Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Budżet Powiatu Dąbrowskiego na 2010 rok

Budżet Powiatu Dąbrowskiego na 2010 rok

Budżet Powiatu Dąbrowskiego na 2010 rok

Radni powiatu dąbrowskiego przyjęli, przygotowany przez zarząd, projekt budżetu na rok 2010. Wydatki samorządu przekroczą 57 milionów złotych. Na inwestycje przeznaczono aż 25 milionów. Budżet został przyjęty bez głosu sprzeciwu. Plan dochodów i wydatków poparło 12 radnych, 4 wstrzymało się od głosu, 1 był nieobecny.
Tegoroczny budżet to kontynuacja planu rozwoju powiatu przyjętego na początku kadencji. Realizujemy go konsekwentnie, systematycznie zwiększając wydatki, przede wszystkim te związane z inwestycjami. W 2006 roku budżet zamknął się kwotą 32 milionów, w tym planujemy przekroczyć 57 milionów.
Gros wydatków majątkowych związanych jest z modernizacją dróg i rozwojem układu komunikacyjnego, a więc jednym z naszych priorytetów. Nie zapominamy równocześnie o kontynuowaniu rozwoju bazy oświatowej, ochronie dziedzictwa narodowego i działaniach prorozwojowych w innych dziedzinach, zabezpieczając równocześnie zadania z innych sfer, czego przykładem chociażby wydatki na opiekę społeczną i pomoc dla osób niepełnosprawnych.
Warto podkreślić, iż tak poważne wydatki inwestycyjne są możliwe dzięki skutecznym zabiegom o wsparcie naszych zamierzeń ze źródeł zewnętrznych, w tym z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i budżetu MSWiA – mówi starosta dąbrowski Wiesław Krajewski.

Tegoroczne dochody powiatu dąbrowskiego, według planów, przekroczą 50,7 mln złotych. Sięgający 6,5 mln deficyt zostanie pokryty kredytem.
W ogólnym bilansie wydatków najwięcej przeznaczono na działania związane z transportem – 22,8 mln złotych.
Na oświatę i wychowanie przeznaczono ponad 12,2 mln złotych (najwięcej na działanie liceów ogólnokształcących – ponad 5,2 mln i szkół zawodowych - ponad 6,8 mln). Do tego doliczyć należy zadania związane z edukacyjną opieką wychowawczą (ponad 2,1 mln zł). Ochrona zdrowia będzie kosztowała powiat ponad 3 mln złotych, niemal identyczną kwotę przeznaczono na bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową. Wydatki związane z pomocą społeczną przekroczą 2,8 mln (w tym m.in. placówki opiekuńczo-wychowawcze – 962 tys., domy pomocy społecznej – 918 tys. zł). Działanie powiatowego urzędu pracy będzie kosztowało ponad 1,5 mln zł, zaś na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego przewidziano ponad 2,1 mln złotych. Budżet przewiduje także dotacje dla Powiatowej Biblioteki Publicznej i Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu.

Wśród wydatków inwestycyjnych dominującą pozycję zajmują te związane z poprawą układu komunikacyjnego. Powiat zaplanował na ten cel aż 21,3 mln złotych. Lista przewidywanych inwestycji liczy kilkanaście pozycji. Największe zamierzenia to przebudowa drogi Dąbrowa Tarnowska – Żelichów i remont trasy Dąbrowa Tarnowska – Radgoszcz.
Inwestycje związane z poprawą bazy oświatowej pochłoną 1,3 miliona złotych. Główne zadania dotyczą Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu.

- To także kontynuacja przyjętych wcześniej planów. Zamierzaliśmy poprawić bazę wszystkich powiatowych szkół. I skutecznie realizujemy ten cel. Po inwestycjach w Szczucinie i w obu placówkach dąbrowskich, przyszły rok będzie stał pod znakiem prac w Brniu – wyjaśnia starosta Wiesław Krajewski.

Wydatki majątkowe związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego to ponad 1,8 mln złotych. Plany powiatu zakładają adaptację pomieszczeń w Zespole Dworsko-Parkowym w Brniu na potrzeby działalności Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji oraz renowację i konserwację tamtejszego zespołu dworsko-parkowego.

Radni powiatu dąbrowskiego przyjęli, przygotowany przez zarząd, projekt budżetu na rok 2010. Wydatki samorządu przekroczą 57 milionów złotych. Na inwestycje przeznaczono aż 25 milionów. Budżet został przyjęty bez głosu sprzeciwu. Plan dochodów i wydatków poparło 12 radnych, 4 wstrzymało się od głosu, 1 był nieobecny.Tegoroczny budżet to kontynuacja planu rozwoju powiatu przyjętego na początku kadencji. Realizujemy go konsekwentnie, systematycznie zwiększając wydatki, przede wszystkim te związane z inwestycjami. W 2006 roku budżet zamknął się kwotą 32 milionów, w tym planujemy przekroczyć 57 milionów.Gros wydatków majątkowych związanych jest z modernizacją dróg i rozwojem układu komunikacyjnego, a więc jednym z naszych priorytetów. Nie zapominamy równocześnie o kontynuowaniu rozwoju bazy oświatowej, ochronie dziedzictwa narodowego i działaniach prorozwojowych w innych dziedzinach, zabezpieczając równocześnie zadania z innych sfer, czego przykładem chociażby wydatki na opiekę społeczną i pomoc dla osób niepełnosprawnych.Warto podkreślić, iż tak poważne wydatki inwestycyjne są możliwe dzięki skutecznym zabiegom o wsparcie naszych zamierzeń ze źródeł zewnętrznych, w tym z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i budżetu MSWiA – mówi starosta dąbrowski Wiesław Krajewski. Tegoroczne dochody powiatu dąbrowskiego, według planów, przekroczą 50,7 mln złotych. Sięgający 6,5 mln deficyt zostanie pokryty kredytem.W ogólnym bilansie wydatków najwięcej przeznaczono na działania związane z transportem – 22,8 mln złotych.Na oświatę i wychowanie przeznaczono ponad 12,2 mln złotych (najwięcej na działanie liceów ogólnokształcących – ponad 5,2 mln i szkół zawodowych - ponad 6,8 mln). Do tego doliczyć należy zadania związane z edukacyjną opieką wychowawczą (ponad 2,1 mln zł). Ochrona zdrowia będzie kosztowała powiat ponad 3 mln złotych, niemal identyczną kwotę przeznaczono na bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową. Wydatki związane z pomocą społeczną przekroczą 2,8 mln (w tym m.in. placówki opiekuńczo-wychowawcze – 962 tys., domy pomocy społecznej – 918 tys. zł). Działanie powiatowego urzędu pracy będzie kosztowało ponad 1,5 mln zł, zaś na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego przewidziano ponad 2,1 mln złotych. Budżet przewiduje także dotacje dla Powiatowej Biblioteki Publicznej i Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu. Wśród wydatków inwestycyjnych dominującą pozycję zajmują te związane z poprawą układu komunikacyjnego. Powiat zaplanował na ten cel aż 21,3 mln złotych. Lista przewidywanych inwestycji liczy kilkanaście pozycji. Największe zamierzenia to przebudowa drogi Dąbrowa Tarnowska – Żelichów i remont trasy Dąbrowa Tarnowska – Radgoszcz.Inwestycje związane z poprawą bazy oświatowej pochłoną 1,3 miliona złotych. Główne zadania dotyczą Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu. - To także kontynuacja przyjętych wcześniej planów. Zamierzaliśmy poprawić bazę wszystkich powiatowych szkół. I skutecznie realizujemy ten cel. Po inwestycjach w Szczucinie i w obu placówkach dąbrowskich, przyszły rok będzie stał pod znakiem prac w Brniu – wyjaśnia starosta Wiesław Krajewski. Wydatki majątkowe związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego to ponad 1,8 mln złotych. Plany powiatu zakładają adaptację pomieszczeń w Zespole Dworsko-Parkowym w Brniu na potrzeby działalności Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji oraz renowację i konserwację tamtejszego zespołu dworsko-parkowego.