Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego – zagłosuj na wybrane zadanie

Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego – zagłosuj na wybrane zadanie

Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego – zagłosuj na wybrane zadanie

Do 14 czerwca 2021 roku wszyscy mieszkańcy Małopolski, którzy ukończyli 16 lat, mogą oddać swój głos na wybrany projekt zgłoszony do 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Do rozdysponowania jest 12 milionów złotych. Wśród 234 zadań dopuszczonych do głosowania zdecydowaną większość stanowią inicjatywy sportowe - jest ich aż 104. Blisko 50 zadań związanych jest z kulturą, zaś 35 projektów ma charakter społeczno-zdrowotny. Małopolanie mogą również głosować na projekty edukacyjne (15 zadań) oraz inwestycyjne (14 projektów), propozycje z zakresu turystyki (8 zadań), ekologii (6 inicjatyw), a także na 2 zadania wspierające rozwój obszarów wiejskich.

Opisy zadań, na które można oddać głos dostępne są pod adresem:

https://bo.malopolska.pl/wydarzenia/wydarzenia-2021/bo-ma%C5%82opolska-poznaj-bli%C5%BCej-zadania-i-oddaj-g%C5%82os-na-jedno-z-nich

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone w terminie do 22 października 2021 r.

Kto może oddać swój głos w ramach 5. edycji Budżetu Obywatelskiego?

Każdy mieszkaniec Małopolski, który skończył 16 lat, może oddać tylko 1 głos na zadanie z subregionu, w którym mieszka.

  • SUBREGION TARNOWSKI – obejmuje miasto Tarnów oraz powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski,
  • SUBREGION SĄDECKI – obejmuje miasto Nowy Sącz oraz powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki,
  • SUBREGION PODHALAŃSKI – obejmuje powiaty: myślenicki, nowotarski, suski, tatrzański,
  • MAŁOPOLSKA ZACHODNIA – obejmuje powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki,
  • KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY – obejmuje powiaty: krakowski, miechowski, proszowicki, wielicki,
  • KRAKÓW

Uwaga: żeby zagłosować w BO Małopolska nie trzeba być zameldowanym w Małopolsce!

Jak można zagłosować?

Najprostszą i najszybszą opcją jest oddanie głosu przez Internet. 14 maja na stronie www.bo.malopolska.pl został uruchomiony specjalnie przygotowany panel do głosowania. Internetowa platforma do głosowania sprawdza na bieżąco, czy wprowadzane dane są poprawne. Jeśli coś nie będzie się zgadzać, osoba głosująca zostanie poproszona o skorygowanie właściwego pola formularza jeszcze przed wysłaniem głosu. Dzięki temu będzie mieć całkowitą pewność, że głos zostanie uznany za ważny.

Mieszkańcy Małopolski mają również możliwość uzupełnienia karty do głosowania i wrzucenia jej do jednej z urn postawionych w 19 punktach do głosowania. Karty do głosowania znajdują się przy urnach. Można również taką kartę przygotować i uzupełnić wcześniej – wystarczy wejść na stronę www.bo.malopolska.pl, pobrać wzór karty do głosowania obowiązujący w tym roku i zapoznać się z listą miejsc, gdzie można wrzucić do urny wypełnione karty do głosowania.

Głosy można oddać także korespondencyjnie, przesyłając wypełnioną kartę do głosowania na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego lub do jednej z jego agend zamiejscowych, z dopiskiem na kopercie: „BUDŻET OBYWATELSKI”. W tym wypadku trzeba jednak pamiętać, że o ważności głosu decyduje data jego wpływu do urzędu – a nie data stempla pocztowego. Jeśli głos dotrze po 14 czerwca 2021 roku, zostanie uznany za nieważny!

Do 14 czerwca 2021 roku wszyscy mieszkańcy Małopolski, którzy ukończyli 16 lat, mogą oddać swój głos na wybrany projekt zgłoszony do 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Do rozdysponowania jest 12 milionów złotych. Wśród 234 zadań dopuszczonych do głosowania zdecydowaną większość stanowią inicjatywy sportowe - jest ich aż 104. Blisko 50 zadań związanych jest z kulturą, zaś 35 projektów ma charakter społeczno-zdrowotny. Małopolanie mogą również głosować na projekty edukacyjne (15 zadań) oraz inwestycyjne (14 projektów), propozycje z zakresu turystyki (8 zadań), ekologii (6 inicjatyw), a także na 2 zadania wspierające rozwój obszarów wiejskich. Opisy zadań, na które można oddać głos dostępne są pod adresem: https://bo.malopolska.pl/wydarzenia/wydarzenia-2021/bo-ma%C5%82opolska-poznaj-bli%C5%BCej-zadania-i-oddaj-g%C5%82os-na-jedno-z-nich Wyniki głosowania zostaną ogłoszone w terminie do 22 października 2021 r. Kto może oddać swój głos w ramach 5. edycji Budżetu Obywatelskiego? Każdy mieszkaniec Małopolski, który skończył 16 lat, może oddać tylko 1 głos na zadanie z subregionu, w którym mieszka. SUBREGION TARNOWSKI – obejmuje miasto Tarnów oraz powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski, SUBREGION SĄDECKI – obejmuje miasto Nowy Sącz oraz powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki, SUBREGION PODHALAŃSKI – obejmuje powiaty: myślenicki, nowotarski, suski, tatrzański, MAŁOPOLSKA ZACHODNIA – obejmuje powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki, KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY – obejmuje powiaty: krakowski, miechowski, proszowicki, wielicki, KRAKÓW Uwaga: żeby zagłosować w BO Małopolska nie trzeba być zameldowanym w Małopolsce! Jak można zagłosować? Najprostszą i najszybszą opcją jest oddanie głosu przez Internet. 14 maja na stronie www.bo.malopolska.pl został uruchomiony specjalnie przygotowany panel do głosowania. Internetowa platforma do głosowania sprawdza na bieżąco, czy wprowadzane dane są poprawne. Jeśli coś nie będzie się zgadzać, osoba głosująca zostanie poproszona o skorygowanie właściwego pola formularza jeszcze przed wysłaniem głosu. Dzięki temu będzie mieć całkowitą pewność, że głos zostanie uznany za ważny. Mieszkańcy Małopolski mają również możliwość uzupełnienia karty do głosowania i wrzucenia jej do jednej z urn postawionych w 19 punktach do głosowania. Karty do głosowania znajdują się przy urnach. Można również taką kartę przygotować i uzupełnić wcześniej – wystarczy wejść na stronę www.bo.malopolska.pl, pobrać wzór karty do głosowania obowiązujący w tym roku i zapoznać się z listą miejsc, gdzie można wrzucić do urny wypełnione karty do głosowania. Głosy można oddać także korespondencyjnie, przesyłając wypełnioną kartę do głosowania na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego lub do jednej z jego agend zamiejscowych, z dopiskiem na kopercie: „BUDŻET OBYWATELSKI”. W tym wypadku trzeba jednak pamiętać, że o ważności głosu decyduje data jego wpływu do urzędu – a nie data stempla pocztowego. Jeśli głos dotrze po 14 czerwca 2021 roku, zostanie uznany za nieważny!