Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. „Bitwa pod Grunwaldem”- 1410 - 2010

„Bitwa pod Grunwaldem”- 1410 - 2010

„Bitwa pod Grunwaldem”- 1410 - 2010

ziś obchodzimy 600–ną rocznice Bitwy pod Grunwaldem, największej z bitew w historii średniowiecznej Europy. Bitwa należy do najważniejszych wydarzeń w historii Polski. Dziś powszechnie uważa się bitwę pod Grunwaldem za największe zwycięstwo Polski, które umocniło więzi Polski i Litwy oraz przyczyniło się do wzrostu znaczenia naszego kraju w Europie.
Bitwa pod Grunwaldem stoczona została na polach pod Grunwaldem 15 lipca 1410, między siłami zakonu krzyżackiego a połączonymi siłami polskimi, litewsko-ruskimi i smoleńskimi oraz posiłkowymi oddziałami czeskimi, mołdawskimi i tatarskimi. Niestety zwycięstwa i pogromu sił krzyżackich nie wykorzystano do całkowitego zniszczenia Zakonu.

Przyczyną bitwy była odmowa Króla Polski Władysława Jagiełły na prośby wielkiego mistrza zakonu, Ulricha von Jungingena o zachowanie neutralności Polski w konflikcie Zakonu z Litwą popierającą Żmudź.

W konsekwencji wielki mistrz zmienił kierunek ataku i w pierwszych dniach sierpnia 1409 roku oddziały zakonne przekroczyły granice Polski, zajęły Ziemię Dobrzyńską i najechały Kujawy i Wielkopolskę.
Jagiełło szybko odzyskał Kujawy i odbił Bydgoszcz.
8 października 1409 roku pod zamkiem bydgoskim zawarto rozejm, który miał obowiązywać "do dnia św. Jana"– 24 czerwca 1410 roku.

Zapisy rozejmu bardzo korzystne z pozoru dla strony krzyżackiej, jednak dawały Jagielle czas na zorganizowanie wyprawy wojennej w roku następnym.

W Krakowie i Malborku rozpoczęto przygotowania do decydującego starcia. Obie strony położyły nacisk na działania dyplomatyczne. Krzyżacy już w grudniu 1409 roku zawarli sojusz z królem węgierskim i Zygmuntem Luksemburskim, który usiłował rozbić unię polsko-litewską. Po stronie Zakonu opowiedzieli się również książęta Pomorza Zachodniego. Pospieszyli też liczni rycerze z zachodniej Europy.

Państwa Unii zawarły pokój z Wielkim Księstwem Moskiewskim oraz przymierze z Mołdawią. Gotowość pomocy zaoferował pretendent do tronu tatarskiego, lennik Wielkiego Księcia Witolda, chan Złotej Ordy Dżalal ad-Din.

Szczegółowy polski plan wojenny kampanii 1410 roku zaplanowano prawdopodobnie w Brześciu Litewskim w grudniu 1409, podczas narady króla Jagiełły z Witoldem, z udziałem podkanclerzego koronnego Mikołaja Trąby.

Przebieg bitwy...

W przebiegu bitwy można wyróżnić pięć faz:

• na początku bitwy, lekka jazda litewska i tatarska uderzyły na artylerię i piechotę krzyżacką. Artyleria zakonu zdołała oddać dwie salwy i nie wzięła udziału w dalszej części bitwy.

• II faza bitwy rozpoczęła się atakiem jazdy krzyżackiej na prawe i lewe skrzydło armii polsko-litewskiej i zderzeniem się ciężkiej jazdy obu stron. Ta faza bitwy trwała około godziny.

• III faza bitwy powstała, kiedy jazda krzyżacka odepchnęła w zażartej walce wojska litewskie (40 chorągwi) pod wodzą wielkiego księcia Witolda w kierunku lasu i w efekcie nastąpiło załamanie się skrzydła litewskiego. W tej fazie bitwy Krzyżacy nieomal zdobyli wielką chorągiew. Faza ta trwała 2-3 godziny.

• w IV fazie nastąpił atak 16 chorągwi wielkiego mistrza i walka w centrum oraz na lewym skrzydle polskim. Atak polskiej jazdy rozerwał zasadniczy korpus sił krzyżackich oraz umożliwił przeprowadzenie decydującego ataku lekkiej jazdy ukrytej w zaroślach. Nastąpiło okrążenie i klęska wojsk krzyżackich. Faza ta trwała ok. 1-2 godziny.

• V fazą było zdobycie taborów i obozu krzyżackiego oraz pościg za uciekającymi wojskami krzyżackimi.

Bój trwał ponad sześć godzin i skończył się przed zachodem słońca. Przewagę na placu boju miały praktycznie cały czas wojska dowodzone przez króla Polski.

Wynik bitwy miał zasadniczy wpływ na stosunki polityczne w ówczesnej Europie. Nie tylko załamał potęgę zakonu, ale również wyniósł Dynastię Jagiellońską do rangi najważniejszych na kontynencie.
Sama bitwa nie wniosła żadnych istotnych nowinek taktycznych. Po bitwie natomiast nastąpił powolny upadek znaczenia zagranicznych wojsk zaciężnych. Rzeczą bez precedensu był natomiast wspaniałomyślny gest króla, który kazał podnaleźć zwłoki wielkiego mistrza Ulricha von Jungingen i co ważniejszych braci oraz odesłać je z honorami do Malborka.

Trofeami wojennymi było przede wszystkim 51 chorągwi krzyżackich. Część z nich została przyznana księciu Witoldowi, te które trafiły do wawelskiej katedry zostały w 1797 wywiezione przez Austriaków do Wiednia i ślad po nich zaginął. Kolejnym trofeum były dwa słynne nagie miecze ofiarowane Jagielle przez Krzyżaków.

Bitwa pod Grunwaldem stanowi nie tylko największe wydarzenie panowania Jagiellonów, ale należy do najważniejszych dat w historii Polski. Zwycięstwo grunwaldzkie załamując potęgę zakonu krzyżackiego zahamowało na kilka wieków ekspansję niemiecką na wschód oraz zacieśniło związek Polski i Litwy.

ziś obchodzimy 600–ną rocznice Bitwy pod Grunwaldem, największej z bitew w historii średniowiecznej Europy. Bitwa należy do najważniejszych wydarzeń w historii Polski. Dziś powszechnie uważa się bitwę pod Grunwaldem za największe zwycięstwo Polski, które umocniło więzi Polski i Litwy oraz przyczyniło się do wzrostu znaczenia naszego kraju w Europie.Bitwa pod Grunwaldem stoczona została na polach pod Grunwaldem 15 lipca 1410, między siłami zakonu krzyżackiego a połączonymi siłami polskimi, litewsko-ruskimi i smoleńskimi oraz posiłkowymi oddziałami czeskimi, mołdawskimi i tatarskimi. Niestety zwycięstwa i pogromu sił krzyżackich nie wykorzystano do całkowitego zniszczenia Zakonu. Przyczyną bitwy była odmowa Króla Polski Władysława Jagiełły na prośby wielkiego mistrza zakonu, Ulricha von Jungingena o zachowanie neutralności Polski w konflikcie Zakonu z Litwą popierającą Żmudź. W konsekwencji wielki mistrz zmienił kierunek ataku i w pierwszych dniach sierpnia 1409 roku oddziały zakonne przekroczyły granice Polski, zajęły Ziemię Dobrzyńską i najechały Kujawy i Wielkopolskę.Jagiełło szybko odzyskał Kujawy i odbił Bydgoszcz.8 października 1409 roku pod zamkiem bydgoskim zawarto rozejm, który miał obowiązywać "do dnia św. Jana"– 24 czerwca 1410 roku. Zapisy rozejmu bardzo korzystne z pozoru dla strony krzyżackiej, jednak dawały Jagielle czas na zorganizowanie wyprawy wojennej w roku następnym. W Krakowie i Malborku rozpoczęto przygotowania do decydującego starcia. Obie strony położyły nacisk na działania dyplomatyczne. Krzyżacy już w grudniu 1409 roku zawarli sojusz z królem węgierskim i Zygmuntem Luksemburskim, który usiłował rozbić unię polsko-litewską. Po stronie Zakonu opowiedzieli się również książęta Pomorza Zachodniego. Pospieszyli też liczni rycerze z zachodniej Europy. Państwa Unii zawarły pokój z Wielkim Księstwem Moskiewskim oraz przymierze z Mołdawią. Gotowość pomocy zaoferował pretendent do tronu tatarskiego, lennik Wielkiego Księcia Witolda, chan Złotej Ordy Dżalal ad-Din. Szczegółowy polski plan wojenny kampanii 1410 roku zaplanowano prawdopodobnie w Brześciu Litewskim w grudniu 1409, podczas narady króla Jagiełły z Witoldem, z udziałem podkanclerzego koronnego Mikołaja Trąby. Przebieg bitwy... W przebiegu bitwy można wyróżnić pięć faz: • na początku bitwy, lekka jazda litewska i tatarska uderzyły na artylerię i piechotę krzyżacką. Artyleria zakonu zdołała oddać dwie salwy i nie wzięła udziału w dalszej części bitwy. • II faza bitwy rozpoczęła się atakiem jazdy krzyżackiej na prawe i lewe skrzydło armii polsko-litewskiej i zderzeniem się ciężkiej jazdy obu stron. Ta faza bitwy trwała około godziny. • III faza bitwy powstała, kiedy jazda krzyżacka odepchnęła w zażartej walce wojska litewskie (40 chorągwi) pod wodzą wielkiego księcia Witolda w kierunku lasu i w efekcie nastąpiło załamanie się skrzydła litewskiego. W tej fazie bitwy Krzyżacy nieomal zdobyli wielką chorągiew. Faza ta trwała 2-3 godziny. • w IV fazie nastąpił atak 16 chorągwi wielkiego mistrza i walka w centrum oraz na lewym skrzydle polskim. Atak polskiej jazdy rozerwał zasadniczy korpus sił krzyżackich oraz umożliwił przeprowadzenie decydującego ataku lekkiej jazdy ukrytej w zaroślach. Nastąpiło okrążenie i klęska wojsk krzyżackich. Faza ta trwała ok. 1-2 godziny. • V fazą było zdobycie taborów i obozu krzyżackiego oraz pościg za uciekającymi wojskami krzyżackimi. Bój trwał ponad sześć godzin i skończył się przed zachodem słońca. Przewagę na placu boju miały praktycznie cały czas wojska dowodzone przez króla Polski. Wynik bitwy miał zasadniczy wpływ na stosunki polityczne w ówczesnej Europie. Nie tylko załamał potęgę zakonu, ale również wyniósł Dynastię Jagiellońską do rangi najważniejszych na kontynencie.Sama bitwa nie wniosła żadnych istotnych nowinek taktycznych. Po bitwie natomiast nastąpił powolny upadek znaczenia zagranicznych wojsk zaciężnych. Rzeczą bez precedensu był natomiast wspaniałomyślny gest króla, który kazał podnaleźć zwłoki wielkiego mistrza Ulricha von Jungingen i co ważniejszych braci oraz odesłać je z honorami do Malborka. Trofeami wojennymi było przede wszystkim 51 chorągwi krzyżackich. Część z nich została przyznana księciu Witoldowi, te które trafiły do wawelskiej katedry zostały w 1797 wywiezione przez Austriaków do Wiednia i ślad po nich zaginął. Kolejnym trofeum były dwa słynne nagie miecze ofiarowane Jagielle przez Krzyżaków. Bitwa pod Grunwaldem stanowi nie tylko największe wydarzenie panowania Jagiellonów, ale należy do najważniejszych dat w historii Polski. Zwycięstwo grunwaldzkie załamując potęgę zakonu krzyżackiego zahamowało na kilka wieków ekspansję niemiecką na wschód oraz zacieśniło związek Polski i Litwy.