Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
 1. Budżet Powiatu Dąbrowskiego na 2012 rok uchwalony

Budżet Powiatu Dąbrowskiego na 2012 rok uchwalony

Budżet Powiatu Dąbrowskiego na 2012 rok uchwalony

W dniu 28 grudnia br., w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się XI posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego IV kadencji, podczas której uchwalony został budżet Powiatu Dąbrowskiego na 2012 rok.

Sesję otworzyła i powitała wszystkich przybyłych radnych i gości Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Barbara Pobiegło.

Wśród zaproszonych gości obecni byli: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek, Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej insp. Bogdan Tabiś, Komendant Powiatowy PSP w Dąbrowie Tarnowskiej st. bryg. Adam Rzemiński, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu oraz naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, przedstawiciele mediów.

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami złożył Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski.

Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu przystąpiła do procedury budżetowej odczytując zebranym projekt uchwały budżetowej, wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu.

Uchwalenie budżetu na rok 2012 poprzedziło:

 • odczytanie przez Wiceprzewodniczącego Rady Andrzeja Urbanika, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie – Zespół w Tarnowie, która również zaakceptowała przedstawiony jej projekt budżetu Powiatu Dąbrowskiego na 2012 r.
 • odczytanie przez Przewodniczących Komisji, opinii komisji, które pozytywnie ustosunkowały się do projektu uchwały budżetowej

W uchwale budżetowej ustalono dochody budżetu Powiatu Dąbrowskiego na 2012 rok w łącznej kwocie 42 357 829,00 zł
w tym dochody bieżące na kwotę 37 060 569,00 zł oraz dochody majątkowe na kwotę 5 297 260,00 zł

Ustalono również wydatki budżetu Powiatu Dąbrowskiego na 2012 rok w łącznej kwocie 41 537 685,00 zł, z tego wydatki bieżące na kwotę 35 700 242,00 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 5 837 443,00 zł

Za uchwałą budżetową głosowało 13 radnych, 3 radnych głosowało przeciw.

Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski podziękował radnym za przyjęcie i przegłosowanie uchwały budżetowej.

Na XI sesji Rady Powiatu Dąbrowskiego podjęto następujące uchwały:

 • uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2012-2021,
 • uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie wymiany stolarki okiennej w Kościele Parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • uchwałę w sprawie wyposażenia w majątek Centrum Polonii- Ośrodek Kultury, Turystki i Rekreacji w Brniu,
 •  uchwałę w sprawie zgody na zbycie aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • uchwałę w sprawie zgody na oddanie w najem pomieszczeń użytkowych znajdujących się na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, uchwałę w sprawie zgody na użyczenie samochodu sanitarnego,
 • uchwałę w sprawie zgody na oddanie w najem powierzchni ścian budynków ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • uchwałę w sprawie wysokości i zasad wypłacania diet przysługujących radnemu Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • uchwałę w zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań do realizacji w 2011r. dla Powiatu Dąbrowskiego, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

Podczas sesji przedstawiono również informację Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska Powiatu Dąbrowskiego w roku 2010.

Na zakończenie obrad, ostatniej w tym roku XI sesji Rady Powiatu Dąbrowskiego, Przewodnicząca Rady Barbara Pobiegło oraz Starosta Dąbrowski złożyli wszystkim zebranym najserdeczniejsze życzenia noworoczne.

W dniu 28 grudnia br., w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się XI posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego IV kadencji, podczas której uchwalony został budżet Powiatu Dąbrowskiego na 2012 rok. Sesję otworzyła i powitała wszystkich przybyłych radnych i gości Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Barbara Pobiegło. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek, Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej insp. Bogdan Tabiś, Komendant Powiatowy PSP w Dąbrowie Tarnowskiej st. bryg. Adam Rzemiński, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu oraz naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, przedstawiciele mediów. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami złożył Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski. Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu przystąpiła do procedury budżetowej odczytując zebranym projekt uchwały budżetowej, wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu. Uchwalenie budżetu na rok 2012 poprzedziło: odczytanie przez Wiceprzewodniczącego Rady Andrzeja Urbanika, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie – Zespół w Tarnowie, która również zaakceptowała przedstawiony jej projekt budżetu Powiatu Dąbrowskiego na 2012 r. odczytanie przez Przewodniczących Komisji, opinii komisji, które pozytywnie ustosunkowały się do projektu uchwały budżetowej W uchwale budżetowej ustalono dochody budżetu Powiatu Dąbrowskiego na 2012 rok w łącznej kwocie 42 357 829,00 złw tym dochody bieżące na kwotę 37 060 569,00 zł oraz dochody majątkowe na kwotę 5 297 260,00 zł Ustalono również wydatki budżetu Powiatu Dąbrowskiego na 2012 rok w łącznej kwocie 41 537 685,00 zł, z tego wydatki bieżące na kwotę 35 700 242,00 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 5 837 443,00 zł Za uchwałą budżetową głosowało 13 radnych, 3 radnych głosowało przeciw. Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski podziękował radnym za przyjęcie i przegłosowanie uchwały budżetowej. Na XI sesji Rady Powiatu Dąbrowskiego podjęto następujące uchwały: uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2012-2021, uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie wymiany stolarki okiennej w Kościele Parafialnym pw. Wszystkich Świętych w Dąbrowie Tarnowskiej, uchwałę w sprawie wyposażenia w majątek Centrum Polonii- Ośrodek Kultury, Turystki i Rekreacji w Brniu,  uchwałę w sprawie zgody na zbycie aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, uchwałę w sprawie zgody na oddanie w najem pomieszczeń użytkowych znajdujących się na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, uchwałę w sprawie zgody na użyczenie samochodu sanitarnego, uchwałę w sprawie zgody na oddanie w najem powierzchni ścian budynków ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej, uchwałę w sprawie wysokości i zasad wypłacania diet przysługujących radnemu Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, uchwałę w zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań do realizacji w 2011r. dla Powiatu Dąbrowskiego, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Podczas sesji przedstawiono również informację Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska Powiatu Dąbrowskiego w roku 2010. Na zakończenie obrad, ostatniej w tym roku XI sesji Rady Powiatu Dąbrowskiego, Przewodnicząca Rady Barbara Pobiegło oraz Starosta Dąbrowski złożyli wszystkim zebranym najserdeczniejsze życzenia noworoczne.