania za tworzenie, popularyzację i ochronę kultury naszego regionu oraz upowszechnianie czytelnictwa. Marta Marchwicka w ciągu 27 lat pracy w bibliotece dała się poznać jako wspaniały organizator życia kulturalnego na terenie Miasta i Gminy Szczucin. Na przestrzeni tych lat organizowanych było w Szczucinie szereg imprez plenerowych w przygotowanie których aktywnie włączała się Marta ze wszystkimi koleżankami. A były to corocznie organizowane "Wianki nad Wisłą", dożynki gminne, a ostatnio dożynki powiatowe, narodowe czytanie na rynku w Szczucinie, czy plenerowe widowisko "Rydlowski duch na weselu w Delastowicach"'. Było to połączenie literatury, filmu i tradycji ludowej, które z powodzeniem spełniło rolę promującą ziemię szczucińską. W samej Bibliotece również dzieją się ciekawe rzeczy. – mówiła podczas laudacji dyrektor Ewa Drzazga. Podczas uroczystości do bibliotekarzy zwrócił się Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski, który podkreślił, że biblioteki w naszym regionie to prężnie działające ośrodki życia kulturalnego i społecznego. Świadczą o tym licznie organizowane konferencje, konkursy, spotkania autorskie i wystawy pozwalające poznać twórczość literatów i lokalnych artystów. Wielkie znaczenie mają również akcje promujące czytelnictwo i szeroko pojętą kulturę czytania szczególnie wśród dzieci i młodzieży poprzez tworzenie bogatej oferty interesujących imprez w trakcie których młodzi czytelnicy poprzez zabawę, zajęcia plastyczne, prezentację strojów i dekoracji poznają utwory literackie i ich bohaterów. To doniosła uroczystość przez wzgląd na jej wartość edukacyjną i propagatorską. Jest to wspaniała okazja do wyrażenia podziękowania za Waszą pracę, za propagowanie nawyku czytania i poznawania słowa drukowanego. Książka jest jednym z najpiękniejszych i najlepiej świadczących o istocie człowieczeństwa odkryć. Przekazuje wiedzę, pozwala na odkrywanie tajemnic przeszłości, a także daje oderwać się od trudów dnia codziennego. Wyrażając wdzięczność za szczególną misję upowszechniania czytelnictwa, pragnę w imieniu samorządu powiatu dąbrowskiego złożyć wszystkim bibliotekarzom życzenia pasji w wykonywanej pracy, radości z obcowania z wielką literaturą, a także stale rosnącej rzeszy czytelników oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. – mówił Starosta. W tym dniu dyrektorzy, kierownicy i wszyscy pracownicy bibliotek z terenu powiatu dąbrowskiego zostali nagrodzeni za swoją pracę również przez Barbarę Pobiegło Przewodniczącą Rady Powiatu Dąbrowskiego, a zarazem Sekretarz Gminy Mędrzechów, Krzysztofa Korca Wójta Gminy Mędrzechów, Witolda Morawca Wójta Gminy Olesno, Kazimierza Olearczyka Wójta Gminy Bolesław oraz Janusza Platę Sekretarza Gminy Olesno - w imieniu Krzysztofa Kaczmarskiego Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej. Słowa uznania i wdzięczności do pracowników Gminnej Biblioteki w Oleśnie skierowała Dyrektor Małgorzata Mrawiec, podkreślając, iż dobre funkcjonowanie instytucji to zasługa, rzetelna praca i zaangażowanie całego zespołu. Życzenia złożyli także: Krystyna Guzik prezes dąbrowskiego UTW oraz Urszula i Jan Kaczmarscy, którzy w imieniu, pochodzącego z Podoborza, a mieszkającego w USA Jana Boryczki, przekazali na ręce dyrektor Małgorzaty Morawiec, wsparcie finansowe na rzecz Biblioteki Gminnej w Oleśnie. Uroczystość zakończyła się nastrojowym koncertem zespołu „Prestiż". Honorowy patronat nad uroczystymi obchodami Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w Oleśnie objął Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski. MS