Fundusze Europejskie
Opcje dostępności Włącz powiększenie czcionki Włącz wysoki kontrast Włącz lektora
Wyszukiwarka Mapa strony
  1. Budżet Powiatu Dąbrowskiego na 2013 rok uchwalony

Budżet Powiatu Dąbrowskiego na 2013 rok uchwalony

Budżet Powiatu Dąbrowskiego na 2013 rok uchwalony

W dniu dzisiejszym, tj. 21 grudnia 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się XVIII posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego IV kadencji, podczas której uchwalony został budżet Powiatu Dąbrowskiego na 2013 rok.

Sesję otworzyła i powitała wszystkich przybyłych radnych i gości Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Barbara Pobiegło.
Wśród zaproszonych gości obecni byli dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz przedstawiciele mediów.
Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami złożył Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski.
Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu przystąpiła do procedury budżetowej odczytując zebranym projekt uchwały budżetowej, wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu.
Uchwalenie budżetu na rok 2013 poprzedziło:
• odczytanie przez Wiceprzewodniczącego Rady Andrzeja Urbanika, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie – Zespół w Tarnowie, która również zaakceptowała przedstawiony jej projekt budżetu Powiatu Dąbrowskiego na 2013 r.
• odczytanie przez Przewodniczących Komisji, opinii komisji, które pozytywnie ustosunkowały się do projektu uchwały budżetowej

W uchwale budżetowej ustalono dochody budżetu Powiatu Dąbrowskiego na 2013 rok w łącznej kwocie 41.459.849 zł w tym dochody bieżące na kwotę 37.741.493 zł oraz dochody majątkowe na kwotę 3.718.356 zł
Ustalono również wydatki budżetu Powiatu Dąbrowskiego na 2013 rok w łącznej kwocie 44.718.582 zł, z tego wydatki bieżące na kwotę 36.546.343 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 8.172.239 zł

W przyszłym roku planuje się wykonać szereg inwestycji na łączną kwotę ponad 8 mln zł, które przyczynią się do rozwoju i podniesienia atrakcyjności naszego regionu.

Wśród najważniejszych inwestycji drogowych, które planuje się realizować w przyszłym roku są:
- II etap przebudowy drogi powiatowej Nr 1307K Swarzów – Mędrzechów – Delastowice na odcinku Swarzów – Mędrzechów o długości 2,6 km
- budowa placu postojowego i chodnika z elementami odwodnienia przy drodze powiatowej Nr 1323K Czarkówka – Radgoszcz – Luszowice – Lipiny w Radgoszczy
- budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1303K Zawierzbie – Kozłów – Szczucin w Gręboszowie
- budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1317K Szczucin – Maniów – Borki – Załuże – Wadowice Dolne w Borkach
- budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1315K Wielopole – Odporyszów – Breń w Laskówce Chorąskiej
- budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1323K Czarkówka – Radgoszcz – Luszowice – Lipiny w Lipinach
- budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1328K Dąbrowa Tarnowska – Smyków w Szarwarku
Zostanie także opracowana dokumentacja projektowa na przebudowę dwóch dróg powiatowych Swarzów – Mędrzechów – Delastowice oraz Podborze – Smęgorzów jak również opracowane będą dokumentacje projektowe na wykonanie nowych chodników w Mędrzechowie, Nieczajnej Górnej, Zabrniu, Wielopolu, Zalipiu, Dąbrowie Tarnowskiej, Oleśnie, Bolesławiu, Świebodzinie.

Ponadto powiat zamierza przekazać dotację dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej w wysokości ponad 1,2 mln zł z przeznaczeniem na sfinansowanie remontu kuchni szpitalnej.
Za uchwałą budżetową głosowało 13 radnych, a 3 radnych głosowało przeciw.

Oprócz uchwały budżetowej podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2013- 2025, za przyjęciem której głosowało 14 radnych, a 3 głosowało przeciw.

Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski podziękował radnym za przyjęcie i przegłosowanie uchwały budżetowej.

Na dzisiejszym posiedzeniu Rady Powiatu Dąbrowskiego podjęto następujące uchwały:
• uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, obowiązujących w 2013 roku,
• uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Miasta Tarnowa zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej,
• uchwałę w sprawie określenia zadań do realizacji w 2012r. dla Powiatu Dąbrowskiego na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
• uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2012,
• uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2012 – 2021,
• uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie samochodu sanitarnego,
• uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń użytkowych znajdujących się na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
• uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia,
• uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia,
• uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu,
• uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu,
• uchwałę w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi,

Zapytania i interpelacje radnych dotyczy dróg powiatowych.

Podczas sesji przedstawiono również informację Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska Powiatu Dąbrowskiego w roku 2011.

Na zakończenie obrad, ostatniej w tym roku XVIII sesji Rady Powiatu Dąbrowskiego, Przewodnicząca Rady Barbara Pobiegło oraz Starosta Dąbrowski złożyli wszystkim zebranym najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne.

W dniu dzisiejszym, tj. 21 grudnia 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się XVIII posiedzenie Rady Powiatu Dąbrowskiego IV kadencji, podczas której uchwalony został budżet Powiatu Dąbrowskiego na 2013 rok. Sesję otworzyła i powitała wszystkich przybyłych radnych i gości Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej Barbara Pobiegło.Wśród zaproszonych gości obecni byli dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu, naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej oraz przedstawiciele mediów.Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami złożył Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski.Następnie Przewodnicząca Rady Powiatu przystąpiła do procedury budżetowej odczytując zebranym projekt uchwały budżetowej, wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu.Uchwalenie budżetu na rok 2013 poprzedziło:• odczytanie przez Wiceprzewodniczącego Rady Andrzeja Urbanika, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie – Zespół w Tarnowie, która również zaakceptowała przedstawiony jej projekt budżetu Powiatu Dąbrowskiego na 2013 r.• odczytanie przez Przewodniczących Komisji, opinii komisji, które pozytywnie ustosunkowały się do projektu uchwały budżetowej W uchwale budżetowej ustalono dochody budżetu Powiatu Dąbrowskiego na 2013 rok w łącznej kwocie 41.459.849 zł w tym dochody bieżące na kwotę 37.741.493 zł oraz dochody majątkowe na kwotę 3.718.356 złUstalono również wydatki budżetu Powiatu Dąbrowskiego na 2013 rok w łącznej kwocie 44.718.582 zł, z tego wydatki bieżące na kwotę 36.546.343 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 8.172.239 zł W przyszłym roku planuje się wykonać szereg inwestycji na łączną kwotę ponad 8 mln zł, które przyczynią się do rozwoju i podniesienia atrakcyjności naszego regionu. Wśród najważniejszych inwestycji drogowych, które planuje się realizować w przyszłym roku są:- II etap przebudowy drogi powiatowej Nr 1307K Swarzów – Mędrzechów – Delastowice na odcinku Swarzów – Mędrzechów o długości 2,6 km- budowa placu postojowego i chodnika z elementami odwodnienia przy drodze powiatowej Nr 1323K Czarkówka – Radgoszcz – Luszowice – Lipiny w Radgoszczy- budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1303K Zawierzbie – Kozłów – Szczucin w Gręboszowie- budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1317K Szczucin – Maniów – Borki – Załuże – Wadowice Dolne w Borkach- budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1315K Wielopole – Odporyszów – Breń w Laskówce Chorąskiej- budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1323K Czarkówka – Radgoszcz – Luszowice – Lipiny w Lipinach- budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 1328K Dąbrowa Tarnowska – Smyków w SzarwarkuZostanie także opracowana dokumentacja projektowa na przebudowę dwóch dróg powiatowych Swarzów – Mędrzechów – Delastowice oraz Podborze – Smęgorzów jak również opracowane będą dokumentacje projektowe na wykonanie nowych chodników w Mędrzechowie, Nieczajnej Górnej, Zabrniu, Wielopolu, Zalipiu, Dąbrowie Tarnowskiej, Oleśnie, Bolesławiu, Świebodzinie. Ponadto powiat zamierza przekazać dotację dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej w wysokości ponad 1,2 mln zł z przeznaczeniem na sfinansowanie remontu kuchni szpitalnej.Za uchwałą budżetową głosowało 13 radnych, a 3 radnych głosowało przeciw. Oprócz uchwały budżetowej podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2013- 2025, za przyjęciem której głosowało 14 radnych, a 3 głosowało przeciw. Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski podziękował radnym za przyjęcie i przegłosowanie uchwały budżetowej. Na dzisiejszym posiedzeniu Rady Powiatu Dąbrowskiego podjęto następujące uchwały:• uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, obowiązujących w 2013 roku,• uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Miasta Tarnowa zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej,• uchwałę w sprawie określenia zadań do realizacji w 2012r. dla Powiatu Dąbrowskiego na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,• uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Dąbrowskiego na rok 2012,• uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2012 – 2021,• uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie samochodu sanitarnego,• uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń użytkowych znajdujących się na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,• uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia,• uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia,• uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu,• uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu,• uchwałę w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi, Zapytania i interpelacje radnych dotyczy dróg powiatowych. Podczas sesji przedstawiono również informację Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska Powiatu Dąbrowskiego w roku 2011. Na zakończenie obrad, ostatniej w tym roku XVIII sesji Rady Powiatu Dąbrowskiego, Przewodnicząca Rady Barbara Pobiegło oraz Starosta Dąbrowski złożyli wszystkim zebranym najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne.